Jyväskylän kaupunki Kaupunginvaltuusto
pöytäkirja 11.10.2010 18.00
§
154 Juhani Starczewskin (KD) valtuustoaloite Lehtorannantien ja Kuokkalan sillan välisen alueen kunnostamiseksi
http://www3.jkl.fi/paatokset/kv/2010/11101800.0/frmtxt154.htm

Jyväskylän kaupunki Kaupunkirakennelautakunta 
pöytäkirja
7.9.2010 16.30
§ 300 Valtuustoaloite Lehtorannantien ja Kuokkalan sillan välisen alueen kunnostamiseksi
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2010/07091630.1/frmtxt300.htm  Alue kunnostettu ja asfaltoitu lokakuussa 2010! : )) Hyvältä näyttää!

Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus: Kaupunkirakennelautakunta antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kaupunkirakennepalvelut on käynnistänyt suunnitelman laatimisen kevyen liikenteen
yhteyden toteuttamisesta Lehtorannantien ja 
Siltakadun välille ja päällystetty
väylä pyritään toteuttamaan syksyn 2010 aikana

Valtuustoaloite Lehtorannantien ja Kuokkalan sillan välisen alueen kunnostamiseksi

Asian valmistelija Jari Lohi, puh. (014) 266 5124

Juhani Starczewski ym. valtuutetut ovat tehneet otsikon mukaisen aloitteen
22.2.2010. Aloitteessa todetaan, että kyseisen alueen kautta kulkee paljon kevyttä
liikennettä Rantaraitille sekä Siltakadun ja Lehtorannantien välillä. Aluetta on
käytetty myös parkkipaikkana.
Kyseinen alue on kaavassa tori – merkinnällä. Ainolanrannan rakentamisen yhteydessä
vuonna 1998 torialueesta on laadittu rakennussuunnitelmat, jonka mukaan
on tehty rakennekerrokset ja hulevesiviemäröinnit. Viimeistely on jätetty tekemättä.
Lehtorannantiellä on aluepysäköintikielto, joka koskee myös torialuetta.
Aloitteen johdosta ajoneuvojen pääsy alueelle on estetty tilapäisjärjestelyillä.
Kaupunkirakennepalvelut on käynnistänyt suunnitelman laatimisen kevyen liikenteen
yhteyden toteuttamisesta Lehtorannantien ja Siltakadun välille. Suunnitelmassa
ei tulla esittämään pysäköintiä ko. alueelle. Torialueen rakentamista ei tulla
tekemään ennen kuin viereinen korttelialue on rakennettu, koska osaa torista
tullaan käyttämään työmaa-alueena. Päällystetty kevyen liikenteen yhteys pyritään
toteuttamaan syksyn 2010 aikana.

Päätösliite:

- Aloitekirje

Apulaiskaupunginjohtaja Koiviston ehdotus

Kaupunkirakennelautakunta antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:
Kaupunkirakennepalvelut on käynnistänyt suunnitelman laatimisen kevyen liikenteen
yhteyden toteuttamisesta Lehtorannantien ja Siltakadun välille ja päällystetty
väylä pyritään toteuttamaan syksyn 2010 aikana.

Aihe: Valtuustoaloite: KUOKKALAN SILLAN JA LEHTORANNANTIEN VÄLISEN ALUEEN KUNNOSTUS  

Aloitteeni allekirjoitti 55 valtuutettua itseni mukaan lukien!

Hei  Valtuutettu!

Lähetän Sinulle valtuustoaloitteeni etukäteen katsottavaksesi ja arvioitavaksesi.
Jos voit tulla siihen mukaan/tai et tule mukaan, niin vastaa minulle tähän sähköpostiin –kiitos!

Jos lähdet mukaan  aloitteeseeni, niin lisään nimesi aloitteen jatkoksi.

Valtuuston kokouksessa kiertää usein monia aloitteita ja niihin ei ennätä aina kunnolla kokouksen aikana perehtyä,
eivätkä kaikki aloitteet käy edes kaikkien valtuutettujen kohdalla, siksi laitan tämän aloitteen tällä tavalla etukäteen sähköpostitse.

VALTUUSTOALOITE LEHTORANNANTIEN JA KUOKKALAN SILLAN VÄLISEN ALUEEN KUNNOSTAMISEKSI

       

Lehtorannantie 15 vierestä (oikealta puolelta) kulkee vilkas vajaan sadan metrin pituinen kevyen liikenteen väylä niin Kuokkalan sillalle kuin Rantaraitille. Se on päällystämätön alue, jota käytetään ahkerasti myös parkkipaikkana, jossa ei ole mitään pysäköintirajoituksia eikä myöskään selkeää pysäköintijärjestystä ja siksi autot ovatkin pysäköitynä niin kuin jokainen parhaaksi kokee.

   

Alueelle nousee Rantaraitilta päällystetty kevyen liikenteen väylä, joka talvisinkin aurataan. Rantaraitilta nousee myös portaat, mutta niissä ei ole talvikunnossapitoa.  Reittiä käyttävät niin kävelijät kuin pyöräilijät. Koska sillan ja Lehtorannantien välinen alue on päällystämätön, niin rullasuksihiihtäjät ja rullaluistelijat eivät voi käyttää reittiä, vaikka se olisi todella hyvä ja suora yhteys niin sillalle kuin muualle katuverkkoon.
Alue on monttuinen ja epätasainen ja varsinkin syksyisin ja keväisin sekä sateella kurainen ja sinne muodostuu isoja lätäköitä, jotka vaikeuttavat liikkumista.

 

Alueen läpi kulkee satojen ellei tuhansien kaupunkilaisten työ-, koulu-, kuntoilu- tms. matka. Alueella on kahdeksan lyhtypylvästä – samanlaista kuin Rantaraitilla – joista osa on vinossa tai lamppu on palanut ja jonkinlaista aurausta talvisin näkyy alueella olevan. Alue on pikaisen korjauksen tarpeessa, jotta se saataisiin osaksi muuten jo hyvää ja vilkasliikenteistä kevyenliikenteen ja Rantaraitin väylästöä.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittajat esitämme kyseisen alueen pikaista korjaamista, joka tarkoittaa alueen päällystämistä ja kunnollisten kevyen liikenteen kulkuväylien ja pysäköintialueen rakentamista.

Jos rahaa ei tämän vuoden budjetista (2010) enää löydy, niin laitetaan se ensi vuoden 2011 talousarvioon.

Jyväskylässä 22.2.2010

Starczewski Juhani

Aalto Touko
Abahassine Lachen
Ammondt Jukka
Andersson Hennariikka
Asikainen Aimo
Blom Jari
Fandi Maia
Hannonen Paloma
Hiltunen Ari
Hovikoski Mervi
Isomäki Kauko
Isomöttönen Katja
Kangas Matti
Kettunen Sami
Kinnunen Raimo
Komppa Marja
Koskinen Vesa
Kupari Vesa
Kyllönen Mari
Kärkkäinen Anna-Leena
Lahtinen Eino
Lauttamus Ulla
Lumela Meri
Maanselkä Asmo
Makkonen Marja Leena
Manninen Johanna
Melville Tony
Mäkinen Minna
Mäkinen Riitta
Mäkinen Tuija
Niekka Pentti
Nykänen Siw
Paloniemi Aila
Pulli Terhi
Pöppönen Matti
Rastela Antti
Reinikainen Pertti
Ritanen Jarmo
Simola Eila
Sipilä Rami
Sipinen Raija
Suomi Kimmo
Turunen Pasi
Tuupainen Kauko
Tynjä Riitta
Uski Jorma
Wallinheimo Sinuhe
Weijo Pirkko
Venäläinen Juha
Viikari Tarja
Visakorpi Marika
Välilä Vesa
Yksjärvi Kari
Yksjärvi Leena

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Kotisivu

Lähetä sähköpostia Juhanille