Yhteistyö politiikassa tuottaa hyviä tuloksia

30.1.2008 00:01
Kuva: Matti Salmi Kuva: Matti Salmi

Jyväskyläläiset nuoret saavat jatkossa urheilla kaupungin tiloissa ilman liikuntapaikkamaksuja. HoNsU:n tyttöjuniorit vauhdissa.

Jyväskylän kaupunki on merkittävästi laskenut nuorten liikuntapaikkamaksuja vuodelle 2008. Lisäksi kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymissopimukseen on kirjattu, että liikuntapaikkamaksut poistuvat alle 18-vuotiaiden osalta kokonaan, jos kuntaliitos toteutuu. Ainoastaan erityisliikuntapaikat (kuten mm. jäähalli) jäävät maksullisiksi. Pitkän taustatyön ja maalaiskunnan antaman hyvän esimerkin voimin päästään vihdoin tilanteeseen, jossa nuorten liikkumista ei rajoiteta maksujen vuoksi. Kuntien yhdistymisen johtoajatuksena onkin ollut se, että valitaan uudelle kunnalle parhaita käytäntöjä molemmista kunnista. Tässä kyseisessä asiassa on valittu maalaiskunnan käytäntö, joka on havaittu paremmaksi.

Politiikan kentällä kukaan ei yksin voi saada asioita eteenpäin. Yksilösuorittajat ja eniten melua itsestään pitävät populistit harvoin saavat tuloksia politiikan kentällä. Vain yhteistyön voimin voidaan saavuttaa hyviä lopputuloksia. Kuluva vaalikausi on tästä hyvä esimerkki. Kaupungin eri poliittiset ryhmät ovat yhdessä tehneet töitä talouden tasapainottamisen eteen ja se on tuonut erittäin hyviä tuloksia. Kaupungin talous on nopeasti kohentunut ja tullut tasapainoon. Tämä on ollut mahdollista vain yhteistyön kautta.

Jyväskylässä nuorten liikuntapaikkamaksujen alentaminen on ollut asia, josta on puhuttu jo vuosia, mutta ilman tuloksia. Tätä varten päätimme yhdistää voimamme eri poliittisten ryhmien kesken. Tähän ryhmään seuloutuivat Sami Kettunen keskustasta, Jaakko Selin kokoomuksesta, Juhani Starczewski kristillisistä, Tuija Elina Lindström vihreistä, Juha Hjelt demareista, Kari Yksjärvi vasemmistoliitosta sekä Petri Toikkanen kommunisteista.

Työ vei lähes kaksi vuotta

Tällaista yhteistyötä ei ole kaupungissa koskaan ennen tehty. Yhteisen tavoitteen eteen lähtivät siis kaikki kaupungin valtuustoryhmät. Teimme ryhmänä aloitteen nuorten liikuntapaikkamaksujen alentamisesta ja taustatyönä veimme asiaa eteenpäin lehdistössä, valtuustoryhmissä, liikuntatoimen johdon kanssa, kaupunginhallituksessa sekä kaupunginjohdon kanssa käydyissä keskusteluissa.

Tämä työ vei lähes kaksi vuotta. Pitkän työn lopputuloksena on nyt se, että nuorten liikuntapaikkamaksut ovat kaupungissa laskeneet ja tulevat poistumaan, kun uusi kunta aloittaa toimintansa 1.1.2009. Laaja yhteistyö ja vahva työnteko on tuottanut upean lopputuloksen.

Nyt liikuntaseuroilla on mahdollisuus pohtia siirtävätkö alennukset suoraan nuorilta veloitettaviin maksuihin. Osa alennuksesta käytettäneen seurojen tilanteen ja toiminnan laadun kohentamiseen, mutta pääosa säästöistä on siirrettävä nuorilta veloitettaviin maksuihin. Tämä edesauttaa sitä tavoitetta, että kustannukset eivät estä nuoria liikkumasta.

Keskisuomalaisen puheenvuoro-palstalla Kimmo Suomi (sd.) ja Juha Hjelt (sd.) kiittivät ilmaisista liikuntapaikkamaksuista ja antoivat ymmärtää tämän olevan demareiden ja kyseisen kaksikon työn ansiota. Ilmeisesti kuntavaalien läheisyys johtaa irtopisteiden keräämiseen. Ilman laajaa yhteistyötä ja eri ryhmien vahvaa taustatyötä tähän hyvään lopputulokseen ei olisi päästy. Nuorten liikuntapaikkamaksujen poistamisesta tulee kiittää alkuperäisen aloitteen laatijoita, eri valtuustoryhmiä, kaupunginhallitusta, maalaiskuntalaisten tekemää kaukonäköistä linjausta sekä kaupungin ja maalaiskunnan yhdistymissopimuksen laatijoita. Ei siis demareita tai paria valtuutettua.

Kiitos hyvästä lopputuloksesta kuuluu isolle joukolle poliittisia päättäjiä ja virkamiehiä. Heille on ollut tärkeää nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi.

Kaupunginvaltuutetut:

SAMI KETTUNEN (kesk.) JAAKKO SELIN (kok.) KARI YKSJÄRVI (vas.) TUIJA ELINA LINDSTRÖM (vihr.) JUHANI STARCZEWSKI (kd.) PETRI TOIKKANEN (komm.) Jyväskylä

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Kotisivu

Lähetä sähköpostia Juhanille