Keskisuomalainen keskiviikko 19.5.2010 sivu 6

Esimiehille paremmat ohjeet luottamustoimista

Kaupunginvaltuutetut haluavat tarkentaa pelisääntöjä luottamustehtävien hoidosta.
   Juhani Starczewski
(kd.) sanoo, että toiminta kolmessa kunnassa on ollut toisistaan poikkeavaa.
   - Aloite on tarkoitettu selventämään uuden Jyväskylän luottamushenkilöiden toimintaa. Työn ja luottamustoiminnan yhteensovittaminen ei aina ole helppoa, kun pitäisi olla kahdessa paikassa yhtä aikaa.

VALTUUSTOALOITE: JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TOIMINTA

Kun uusi Jyväskylä syntyi, niin kolmen kunnan käytännöt laitettiin yhteen. Myöskin luottamushenkilöiden toiminta kolmessa kunnassa on ollut toisistaan poikkeavaa ja toisaalta samat säännöt ja lait säätelevät ja ohjaavat luottamushenkilöiden toimintaa.
Aloite on tarkoitettu kokoamaan ja selventämään uuden Jyväskylän luottamushenkilöiden toimintaa tehtävissään. Luottamushenkilö voi olla työssä yksityisellä, kaupungilla, kuntayhtymillä tms. Hän voi opiskella tai olla eläkkeellä, jolloin mahdollisuudet hoitaa luottamustehtäviään poikkeavat toisistaan.
Jos luottamushenkilö on työelämässä, niin työelämän ja luottamustoiminnan yhteensovittaminen ei aina ole helppoa, kun pitäisi olla kahdessa paikkaa yhtä aikaa, kun ja jos kokoukset menevät työajan kanssa päällekkäin.
Aloitteentekijät haluavat aukikirjoitetuiksi ne  ”pelisäännöt”, joiden mukaan Jyväskylän kaupunki yms. työnantajat  toimivat  mahdollistaessaan luottamushenkilön tehtävien hoidon. Usein kuulee ja on itsekin kokenut  hankaluuksia yhteen sovittaa työaikoja ja luottamustehtävien hoitoa, kun työvoimaresurssit ovat tiukoilla. Luottamushenkilön poissaolohan viime kädessä tuntuu siinä työyksikössä ja toimipisteessä, jossa hän työtään tekee. Työyksikön johtaja viime kädessä vastaa siitä, että työntekijöitä on riittävästi, tällöin hänellä on myös oltava keinot hoitaa asia. Työpaikoiltahan on usein työntekijöitä myös sairaana, koulutuksissa tms. menoissa, jolloin periaatteessa on sama tilanne kuin luottamushenkilön poissa ollessa.

Me aloitteen allekirjoittajat haluamme selventää luottamustoiminnan tilanteen uudessa Jyväskylässä, jotta luottamushenkilön mahdollisuudet hoitaa tehtäviään olisivat mahdollisimman hyvät ja työnantajilla mm. Jyväskylän kaupunki ja esimiehillä olisivat selvät ohjeet ja käytännöt luottamushenkilön toiminnan suhteen.

Jyväskylässä 17.5.2010

Juhani Starczewski                                                                    
kaupunginvaltuutettu

Aloitteen on allekirjoittanut 47 valtuutettua.

Aalto Touko
Ammondt Jukka
Andersson Hennariikka
Arnberg Jouni
Fandi Maia
Haapsalo Kaija
Hannonen Paloma
Hautakangas Merja
Hjelt Juha

Hovikoski Mervi
Kangas Matti
Kinnunen Raimo
Koskinen Vesa
Kyllönen Mari
Kärkkäinen Anna-Leena
Lindström Tuija Elina
Lumela Meri
Maanselkä Asmo
Makkonen Marja Leena

Mäkinen Minna
Mäkinen Riitta
Mäkinen Tuija
Nykänen Siw
Olin Kalevi
Paloniemi Aila
Pöppönen Matti
Rastela Antti
Reinikainen Pertti
Rentola Heidi

Ritanen Jarmo
Savolin Reijo
Simola Eila
Sipilä Rami
Sipinen Raija
Torkki Hellin
Tuupainen Kauko
Tynjä Riitta
Tynkkynen Maritta

Uutela Leena
Wallinheimo Sinuhe
Weijo Pirkko
Venäläinen Juha
Viikari Tarja
Wuolio Marjaana
Välilä Vesa
Yksjärvi Kari

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Kotisivu

Lähetä sähköpostia Juhanille