SUOMI-ISRAEL YHDISTYSTEN LIITTO RY                                                                                          LIITTOKOKOUSKUTSU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           17.3.2009

 

Shalom!

 

Suomi-Israel Yhdistysten liiton kevätkokous pidetään sunnuntaina 28.3.2009 klo 14 alkaen Jyväkylässä Cafe Agapen tiloissa, Sammonkatu 4, 40100 Jyväskylä. 

Kevätkokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: liiton tilit ja toimintakertomus vuodelta 2009 sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle. 

Kustakin yhdistyksestä voi kokouksen virallisena osanottajana olla yksi jäsen alkavaa sataa jäsentä kohden, kuitenkin enintään kolme. Heidän lisäkseen liittohallituksen jäsenillä on kokouksessa läsnäolo-oikeus ja puheoikeus.

 

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n liittohallitus

 

Ystävällisin terveisin

 

Hallituksen puheenjohtaja Reino Kurki-Suonio

 

Ennen kokousta klo 12.45-13.45 kokoukseen tulijoilla on mahdollisuus ruokailuun em. paikassa. Sen kerrotaan olevan herkullinen "rax-tyyppinen" noutopöytä jälkiruokineen. Ruuan hinta on 10 €. Ilmoita osallistumisestasi ruokailuun ja mahd. ruokavaliosta keskiviikkoon 24.3. mennessä: juhani.starczewski (at) elisanet.fi tai tekstaten tai soittamalla 040 757 3537. Varaus pitää vahvistaa ilmoittautumisen jälkeen maksamalla 10 € Jyväskylän yhdistyksen tilille Sampo Pankki 800016-79412933.

 

Kokouksen jälkeen klo 15-17 kaikille avoin Israel-tilaisuus, jossa aiheesta ‘Valtamedian viestimän kuvan ja todellisuuden kuilu Lähi-idässä’ alustaa filologi, kansalaisaktiivi Jouni Suonsivu.

 

 

 

 

 

***********************************************************

 

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry                                                                                                                                                                                                        Esityslista

Liittokokous

 

Aika: 28.3.2010 klo 14

Paikka: Jyväskylä, Sammonkatu 4, Cafe Agape 

Viralliset liittokokousedustajat: 

Liittohallituksen edustajina paikalla olivat: 

 

1)                         Kokouksen avaus

 

2)                         Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä pöytäkirjantarkistajien (toimivat tarvittaessa

                             myös ääntenlaskijoina) valinta 

 

3)                         Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

 

4)                         Työjärjestyksen hyväksyminen

 

5)                         Vuoden 2009 toimintakertomuksen käsittely ja hyväksyminen

 

6)                         Vuoden 2009 tuloslaskelman ja taseen hyväksyminen ja tilinpäätöksen vahvistaminen

 

7)                         Tilintarkastuskertomuksen lukeminen. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

                             hallitukselle.

 

8)                         Kokouksen päättäminen

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Laita sähköpostia yhdistykselle

Kotisivu