SUURI ISRAEL-JUHLA

Helsingissä sunnuntaina 6.11.2016 vietetty perinteinen Suuri Israel-juhla kokosi runsaasti
osallistujia Kampin palvelukeskuksen juhlasaliin.  Juhlan järjestäjänä oli
Israel-ystävyystoimikunta, johon kuuluu yhteensä 15 yhdistystä ja järjestöä.

JOHN REMES

 Tilaisuudessa kuultiin useita mielenkiintoisia puheenvuoroja ja nautittiin Ruby Trion
musisoinnista. Israel-ystävyystoimikunnan puheenjohtaja John Remes avasi ja
juonsi tilaisuuden.JUHANI PELTONEN

Suomen Karmel-yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Juhani Peltonen kehotti kuulijoita
näkemään ja valvomaan muuttuvassa ajassa ja hämmennyksen vallassa olevassa maailmassa.
Peltonen muistutti, kuinka Uudessa testamentissa puhuttiin näkemisestä ja valvomisesta.
On tärkeää seurata tapahtumia ja nähdä oikein.

-          Usein kuulee sanottavan, että onhan näitä ongelmia ollut ennenkin. On toki, mutta
tälle ajalle on tyypillistä, että nämä ongelmat ovat samaan aikaan voimassa ja
ihmiskunnalla on mahdollisuus suurempaan tuhoon kuin koskaan aikaisemmin.
Jos sota syttyy missä tahansa maailmankolkassa tai pienempikin kahina, minuuttien
viiveellä tiedämme siitä koko maailmassa. Maailma on muuttunut. Osa meistä ei
kykene tai halua nähdä muutosta, joka on meneillään, Peltonen totesi.

Peltonen kertoi näkevänsä globaalin kylän, jossa pyritään yhteyteen ja ykseyteen eikä
vähiten uskonnon alalla. Tämän asian Peltonen näki merkittävänä ja ihmetteli samalla
vallitsevaa hiljaisuutta Paavin ilmoittaessa krislamin olevan ihan oikea tulkinta siitä,
että kristinusko ja islaminusko loppujenlopuksi uskovat samaan Jumalaan. Peltonen
painotti, että näin ei ole.

Unescon päätöstä, jonka mukaan Israelilla ja juutalaisilla ei olisi mitään tekemistä
Jerusaleminja Temppelivuoren suhteen, Peltonen luonnehti järjettömän
 mielettömäksi ja ennakoi Temppelivuoren nousevan yhä enemmän otsikoihin
tulevaisuudessa.

-          Israel on valtakunta, joka on tullut antisemitismin kohteeksi. Ei enää rodullisin tai
uskonnollisin perustein, vaan kokonaan Israelin valtio. Tässä kokonaiskuvassa tekee mieleni
muistuttaa siitä, miten Pyhä Kirja on profetioita täynnä ja joidenkin arvioiden mukaan
neljä viidestä, eli yli 80 %, näistä profetioista on jo toteutunut. Miksi ei loputkin?
Ne toteutuvat vuoren varmasti, Peltonen vakuutti

Peltonen muistutti, että me olemme itse vaikuttamassa näihin tilanteisiin
ja sen tähden Israel tarvitsee meidän tukeamme yksityisinä ihmisinä.

-          Ennen kaikkea vetoan kaikkiin, että sen minkä tässäkin tilaisuudessa kuulemme,
opimme ja ymmärrämme, voisimme sisäistää ja viedä sanomaa eteenpäin. Ehkä yhä enemmän
tulee olemaan yksittäisten ihmisten asia puhua tästä eri paikoissa ja tietää koko ajan vellova
kokonaisuus, jossa me emme tiedä mitä tulee.

-          Rakkaat ystävät, me rakastamme Israelia ja rukoilemme rauhaa Jerusalemille ja koko
maalle. Me saamme luottaa siihen, että näytti tässä maailmassa miltä tahansa, tämä on
Taivaallisen Isämme, suuren Jumalan hyvissä käsissä. Meidän varjelijamme ei torku eikä nuku,
siksi voimme olla turvallisin mielin katsomassa eteenpäin, Peltonen rohkaisi lopuksi kuulijoita.

HANNU TAKKULA

Europarlamentaarikko Hannu Takkula kertoi olevansa mukana Euroopan parlamentin Israel-ystävyysryhmässä
ja muissa delegaatioissa, joiden kokouksissa Israel on viime vuosina ollut monella tapaa esillä, eikä
välttämättä positiivisissa merkeissä. Viimeisin negatiivinen päätös oli Unescon päätöslauselma, että Temppelivuoresta
puhutaan yksinomaan osana islamin historiaa. Äänestyksessä 24 oli puolesta ja 6 vastaan. Unesco teki aikanaan
päätöksen ottaa jäsenekseen maan, joka ei ole maa. Silloin käytiin keskustelua, miten YK:n kasakuntien joukossa,
tai yhden sen osajärjestön osaorganisaation jäsenenä, voi olla autonominen alue, ei-itsenäinen maa.
Syyt silloin olivat poliittiset ja niin valitettavasti tässäkin Unescon ratkaisussa, Takkula totesi.

Takkula näki, että yksi ajassamme suurimpia ongelmia on historiattomuus, jolloin ihmiset alkavat pala palalta
uskomaan asioita, jotka eivät ole totuudenmukaisia. Hyvä tarina myy paremmin kuin tosiasia ja valitettavasti myös
politiikassa tämä on nähtävissä niin Euroopassa kuin laajemminkin. Mikä tämän seuraus lopulta on? Kun ihmiset
eivät tunne historiaa kuinka tähän on tultu, niin miten voi silloin tulevaisuutta rakentaa? kyseli Takkula puheessaan.

-          Monessa yhteydessä olen Euroopan parlamentissa ollut keskusteluissa, joissa on puhuttu Israelin
olemassaolon oikeudesta. Siellä koulutetut ihmiset ovat ihan vakavasti käyttäneet puheenvuoroja ja
kertoneet, että Lähi-idässä halutaan takaisin aikanaan olleeseen Palestiinan tilanteeseen. Luodaan mielikuvaa,
että Palestiinan valtio on joskus ollut ja Israel on erilaisten miehittämisten jälkeen alueen itselleen valloittanut.
Tämä kertoo meille, ettei tunneta historiaa, kuten Balfourin julistusta vuodelta 1917 tai
Kansainliiton päätöksiä, YK:n päätöslauselmia ja San Remon konferenssia.

Takkula toi esiin huolestumisensa historiattomuuden ja neutraliteetti-illuusion
yhteisvaikutuksista yhteiskunnassa.

-          Jos ihmiset eivät tunne historiaa ja taustaa, silloin narratiivit hyvin nopeasti voivat viedä niiden tilan.
Jäljet pelottavat, kun historiattomuuteen lisätään myös neutraliteetti-illuusio, että kaikkien pitäisi olla neutraaleja
suhteissa erilaisiin asioihin. Jos katsomuksellisissa asioissa pitäisi olla neutraliteettia, niin mitä jää jäljelle? 
Pitäisi muistaa, että moniarvoisessa yhteiskunnassa, kuten Suomi ja Eurooppa ovat, on haluttu rakentaa yhteiskuntaa
missä erilaisilla äänillä, ihmisillä ja maailmankatsomuksilla olisi oma paikkansa ja sijansa, Takkula selitti.

-          Historiattomuuteen kuuluu myös, että ei tunneta kulttuureja ja uskontoja. Tähän kun laitetaan vielä päälle
neutraliteetti, etteivät ne saisikaan olla mitenkään erilaisia, syntyy helposti harha joka menee poliittiseen johtoon
asti, jolloin puhutaan asioita erilailla kuin mitä on tapahtunut. Tästä Takkula
kertoi esimerkin Egyptistä Tahirin aukion tapahtumien ajoilta.

Tästä on pohjimmiltaan kysymys myös Unescon päätöksessä, linjasi Takkula. Historian kautta olisi nähty, että
ennen muuta on juutalaisilla, mutta myös kristityillä, tietty yhteys alueeseen. Olisi tunnustettu tämä alue, kuten
Israel on tunnustanut, kaikkien kolmen pyhän uskonnon paikaksi. Kristillisessä uskossa me emme määritä paikkojen
pyhyyksiä, mutta esim. islam on määrittänyt järjestyksen Mekka, Medina ja kolmannella
sijalla Temppelivuori. Juutalaisilla temppelin paikka on pyhin, Takkula totesi.

Takkula käsitteli puheessaan myös demokratiaan liittyvää harhaa ja pohti, ollaanko ns. Palestiinan valtion rakentamisessa
ja kahden valtion ratkaisussa, jota monet EU:ssa kannattavat, viemässä jotain sellaista,
mikä ei ole toteutumassa asioiden peruskäsitysten erilaisuudesta johtuen.

-          On olemassa esim. Lähi-idässä alueita ja maita, joissa on erilainen demokratia- ja ihmiskäsitys kuin mitkä
meillä ovat. Tämä on yksi ongelma, johon jatkuvasti törmäämme monissa yhteyksissä, joissa itsekin olen
ollut mukana. Olemme keskustelleet siitä, millä tavalla Eurooppa unionina voisi olla rakentamassa rauhaa
Lähi-itään. Kun puhutaan demokratiasta, erilaisista konsepteista ja käsityksistä, meidän tulisi ymmärtää
länsimaisina ja eurooppalaisina, että nämä eivät avaudu kaikille samalla tavalla, Takkula kuvaili.

-          Politiikan tulisi olla tulevaisuuden rakentamista, mutta siitä on tullut ajautumisen hallinnointia. Tulisi löytää tila,
jossa tosiasiat tunnustetaan ja niiden päälle aletaan rakentaa. Tosiasioiden tunnustaminen tekee oikeutta Israelin
valtion olemassaololle, jolloin tätä kautta saadaan ratkaistua monia isoja fundamentaalisia kysymyksiä, linjasi Takkula.

Takkula nosti esiin myös hiljaisten äänten tärkeyden lainaten yhtä johtavista tulevaisuuden tutkijoista,
edesmennyttä Mika Mannermaata, joka kehotti tulevaisuuden tutkimisessa lukemaan
heikkoja signaaleja ja opettelemaan niiden pohjalta huolellista tunnistamista.

-          Hiljaiset äänet ja viestit, jotka eripuolilta Eurooppaa ja maailmaa nousevat esille, kertovat antisemitismin
kasvusta. Jos ajattelemme maailmassa viimeisen sadan vuoden heikkoja signaaleja, olemmeko osanneet niitä
lukea ja olemmeko niistä välittäneet? Kun katsoo taaksepäin maailman kehitystä ja historiaa, niitä heikkoja
signaaleja osattiin lukea hyvin huonosti. Millä tavalla me tässä historiattomassa ajassa osaisimme vaalia
niitä kauheita muistoja, joita Eurooppa on käynyt läpi, etteivät ne toteutuisi enää koskaan? Takkula pohdiskeli.

Takkula piti tärkeänä, että myös itäisessä Euroopassa nostetaan esiin sen läpikäymää historiaa ja kertoi
vierailleensa EU-delegaation mukana Kiovassa, Ukrainassa. Vierailu liittyi Babi Yarin holokaustimuseoon.

-          Haluamme viedä eteenpäin niin Ukrainassa kuin muuallakin sitoumusta, joka tapahtui toisen maailmansodan
jälkeen. Maailman olisi oltava tietoinen holokaustin kauheuksista minkä läpi on menty, koska historian valkeita
sivuja on alkanut tulla yhä enemmän. Vaikka monia tummia signaaleja on tässä ajassa, kuitenkin meidän tulee
 rakentaa tulevaisuutta tosiasioitten päälle ymmärtäen, miten tähän tilanteeseen on tultu ja luottaen, että ne
kestävät ainekset joiden päälle niin eurooppalainen kuin Israelin hyvinvointi on rakennettu,
voisivat säilyjä edelleen kansalaisyhteiskunnan perustana, painotti Takkula.

-          Demokratia, ihmisoikeudet, mielipiteen vapaus, oikeusvaltion periaate ovat olleet keskeisiä asioita ja
vahvin sinetti Israelin ja Euroopan välillä. Vaikka on kysymyksiä ja haasteita esim. kauppapolitiikassa,
meidän on pidettävä huolta siitä, että nämä ovat ne arvot ja se perintö, jota me viemme eteenpäin. Euroopan
ja meidän suomalaisten on muistettava keskeisistä arvoista, kuten ihmisen arvokkuudesta ja ainutkertaisuudesta
sekä ihmisoikeuksista puhuttaessa, että ne nousevat nimenomaan juutalais-kristillisestä
ihmiskäsityksestä. Näitä pitää tässä ajassa puolustaa, muistutti Takkula.

-          Kristittyinä me tiedämme vaiheet, joissa olemme olleet mukana ja haluamme niitä pyytää anteeksi,
mutta katsoa myös eteenpäin. Haluamme seistä Israelin rinnalla ja olla siunaamassa Israelia ja sen tulevaisuutta.
Ei ole kysymys siitä, onko hallituksessa oikeisto tai vasemmisto, tai tehdäänkö maassa päätöksiä, joista
meillä on eri näkemys, se on israelilaisten omissa käsissä. Kysymys on isosta linjasta: onko tällä kansalla
oikeus olemassaoloon? Meillä olevien historiantietojen valossa voi sanoa: jos jollakin kansalla, niin tällä
on oikeus olemassaoloon. Me haluamme sen kertoa selvästi ja tuoda esille, seisoa rinnalla ja tukea näinä
aikoina Israelia sekä toivottaa Jumalan siunausta ja rauhaa tuleviin vuosiin, Takkula linjasi puheensa päätteeksi.

 RUBY TRIO

Puheiden lomassa Ruby Trio esitti tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin israelilaisia lauluja,
kannustaen juhlavieraita rohkeasti mukaan.

Yleisö oli innolla mukana iloisen ja reippaan musiikin tahdeissa!

Israelin valtion tervehdyksen esitti suurlähettiläs Dov Segev-Steinberg tulkkina Pasi Turunen Patmos Lähetyssäätiöstä.
Segev-Steinberg toimii Israelin Suomen ja Viron suurlähettiläänä asemapaikkanaan Suomi.

Olin kuullut paljon Suomesta. Meidän työssämme valtiomme ei lähetä meitä, vaan me pyydämme päästä
johonkin tiettyyn asemapaikkaan ja minä pyysin päästä Suomeen. Muutama syy sille, miksi tulin juuri Suomeen.
Ensinnäkin tämä kylmä ilma vaikutti. Minä olen ensimmäisen sukupolven maassa syntynyt israelilainen kotoisin
Tel Avivista. Israel on hyvin kuuma maa. Molemmat vanhempani ovat peräisin tältä mantereella ja he kertoivat
minulla aina muistoja kylmästä säästä ja lumesta. Ajattelin itsekseni, että kun olen ollut niin monissa kuuman ilmanalan
maissa, niin annetaan minun kokeilla jotain kylmää maata, mutta jossa ihmisillä on lämmin sydän.

Minulle tämä on eräänlainen ympyrän sulkeutuminen. Vanhempani ovat kotoisin Euroopasta. Oma henkilökohtainen
elämänkertomukseni liittyy Israelin valtion syntyyn. Molemmat vanhempani selvisivät juutalaisvainojen kauhuista toisessa
maailmansodassa tällä mantereella. Isäni oli Puolassa, äitini Unkarista. Isäni selvisi hengissä siksi, että oli kristittyjä,
jotka osoittivat heille myötätuntoa. Isäni ja neljä sisarusta saivat turvapaikan eräältä puolalaiselta maatilan isännältä,
joka kätki heidät maatilalleen metsään. Vuonna 1944 minun äitini selvisi kuolemamarsseista Itävalta-Unkarin rajalla,
koska oli kristittyjä, jotka osoittivat hänelle myötätuntoa ja auttoivat häntä. Tämän tähden, kun me
puhumme juutalaisen kansan ja Israelin ystävistä, minulle tällä on jotain suurta merkitystä.

Suomi ja Israel ovat hyvin ystävällisiä maita toistensa kanssa. Meille ei ole yhtäläistä ainoastaan maidemme
lippujen väri, sininen ja valkoinen, mutta meillä on myös paljon muuta yhteistä. Edellinen puhuja Hannu Takkula
kuvasi hyvin kauniilla tavalla sitä, mikä meitä yhdistää. Mitä ystävyys merkitsee? Me sanomme: hädässä ystävä tunnetaan.
Muistan, kun olin nuori ja kasvoin Israelissa, miten suuri joukko vapaaehtoisia suomalasia tuli kibbutseille.
Tämä on jotain sellaista, mitä me israelilaiset emme voi koskaan unohtaa.

SUURLÄHETTILÄS JA TULKKI

Tulin tähän maahan noin kolme kuukautta sitten ja luovutin suurlähettilään valtuuskirjeeni presidentti Niinistölle,
kuten jokainen suurlähettiläs tekee. Minun tavoitteeni on entisestään lähentää meidän maitamme toisiinsa ja myös
kansoja toinen toisiinsa. Ei ole helppo tehtävä olla Israelin suurlähettiläs Suomessa vaan kaikkialla maailmassa.
Antisemitismi on nousussa kaikkialla. Usein antisemitismi on kätketty Israel- vastaisuuden alle. Me elämme sellaista
aikaa, jossa on edelleen valtioita, jotka eivät halua hyväksyä sitä tosiasiaa, että Israel on olemassa. Israel joutuu
ikään kuin uudestaan ja uudestaan perustelemaan oikeutuksensa olla olemassa, niin kuin 100 vuotta sitten.

Kun nyt vietetään Balfourin julistuksen 99-vuotismuistovuotta, pyrkivät palestiinalaiset haastamaan Britannian
hallituksen Balfourin julistuksen antamisesta. Meillä on maantieteellisellä alueellamme maita, jotka hyvin avoimesti
ja julkilausutusti ovat ilmaisseet tavoitteensa hävittää juutalaisvaltio Israel maailmankartalta. Kun me juutalaisina
ajattelemme tällaisia uhkauksia oman historiamme valossa, me joudumme ottamaan ne erittäin vakavasti.

Me kuulimme täällä tilanteen Unescon suhteen. Tämä on vain yksi esimerkki, jossa me näemme miten eri maat
ottavat kantaa välttämällä kannanottamista. On hyvin pieni joukko rohkeita valtioita, jotka tukevat Israelia.
Tarina ei suinkaan pääty siihen, mitä Unescossa on tapahtunut. Me tiedämme, että palestiinalaisten tämänhetkisenä
tavoitteena on tuoda uusia äänestyksen aiheita kansainvälisille foorumeille. Huomenna on äänestys Interpolissa.
Palestiinalaiset haluaisivat päästä valtiojäseneksi tuohon järjestöön. He haluavat myös päästä YK:n yleiskokouksen j
äseniksi sekä jälleen äänestyttää YK:n yleiskokouksessa yhden Israelin vastaisen päätöslauselman lävitse.

Tässä tilanteessa Israelin on hyvin vaikea istua alas pöydän ääreen tällaisen keskustelukumppanin kanssa,
joka ei halua ymmärtää tai ei hyväksy Israelin valtion oikeutusta olla olemassa samalla asettaen kaikenlaisia
ennakkoehtoja, että tietyt asiat pitää tapahtua ennen kuin he istuvat neuvottelupöytään. He yrittävät myös
muuttaa kokonaan historian kulkua. Mielestäni nämä kaksi koettua äänestystä Unescossa, joissa enemmistö
tuon järjestön jäsenistä toimivat kuten toimivat, osoittaa, että jos huomenna YK tai jokin muu järjestö pyydetään
äänestämään onko maa pannukakku, he kaikki äänestävät sen päätöslauselman puolesta, että maa on pannukakku.

Olen hyvin iloinen, että olen täällä teidän kanssanne. Osan teistä tapaan ensimmäistä kertaa, osan olen jo
tavannut. Käytän tilaisuuden kiittääkseni teitä antamastanne tuesta. Haluan myös käyttää tilaisuuden hyväkseni
pohtiaksemme, mitä muuta voimme tehdä yhdessä. Kuinka me voimme tämän rakkauden ja lämmön, jota yhdessä
koemme Israelia kohtaan, kääntää vielä tehokkaammaksi toiminnaksi. Olen itse uusi tässä maassa, mutta kun
tapaan ihmisiä eri Israel-ystävyysjärjestöistä, minun ehdotukseni on teille, että yritetään olla vielä aktiivisempia.
Erityisesti siksi, koska edessämme on näin suuria haasteita. Ei ainoastaan Israelia koskevia haasteita, vaan maailmanlaajuisia.

Olen varma siitä, että edessä olevana toimikautenani tässä kauniissa maassamme saan entistä useampia mahdollisuuksia
pitää yhteyttä niiden useiden eri tahojen kanssa, jotka tänään ovat täällä edustettuina. Kun meillä on mahdollisuus
istua alas kaikessa rauhassa läheisessä yhteydessä, niin me voimme
miettiä mitä kaikkea voimme tehdä Israelin hyväksi yhdessä.

Haluan päättää lainaukseen meidän lähteestämme:
”Hän, joka Israelia varjelee, ei nuku eikä torku.”
”Herra vahvistaa kansansa ja siunaa kansaansa rauhalla.”

 

ETHEL SALUTSKIJ

Israel-juhlassa halutaan kantaa joka vuosi lahja johonkin erikoiskohteeseen Israelissa. Keren Kajemet
Finlandin puheenjohtaja Ethel Salutskij esitteli tämänvuotisen kohteen. Salutskij kertoi kahdeksan ja
puolimiljoonaisen Israelin valtion kohtaamista valtavista haasteista, joiden vuoksi Israel tarvitsee ulkopuolista
tukea. Monet eri kulttuurit ovat asettaneet Israelin valtiolle omat haasteensa ollen samalla Israelin kulttuuria ja
osaamista rikastuttavia tekijöitä. Israelin väestön keskellä asuu yhä lähes 200 000 holokaustin kansanmurhan
keskeltä selvinnyttä vanhusta, joista Auschwitzin tuhoamisleiriltä selvinnyt 112-vuotias mies taitaa olla
maailman vanhin asukas. Näillä vanhuksilla on takana monenlaisia kärsimyksiä ja kokemuksia ja niinpä
Israel-ystävyystoimikunta olikin päättänyt lahjoittaa juhlassa kerätyn lahjan heidän auttamisekseen.

JUHA-PEKKA RISSANEN

Suomi-Israel yhdistysten liiton puheenjohtaja Juha-Pekka Rissanen luki Aaronin siunauksen
hepreaksi ja suomeksi neljännen Mooseksen kirjan kuudennen luvun mukaisesti.

”Ja Herra puhui Moosekselle sanoen:
"Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano:
Siunatessanne israelilaisia sanokaa heille:
Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua;
Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen;
Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan.
Näin he laskekoot minun nimeni israelilaisten ylitse, ja minä siunaan heitä."

4. Moos. 6: 22–27

RUBY TRIO

Juhlan päätteeksi laulettiin yhdessä Hatikva ja Maamme-laulu Ruby Trion tahdittamana.

ISRAEL-JÄRJESTÖJEN ESITTELYPÖYDÄT

Juhlasalin ulkopuolella oli useiden Israel-järjestöjen esittelypöytiä, joissa
oli mahdollisuus tutustua heidän toimintaansa ja tulla mukaan toimimaan.

Kuvat: Martti Kortelainen

Teksti: Marja-Leena Kortelainen

...............................................................................................................................

SUUREN ISRAEL-JUHLAN jälkeen oli Helsingin juutalaisen seurakunnan järjestämä perinteinen muistotilaisuus klo 18 
Kahdeksan natsi-Saksalle luovutettua – muistomerkillä Tähtitorninmäellä / Eteläsatamassa.

Pääministeri Juha Sipilän tervehdyksen luki Juhani Starczwski
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Kahdeksan_natsi-Saksaan_%20luovutetun_muistotilaisuus_6.11.2016.htm

 Muistotilaisuuden kuvia ja puheita Facebookissa:
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10154136199663262?notif_t=like¬if_id=1478946528348922

Helsingin Juutalaisen seurakunnan järjestämä muistotilaisuus
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Muistotilaisuus_6.11.2016.htm 

+

Helsingissä sunnuntaina 6.11.2016 vietetty perinteinen Suuri Israel-juhla kokosi runsaasti osallistujia Kampin palvelukeskuksen juhlasaliin.  
Juhlan järjestäjänä oli Israel-ystävyystoimikunta, johon kuuluu yhteensä 15 yhdistystä ja järjestöä.

SUURI ISRAEL-JUHLA KUVIN JA SANOIN!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Suuri_Israel-juhla_kuvin_ja_sanoin_6.11.2016.htm


SUURI ISRAEL-JUHLA 6.11.2016
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Suuri_Israel-juhla_6.11.2016.htm

 

Suuren Israel-juhlan kuvia ja puheita Facebookissa:
https://www.facebook.com/juhani.starczewski/posts/10154135443638262?notif_t=like¬if_id=1478946629535979

Facebookissa:
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/suuri-israel-juhla-su-6112016-klo-15-tilaisuus-8-natsi-saksaan-luovutetun-muisto/1250601878333313

+

Kymmenen käskyn huoneentaulut Suomen Tasavallan Presidentille ja kaikille 200 kansanedustajalle 2015-2019!

Jos haluat saman Kymmenen Käskyn taulun kuin Esivaltamme, niin laita minulle fbn yksityisviestinä sähköpostiosoitteesi tai
lähetä sähköpostiini juhani.starczewski@jkl.fi sähköpostiosoitteesi, niin lähetän sen sinulle!

https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/kymmenen-k%C3%A4skyn-huoneentaulut-suomen-tasavallan-presidentille-ja-kaikille-200-ka/1300974969962670

.................................................................................

Kotisivu

Keren Kajemet Finland ry

Helsingin juutalaisen seurakunnan Ystävät ry
http://www.jchelsinki.fi/fi/ystavat

Facebookissa
https://www.facebook.com/Ystavat