Puunistutusvetoomus solidaarisuuden osoituksena Israelille!

Hyvä Israelin ystävä.

Monet traagiset tapahtumat sekä syrjivät päätökset kuluneen vuoden 2015 aikana 
osoittavat Israelin tarvitsevan entistä enemmän ystäviään, kannatusta sekä tukea.

Väkivallan ja sekasorron ympäröimässä Lähi-idässä Israel on alueen ainoa demokratiaa 
sekä oikeusvaltion periaatteita ylläpitävä valtio, mutta on kuitenkin joutunut silmätikuksi. 
Tätä epäoikeudenmukaista kohtelua voi jokainen meistä torjua tiivistämällä rintamaamme Israelin hyväksi. 

Ajankohtainen tuki on osallistuminen puunistutustalkoisiin Israelissa. Tänä vuonna
Tu Bishvatina tunnettu päivä on tammikuun 25. Tuolloin puiden uutena vuotena sekä 
luonnon uusiutumisen päivänä istutetaan eri puolille Israelia miljoona puuta. 
Työ tapahtuu maanlaajuisesti Keren Kayemeth LeIsraelin (KKL) eli Juutalaisen 
kansallisrahaston toimesta. Siihen osallistuu satoja tuhansia ihmisiä: perheitä, 
koululaisia, opiskelijoita, sotilaita, yrityksiä, järjestöjä sekä paikallisten 
kuntien edustajia niin juutalaisista kuin arabiyhteisöistä.

KKL on jo 115 vuoden ajan viheriöittänyt Israelin luontoa ja 
tarjonnut virkistys-mahdollisuuksia Israelin koko kansan käyttöön.

Keren Kajemet Finland yhdessä muiden Pohjoismaiden KKL-toimistojen kanssa 
rahoittaa paraikaa Negevin autiomaassa sijaitsevaa Ambassadors-metsän kansainvälisesti 
tärkeää vedentutkimusprojektia. Nyt sinulla on mahdollisuus osoittaa solidaarisuuttasi 
Israelia kohtaan istuttamalla puita tähän projektiin. Yhden puun hinta on 10,00 €.
NORDEAFI83 1023 3000 2472 42 viitenumerolla 20145.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää, että myös Israelin ystävät Suomessa
ylläpitävät valmiutta toimia Israelin hyväksi. Pienelle maalle pienen kansan tuki on tärkeä!

Parhaimmat kiitokset osallistumisestasi!

Hyvää vuoden 2016 jatkoa toivottaen,

Keren Kajemet Finland ry

Hallitus

 

Keren Kajemet Finland ry

PUSHKE eli SININEN LIPAS -keräys

Ambassadors–metsän tutkimusprojekti - metsänhoidon tutkimusta Negevissä

Seurauksena Keren Kayemeth LeIsraelin merkittävästä panoksesta tutkimus- ja kehitystyöhön
KKL aloitti kuusi vuotta sitten puuistutukset alueella, jossa olosuhteet metsän istuttamiselle
ovat äärimmäisen vaativat jo vuosittaisen erittäin niukan sademäärän vuoksi.

Tätä tärkeää työtä on tarkoitus jatkaa

seuraavien vuosien aikana ja Keren Kajemet Finland on yhdessä muiden pohjoismaisten
KKL-toimistojen kanssa sitoutunut keräämään varoja Ambassadors-metsän
istutuksiin sekä sen metsänhoidon tutkimukseen.

KKL:n Ambassadors-metsä sijaitsee Negevin autiomaassa, lähellä Be’er Shevan kaupunkia.
Se on maantieteellisesti sijoittunut alueelle, joka satojen vuosien aikana on altistunut ihmiskunnan
aiheuttamalle maaperän kulumiselle, eroosiolle ja ilmaston muutokselle. Nämä muutokset
ovat vuosien varrella vähentäneet luonnon monimuotoisuutta (
biodiversity).

Metsänhoidon ja luonnon monimuotoisuuden tutkimiseen käytetään menetelmää nimeltä ekosysteemi,
englanninkielellä
ecosystem services. Nykyään näitä tutkimusmenetelmiä käytetään selvittämään
metsien vaikutusta mm. ilmastonmuutokseen erityisesti kuivilla alueilla, kuten Israelin
Ambassadors- ja Yatir-metsissä Negevissä. Tutkimusmenetelmät ovat innovatiivisia ja
niiden tarkoituksena on edistää nykyisten metsien säilymistä ja uusien kehittämistä.

Ambassadors-metsä on pitkäaikainen ympäristö- ja vedentutkimusprojekti. Tässä vaiheessa
arvioidaan projektin kestävän noin kolme vuotta. Tavoitteena on selvittää miten sade- ja
hulevedet sekä puhdistetut jätevedet voidaan hyödyntää tehokkaasti, turvallisesti ja
ympäristöystävällisesti metsäistutuksissa ja taistelussa aavikoitumista vastaan. Täten edistetään
 kestävää kehitystä vesi- ja metsähuollossa. Istutetut metsät sitovat hiilidioksidia ja luovat vihreitä
 keitaita asutusten ympärille. Tämän projektin merkittävä lisäarvo on se, että myös muut maat,
jotka taistelevat aavikoitumista vastaan, voivat soveltaa hyväksi havaittuja menetelmiä omissa projekteissaan.

Nyt sinäkin voit vaikuttaa Israelin ja koko maapallon ympäristön parempaan tulevaisuuteen
lahjoittamalla varoja tähän kansainvälisestikin tärkeään projektiimme. Samalla autat
meitä toteuttamaan osuutemme tässä yhteispohjoismaisessa hankkeessamme.

Kiitos kun maksat parhaaksi katsomasi summan tilillemme 

NORDEAFI83 1023 3000 2472 42
viitenumerolla 20145

Ystävällisin ympäristöterveisin, Rahankeräyslupa: POL-2014-10828

Keren Kajemet Finland ry Keräysalue: Suomi pl. Ahvenanmaa

Voimassaoloaika: 6.11.2014-25.9.2016 25.9.2016

Hallitus

 

KEREN KAJEMET FINLAND RY 
Päivätie 2 B 9
02210 ESPOO
Puh: 09-444 450
S-posti:
KKL@kolumbus.fi
Internet
: http://www.kkl.fi  http://www.kkl.org.il
Pankki: Nordea FI83 1023 3000 2472 42 (102330-247242)

Ambassadors-metsä Negevissä / KKL

...........................................................................................................

NELJÄS VALTAKUNNALLINEN RAAMATTUJUHLA JA RAAMATTUMARSSI
5.5.2016 JYVÄSKYLÄSSÄ!

http://www.adressit.com/raamattu_ei_voi_raueta_tyhjiin 
KE 4.- TO 5.5.2016 ON NATSIUHRIEN MUISTOPÄIVÄ Yom HaShoah יום השואה!
https://www.hebcal.com/holidays/yom-hashoah?utm_source=redir&utm_medium=redir

Kooste: Neljäs Valtakunnallinen Raamattumarssi ja Raamattujuhl
ISRAEL SEMINAARI
Jyväskylässä torstaina 5.5.2016

Video: https://www.youtube.com/watch?v=Nxm9dt192-s&feature=youtu.be
Video: Raamatun auktoriteetti ja Jumalan lupaukset juutalaisille
https://www.youtube.com/watch?v=jY_lBGzVzvM&feature=youtu.be

Facebook: https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/
p%C3%A4ivitys-652016-nelj%C3%A4s-valtakunnallinen-
raamattujuhla-ja-raamattumarssi-helators/1113028328757336
Seminaariin ilmoittautumiset tiistaihin 3.5.2016 mennessä Juhanille!
Huomio! Vain ennaltailmoittautuneet voivat osallistua juhlaan!

http://www.adressit.com/uploads/images/VIIMEINEN_KUVA.JPG

KE 4.- TO 5.5.2016 ON NATSIUHRIEN MUISTOPÄIVÄ Yom HaShoah
יום השואה!
https://www.hebcal.com/holidays/yom-hashoah?utm_source=redir&utm_medium=redir


SEMINAARIN PÄÄTEEMAT OVAT ISRAEL JA JUUTALAISUUS.

ISRAEL- aiheeseen perehdytään seminaarin muodossa.
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/nelj%C3%A4s-valtakunnallinen-raamattujuhla-ja-raamattumarssi-helatorstaina-552016-jyv/1113028328757336

ENNEN SEMINAARIN ALKUA KLO 12.30-13 MAHDOLLISUUS
TUTUSTUA ESITTELYPÖYTIEN INFOON!

Seminaariin, joka alkaa klo 13
 osallistuvat mm.

Juhlan juontaa
JUHANI STARCZEWSKI

Suomen ja Israelin lippujen airueet
JANNE hÖLTTÄ JA HARRI MÄENPÄÄ

Musiikkia ja laulua
TARJA AHO, piano ja VICTORIA KIURU, viulu ja laulu

Keren Kajemet Finland ry
Toimintaa esittelee
ETHEL SALUTSKIJ, puheenjohtaja
IAKOV DONDYCH, varapuheenjohtaja
http://www.kkl.fi/
+ esittelypöytä


Helsingin juutalainen seurakunta
Toimintaa esittelee
ARIEL NADBORNIK, synagogakomitean puheenjohtaja
http://www.jchelsinki.fi/
+ juutalainen elämä Suomessa
+ uusi toimintamuoto Helsingin juutalaisen seurakunnan ystävät ry  
+ esittelypöytä

ARIEL NADBORNIK: NATSIUHRIEN MUISTOPÄIVÄN MUISTOPUHE HOLOKAUSTISTA

JUHLAKAHVIT
MAHDOLLISUUS TUTUSTUA ESITTELYPÖYTIEN INFOON!

KANSANEDUSTAJIEN JA MUIDEN JUHLAA MUISTANEIDEN TERVEHDYKSET

VOIS - Voice Of Israel In Scandinavia
Toimintaa esittelee MILA KADOSH ja FELIX NOIBAR
https://www.facebook.com/VOIS-Voice-Of-Israel-In-Scandinavia-450913091756750/?fref=ts
+esittelypöytä

RAAMATTU JA SEN AUKTORITEETTI
PETRI PAAVOLA
Saulus-lähetys
http://www.sauluslahetys.com/4
+ esittelypöytä

SEMINAARIN JÄLKEEN MAHDOLLISUUS TUTUSTUA ESITTELYPÖYTIEN INFOON!RAAMATTUJUHLAN PÄÄTTEEKSI SEPPELEENLASKU TALVISODAN MUISTOMERKILLÄ!

PUHE MUISTOMERKILLÄ
JANNE HÖLTTÄ

PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS TALVISODAN AIKAAN
HARRI MÄENPÄÄ
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Raamattumarssin_puheet.htm#Mäenpää2#


 

Seppeleen muistolauseet: "Minä olen se, joka minä olen." 2 Mooses 3:14 http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=2.+Moos.+3%3A1&rnd=1461829074830  

“Jeesus Kristus on Herra.” Filippiläiskirje 2:5-11
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Fil.+2%3A1&rnd=1461829195544

5. Mooseksen kirja 32: 7-9
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=5.+Moos.+32%3A1&rnd=146181745749

Apostolien teot 17: 22-31
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Ap.+t.+17%3A1&rnd=1461817536518  

Filippiläiskirje 2: 5-11
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Fil.+2%3A1&rnd=1461828996284

 


Tue tapahtumaa ja Kunnioita Raamattua eli Jumalan Sanaa
allekirjoittamalla tämä adressi!

 Nyt sinulla on mahdollisuus osoittaa solidaarisuuttasi Israelia
kohtaan sekä muistaa samalla vietettävää Juhanin 60-vuotisjuhlaa
istuttamalla puu / puita Negeviin. Yhden puun hinta on 10,00 €.  
NORDEAFI83 1023 3000 2472 42 viitenumerolla 20145. 

Jesaja 27:6 Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja
kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä.

http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Solidaarisuutta_Israelille!.htm

Tietoa tapahtumasta saa levittää!

Seuraa tiedotusta, tarkempaa tietoa tulee myöhemmin!

https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/nelj%C3%A4s-valtakunnallinen-raamattujuhla-ja-raamattumarssi-helatorstaina-552016-jyv/1113028328757336

Tervetuloa!

Seminaariin ilmoittautumiset
sunnuntaihin 1.5.2016 mennessä:
Raamattujuhlatoimikunnan puheenjohtaja
Juhani Starczewski
+358 40 757 3537 (Juhani)
juhani.starczewski@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/  
https://www.facebook.com/juhani.starczewski
https://twitter.com/juhanistarczews

++++++++++

  Puunistutusvetoomus solidaarisuuden osoituksena Israelille!

http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Solidaarisuutta_Israelille!.htm

  Hyvä Israelin ystävä,  

Monet traagiset tapahtumat sekä syrjivät päätökset vuoden 2015 aikana
osoittavat Israelin tarvitsevan entistä enemmän ystäviään, kannatusta sekä tukea.  
Väkivallan ja sekasorron ympäröimässä Lähi-idässä Israel on alueen ainoa demokratiaa
sekä oikeusvaltion periaatteita ylläpitävä valtio, mutta on kuitenkin joutunut silmätikuksi.
Tätä epäoikeudenmukaista kohtelua voi jokainen meistä torjua tiivistämällä rintamaamme
Israelin hyväksi.   Ajankohtainen tuki on osallistuminen puunistutustalkoisiin Israelissa.
Tänä vuonna Tu Bishvatina tunnettu päivä on tammikuun 25. Tuolloin puiden uutena vuotena
sekä luonnon uusiutumisen päivänä istutetaan eri puolille Israelia miljoona puuta. Työ
tapahtuu maanlaajuisesti Keren Kayemeth LeIsraelin (KKL) eli Juutalaisen kansallisrahaston
toimesta. Siihen osallistuu satoja tuhansia ihmisiä: perheitä, koululaisia, opiskelijoita,
sotilaita, yrityksiä, järjestöjä sekä paikallisten kuntien edustajia niin juutalaisista kuin
arabiyhteisöistä.   KKL on jo 115 vuoden ajan viheriöittänyt Israelin luontoa ja tarjonnut
virkistysmahdollisuuksia Israelin koko kansan käyttöön.   Keren Kajemet Finland yhdessä
muiden Pohjoismaiden KKL-toimistojen kanssa rahoittaa paraikaa Negevin autiomaassa
sijaitsevaa Ambassadors-metsän kansainvälisesti tärkeää vedentutkimusprojektia. Nyt
sinulla on mahdollisuus osoittaa solidaarisuuttasi Israelia kohtaan istuttamalla puita
tähän projektiin. Yhden puun hinta on 10,00 €.  
NORDEAFI83 1023 3000 2472 42 viitenumerolla 20145.

Katso:  
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Solidaarisuutta_Israelille!.htm     

Nopeasti muuttuvassa maailmassa on tärkeää, että myös Israelin ystävät Suomessa
ylläpitävät valmiutta toimia Israelin hyväksi. Pienelle maalle pienen kansan tuki
on tärkeä!   Parhaimmat kiitokset osallistumisestasi!  

Hyvää vuoden 2016 jatkoa toivottaen,  
Keren Kajemet Finland ry
http://www.kkl.fi/   

Hallitus  

+++

4.Mooseksen kirja: 13:28
Ja he kertoivat hänelle sanoen: "Me menimme siihen maahan, jonne meidät lähetit.
Ja se tosiaankin vuotaa maitoa ja mettä, ja tällaisia ovat sen hedelmät.

4.Mooseksen kirja: 14:8
Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan
ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä.

Hoosea 14:6-7
Minä olen oleva Israelille kuin kaste, se on kukoistava kuin lilja ja juurtuva syvälle kuin Libanon. 
Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin.
Sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine
on oleva kuin Libanonin viinin.

Jesaja 27:6
Tulevina aikoina juurtuu Jaakob, Israel kukkii ja
kukoistaa ja täyttää maanpiirin hedelmällänsä.

Korkea Veisu 2:12-13
Kukkaset ovat puhjenneet maahan, laulun aika on tullut, ja metsäkyyhkysen ääni kuuluu
maassamme.  Viikunapuu tekee keväthedelmää, viiniköynnökset ovat kukassa ja tuoksuavat.

4.Mooseksen kirja: 13:24
Ja he tulivat Rypälelaaksoon; sieltä he leikkasivat viiniköynnöksen, jossa oli rypäleterttu, ja
kahden miehen täytyi kantaa sitä korennolla; samoin he ottivat granaattiomenia ja viikunoita.

5.Mooseksen kirja: 8:7-10
Sillä Herra, sinun Jumalasi, vie sinut hyvään maahan, laaksoissa ja vuorilla vuotavien purojen,
lähteiden ja syvien vesien maahan, nisun ja ohran, viiniköynnöksen, viikunapuun ja
granaattiomenapuun maahan, jalostetun öljypuun ja hunajan maahan, maahan, jossa sinun ei
tarvitse puutteessa leipääsi syödä eikä mitään puutetta nähdä, maahan, jonka kivet ovat rautaa ja
jonka vuorista voit louhia vaskea. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, niin ylistä Herraa, sinun Jumalaasi,
siitä hyvästä maasta, jonka hän on antanut sinulle.

+++

Tapahtuman tukija:
Rehobot

Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta,
on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi
vanhurskaudessa, että Jumalan ihminen olisi
täydellinen, kaikkiin hyviin tekoihin valmistunut.
 2 Timoteuksen kirje 3:16-17Jeesus sanoi:
"Niin, autuaat ovat ne, jotka kuulevat Jumalan sanan ja sitä noudattavat."

Olet sydämellisesti tervetullut tukemaan Raamatun Arvovaltaaja Israelia!

Raamattujuhlatoimikunta

+++

Suomen HALLITUKSEN pyydettävä anteeksi Israelilta!
http://www.adressit.com/suomen_ulkoministerion_pyydettava_anteeksi_israelilta

Adressi Israelin tueksi!
http://www.adressit.com/israelin_tueksi

TIETOA SAA LEVITTÄÄ!


------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helsinki 24.01.2015

Juhlapuhe Keren Kajemet:in Tu Bishwat'in juhlassa

Peter Östman

Eduskunnan Suomi-Israel ystävyysryhmän pj.

Kunnioitettu lähetystösihteeri, arvoisa puheenjohtaja, hyvä juhlaväki, rakkaat ystävät! 

Tänään juhlimme päivää, jolloin puut alkavat kukkia pyhässä maassa. Siksi valitsin päivän teemaksi Uudesta Testamentista tutun ajatuksen: ”Hedelmästään puu tunnetaan”. "Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono”. 

Ajattelen toisaalta niitä hyviä asioita, hyviä hedelmiä, joita voidaan nähdä Israelin kehityksessä huolimatta erittäin vaikeasta toimintaympäristöstä. Ajattelen myös niitä hedelmiä, joita tulee Israelia ympäröivistä maista ja länsimaiden kykenemättömyyttä erottaa hyvää huonosta. Tämän päivän Israel on maa, jossa kaupunkeja, kyliä, maatiloja, suuria metsiä ja menestyvää teollisuutta on kasvanut entisen autiomaan ja suomaan tilalle. 

Vaikka Israel on kooltaan pieni, on se yksi maailman eniten monikulttuurisista maista ja väestöllä, josta lähes 40 % on ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajia. Heillä on erilaisia etnisiä, uskonnollisia, kulttuurisia ja sosiaalisia taustoja.

Kuten kaikki tiedämme, Israel on Lähi-idän ainoa demokratia. Maa on lähellä pohjoiseurooppalaista hyvinvointiyhteiskuntaa terveydenhoito- ja koulutusjärjestelmineen ja hyvinvointiverkkoineen. 

Israelilaiset naiset nauttivat lain takaamasta mittavasta sosiaalisesta tasa-arvosta. Israelissa juutalaiset, kristityt, druusit, muslimit sekä muut uskonkunnat saavat lain turvaamina harjoittaa uskontoaan rauhassa. 

Naapureihinsa ja koko Lähi-itään verrattuna Israel on ihmisoikeuksien, demokratian ja humanismin Mekka. Jopa israelilaisten arabien elintaso, kansalaisvapaudet, koulutus ja muut hyvinvoinnin mittarit ovat pääsääntöisesti selvästi muun arabiankielisen maailman edellä.

Näistä näkökulmista katsottuna voidaan sanoa, että Israel ja sen väestö on tuottanut paljon hyvää hedelmää. Huolimatta hyvistä hedelmistä maalla on riittämiin isoja haasteita.

Viimeisen vuoden aikana lähes 10 000 juutalaista muutti Euroopasta Israeliin. Ihmiset valitsivat uuden elämän aloittamisen maassa, jota ympäröivät terroristiryhmittymät ja vihollismieliset valtiot. He muuttivat maahan, jossa on terrori-iskuja tasaisin väliajoin. Tämä kertoo aika paljon siitä, kuinka vaikeaksi tilanne on muuttunut monelle Euroopan juutalaiselle.

Vain 70 vuotta holokaustin jälkeen on jälleen aika, jolloin juutalaiset eivät voi kokea olevansa turvassa Euroopassa. Viime vuonna lähes 8000 juutalaista jättivät Ranskan muuttaakseen Israeliin. He lähtivät maasta, joka tunnetaan historiassa vapaudesta, tasa-arvosta ja veljeydestä. Ranskassa aseistautuneet sotilaat joutuvat vartioimaan synagogia ja juutalaisia kouluja. Myös muualla Euroopassa on levotonta. Viime vuoden helmikuussa juutalainen vartija murhattiin synagogan ulkopuolella Kööpenhaminassa. Myös Etelä-ruotsissa viharikokset juutalaisia kohtaan on lisääntynyt merkittävästi.

On aihetta pohtia, miksi antisemitismi on lisääntynyt viime vuosina.

Suuri merkitys on ollut kasvavalla muslimien maahanmuutolla Lähi-idästä Eurooppaan. En väitä, että kaikki muslimit olisivat juutalaisvastaisia. Mutta Lähi-idän historia tunnetaan juutalaisvastaisuudesta. Juutalaisviha on yhteinen nimittäjä konfliktien kyllästämillä alueilla.

Ruotsalaisen Forum för Levande Historia -järjestön tekemän tutkimuksen mukaan muslimeilla on huomattavasti enemmän antisemitistisiä käsityksiä kuin kristityillä. Saksassa ja Ranskassa tehdyt tutkimukset vahvistavat tämän käsityksen. Tätä ei ole helppoa todeta. Se joka huomauttaa asiasta on vaarassa joutua itse syytetyksi ennakkoluuloista ja eri ryhmien asettamisesta toisiaan vastaan.

Poliisit ja sotilaat juutalaisten koulujen ja synagogien ulkopuolella ovat estämässä akuuttia uhkaa, mutta se ei ole pitkän aikaväline ratkaisu Euroopan juutalaisten vaikeaan tilanteeseen. Tärkeää on, että yhteiskunta ei hyväksy tai yritä selittää antisemitistisiä käsityksiä tai viharikoksia tekijöiden taustalla.

Monet alkavat ymmärtää, että Lähi-idässä on meneillään monta syvälle juurtunutta konfliktia ja että islamilainen fundamentalismi voi olla uhka myös länsimaiden turvallisuudelle. Tämä on asia, jota ei ole aikaisemmin nostettu esiin länsimaiden tiedotusvälineissä.

Kuitenkin kovin usein on Israelin olemassaoloa tarjottu syyksi väkivallalle, sotimiselle ja koko Lähi-idän kriisille. Monet haluavat uskoa, että kriisi päättyy heti, kun Israel solmii rauhan palestiinalaisten kanssa.

Kun on keskitytty Israelin demonisoimiseen, ei ole edes haluttu nähdä sitä raakaa sortoa, julmia yksinvaltiaita ja kaikkia alueellisia ja uskonnollisia konflikteja, jotka ovat johtaneet köyhyyteen, alikehitykseen ja ihmisten alentamiseen alueella. Ei ole ollut tahtoa ymmärtää ja myöntää niitä monia konflikteja ja diktatuureja, jotka johtavat kuolemaan ja kurjuuteen.

Hamasin laitonta hallintoa leimaa jatkuva sodanlietsonta Israelia vastaan, teloitukset kaduilla, naisten alistaminen sharian avulla, laaja korruptio ja vallan väärinkäyttö sekä siviilien asuinalueiden käyttö sodankäynnissä Israelia vastaan. Nämä kaikki käännetään lopulta aina Israelin syyksi.

Iranin varustautumista ja uhkaa on vähätelty ja suhteutettu väärin. Hizbollah, Al-Qaida, Hamas ja liuta jihadistisia ryhmittymiä, joiden ideologinen tavoite on taistelu avointa länsimaista yhteiskuntaa vastaan, suorittavat yhä uusia terrori-iskuja. Vasta silloin, kun nämä ryhmät uhkaavat suoraan kansainvälisellä terrorismilla, länsimaiden johtajat reagoivat voimakkaasti. 

Köyhyys, kuivuus ja turhautuminen alueella johtuvat sorrosta ja ihmisoikeuksien puutteesta useissa maissa, naisten kohtelemisesta toisen luokan kansalaisina sekä suljetuista yhteiskunnista ilman muutosten ja moninaisuuden hyväksymistä. Tästä huolimatta nämä eivät ole niitä yhteiskuntia, jotka EU tuomitsee.

Alueen maista ainoastaan Israelissa miehillä ja naisilla on yhtäläiset oikeudet, vain siellä arabinaisilla on samat oikeudet kuin muualla maailmassa. Vain Israel on toimiva demokratia. Tämä ei auta eikä riitä.

Israelilaisia sotilaita ja siviilejä vastaan on syyskuusta lähtien tehty useita iskuja, enimmäkseen veitsillä aseistettuina. Iskuja tehneet tai yrittäneet on yleensä surmattu. Yksi palestiinalainen tunkeutui sunnuntaina juutalaiseen siirtokuntaan Länsirannalla ja puukotti kuuden lapsen äidin kuoliaaksi. Naisen kimppuun hyökättiin kotonaan Hebronin eteläpuolella. 

Kun Hamas ja Hizbollah tulittavat Israelia, raportoidaan Israelin puolustautumisen olevan aggressiivinen teko. Se tosiasia, että Hamas ja Hizbollah jatkuvasti käyttävät siviilien asuinalueita sotilaalliseen toimintaan, johtaa Israelin syyllistämiseen, kun se yrittää estää ohjusten ja rakettien ampumisen. Se, että Israel sallii säännöllisiä kuljetuksia rajanylityspaikkojen yli Gazaan, kuten egyptiläisetkin, vaietaan samalla kuin Israelia syyllistetään siitä, että se ei salli vapaata aseiden kuljetusta Hamasille.

Kuinka niin monet ovat voineet olla hiljaa, kun uhataan tuhota kokonainen maa tai syyllistää maata, joka haluaa puolustautua? Kuinka voi olla, että Lähi-idässä on meneillään kristittyjen vaino ja tuhoaminen ilman, että kristillinen kansankirkko reagoi?

Hamas ja Fatah ilmoittivat uudenvuodenaattona, että ne aikovat lisätä ”vastarintaiskuja” Israelia vastaan ja kehottivat palestiinalaisia valmistautumaan lisääntyvään väkivaltaan. The Jerusalem Post –lehden mukaan Hamas uhkaa valmistelevansa uutta itsemurhaiskujen aaltoa israelilaisia vastaan. 

Fatahin aseellinen siipi, Al-Aqsan marttyyrien prikaati, julkisti myös oman uhkauksensa käynnistää terrori-iskuja Israelia vastaan. "Me olemme edelleen sitoutuneita aseellisen taistelun mahdollisuuteen. Jatkamme marttyyrien tiellä, kunnes koko Palestiina on vapautettu", ryhmä kirjoitti Länsirannalla levittämässään lehtisessä.

Mitä tekee kansainvälinen yhteisö? Ruotsin ulkoministeri Wallström käytti viime viikolla puheenvuoron, missä hän vaati perusteellista tutkimusta siitä, ovatko Israelin viranomaiset syyllistyneet palestiinalaisten laittomiin surmaamisiin viime kuukausien väkivaltaisuuksien yhteydessä. Varsin yksipuolinen näkökanta!

Ja mitä EU tekee? EU:n komissio antoi Israelin siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden alkuperän merkitsemistä koskevan tulkintaohjeen marraskuussa (11.11.2015). Sillä halutaan varmistaa EU:n lainsäädännön yhdenmukainen tulkinta sekä Israelin kanssa käytävän kaupan avoimuus ja toimivuus. Tulkintaohjeessa todetaan, että siirtokunnista peräisin olevien tuotteiden merkitseminen alkuperältään israelilaisiksi on kuluttajien kannalta harhaanjohtavaa ja sellaisenaan EU:n lainsäädännön vastaista. Suomen hallitus yhtyi Euroopan komission esitykseen.

Jätin marraskuun lopulla kirjallisen kysymyksen siitä, miten Suomen hallitus suhtautuu EU komission linjaukseen.  Kysymyksen allekirjoittivat kaikki KD:n kansanedustajat. Ulkoministeri Soini vastasi, että valtioneuvosto katsoo, että tuotteiden alkuperämerkinnässä on kyse kuluttajan oikeuksista ja totuudenmukaisen tiedon antamisesta ja että hallitus käynnistää komission antaman tulkintaohjeen pohjalta kansallisen tarkastelun, joka tapahtuu koordinaatiossa asianosaisten viranomaisten ja elinkeinoelämän kesken.

Tällä viikolla Soini on myös yhtynyt EU:n ulkoministereiden yhteiseen kannanottoon koskien mm. Palestiinalaisvaltion syntyä. Tämä siitä huolimatta, että osa Palestiinalaishallinosta edelleen pitää tavoitteenaan tuhota Israelia.

Vaikka olemme aivan syystä huolissamme muslimien kasvavasta antisemitismistä Euroopassa, on valitettavasti myönnettävä, että myös kristittyjen keskuudesta on noussut ja edelleen nousee laajaa antisemitismiä. Meidän tarvitsee vain muistuttaa itseämme siitä, että 1930-luvun Saksa oli pohjaltaan kristillinen kulttuurimaa, mutta se ei estänyt maailmanhistorian suurinta rikosta ihmisyyttä vastaan – holokaustia – kasvamasta tuossa maassa ja kulttuurissa. Nykyäänkin useat kristilliset järjestöt ovat eturintamassa edustamassa tämän ajan antisemitismin ilmentymää, joka kohdistuu yhtä valtiota – ja vain yhtä valtiota kohtaan. Tarkoitan BDS-boikottiliikettä.

Huolimatta siitä, että antisemitismi on lisääntynyt Euroopassa, on kuitenkin edelleen ilonaiheita kun ajattelemme omaa maatamme, Suomea. Tuskin missään muualla on niin monia aktiivisia Israel-ystävyysjärjestöjä kuin täällä. Se on myönteinen asia.

Jokainen sukupolvi on vastuussa omasta ajastaan. Myös me poliitikot. Olemme vastuussa siitä mitä tapahtuu nyt ja miten osaamme tunnistaa aikamme ilmiöt. Meidän velvollisuutemme on pitää huoli siitä, että historia ei unohdu, eikä toistu. Velvollisuutemme on vaatia tasapuolista ja totuudenmukaista uutisointia ja yhteiskunnallista keskustelua tämän päivän tapahtumista. Suomen ulkopolitiikassa puolueettomuus on arvo, jota tulee vaalia. 

Palestiinan valtion profiilin nostaminen kohti itsenäistä valtiota riitaisella tavalla ilman rauhansopimusta, voi kärjistää Lähi-idän konfliktia ja estää rauhan löytymiseksi tarvittavia kompromisseja. Tämänhetkiset vakavat turvallisuusongelmat ja terroriteot, Jerusalemin ja palestiinalaispakolaisten asemaa tai rajalinjauksia ei ratkaista tällä menettelyllä.

Edellytyksenä luottamuksen kasvamiselle on se, että israelilaiset ja palestiinalaiset sopivat kiistakysymyksistä keskenään. Palestiinan valtiota ei pidä tunnustaa ilman Israelin valtion kanssa neuvoteltua rauhansopimusta. Siksi olisin toivonut, että Suomen hallitus olisi voinut toimia puolueettomasti Lähi-idän ratkaisuissa. Nyt valitsema linja Lähi-idän kriisissä huolestuttaa. Hedelmästään puu tunnetaan.

Peter Östman

Kansanedustaja - Riksdagsledamot - MP
Eduskuntaryhmän puheenjohtaja - Riksdagsgruppens ordförande - Chair of the Parliamentary Group
Suomen Kristillisdemokraatit rp - Kristdemokraterna i Finland rp - Christian Democratic Party of Finland
peter.ostman@eduskunta.fi 
www.peterostman.fi
+358 9 432 3197

......................................................................................................

Keren Kajemet Finland ry

Kotisivu