TOIMINTAKERTOMUS 2008

Liittokokous 2008

Kevään 2008 liittokokous pidettiin Tampereella 30.3.2008. Kokousedustajanamme toimi varapuheenjohtaja Juhani Starczewski.

Vuosikokous 2008

Yhdistyksen toiminta käynnistyi uudelleen vuonna 2008  vuosikokouksen myötä 22.4.2008 Pelastusarmeijan tiloissa
Jyväskylässä.Tilaisuudessa pidettiin vuosikokouksen yhteydessä luento, jossa  Václav Fred Chvátal, FM, DI, PhDr, luennoi
juutalaisista hautausmaista Suomessa sekä juutalaisesta kalenterista ja juhlaperinteestä - verraten nykyiseen siviilikalenteriin.
Tilaisuudessa esiintyi Praise Adonai-tanssiryhmä, joka esitti heprealaisen musiikin säestyksellä tansseja. Tilaisuuteen 
osallistui n. 15osallistujaa.

Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtajaksi Juhani Starczewski. Hallituksen jäseniksi valittiin Raija Matilainen, Marianne Vihtamäki,
Hannu Rantamaa, Riitta Rantamaa sekä uusina Marja Riitaoja ja Irja Aittasalo . Tilintarkastajiksi valittiin Markku Ikkala ja Aimo
Hytönen sekä varatilintarkastajiksi valittiin Antti Kakkuri ja Erkki Arvaja.

Jäsenmaksun suuruudeksi kokous päätti 15 € / toimintavuosi.

Järjestäytymiskokous 2008

Yhdistyksen järjestäytymiskokouksessa 18.6.08 jaettiin työtehtävät hallituksen jäsenille seuraavasti:

Varapuheenjohtaja:        Raija Matilainen

Sihteeri:                             Riitta Rantamaa

Rahastonhoitaja:             Hannu Rantamaa

Muut kokoukset

Yhdistys järjesti hallituksen kokouksia 13.3.2008 ja 20.11.2008. Kokouksissa suunniteltiin toimintaa.

Tapahtumat

Yhdistys järjesti matkan Helsinkiin Israelin itsenäisyysjuhlaan 18.5.2008. Tilaisuuteen osallistui 10 osallistujaa. Tilaisuudessa
juhlapuhujana oli Israelin suurlähettiläs Avi Granot, jolle yhdistyksemme puolesta puheenjohtaja Juhani Starczewski ja sihteeri Riitta
Rantamaa ojensivat lahjan ja samalla tervehdyksen ja kutsun saapua vieraaksi Jyväskylän kaupunginjohtaja Markku Anderssonin
puolesta.

Vierailu Helsingin juutalaiseen seurakuntaan järjestettiin 21.9.2008. Seurakunta tarjosi kahvit leivonnaisineen sekä upean esittelyn ja
luennon synagogassa juutalaisesta kulttuurista. luennoitsijana toimi Ulla Taipale. Matkan yhteyteen järjestettiin vierailu Mannerheim
museoon. Matkalle osallistui 10 osallistujaa.

Toimintavuoden kohokohdaksi järjestettiin Sapattiateria 7.11.2008 Jyväskylän kotitalousoppilaitoksella. Tilaisuus järjestettiin Israelin
itsenäisyyden 60-vuotisjuhlan kunniaksi sekä yhdistyksen 22-vuotisjuhlan yhteyteen. Tilaisuuden ruokailun ja tarjoilun järjestivät
oppilaitoksen opiskelijat opettajineen ja ohjelma koostui Ulla ja Hannu Taipaleen vetämästä sapattiseremoniasta sapattikulttuurista 
kertoen. Hyvästä musiikista vastasi Hannu Ala. Tilaisuuteen osallistui 54 ruokailijaa.

Jäsenet

Toimintavuoden lopussa jäsenmäärä oli 32. Jäsenistöä kartoitettiin toimintavuoden aikana. Entisiä jäseniä jäi pois ja muutamia uusia
tuli tilalle.

Muuta

Jäsenistö on osallistunut Israel – myönteiseen toimintaan kukin tahoillaan. Puheenjohtaja Juhani Starczewski selvitti toimintavuoden
aikana mm. ystävyyskaupunkitoimintaa.

Juhani Starczewski, pj.                                              Riitta Rantamaa, siht.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Laita sähköpostia yhdistykselle

Kotisivu