Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala

 

Miten meidän tulisi suhtautua Israelin maahan ja juutalaiseen kansaan? Jumala antaa Raamatussa lyhyen ja ytimekkään vastauksen: ” Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä.” (I Moos. 12:3) Tämän siunauksen ulkopuolelle ei ole rajattu yhtään ihmistä tai kansakuntaa, on vain yksi ehto: ”-- siunaan niitä, jotka sinua siunaavat --.”

Profeetta Jesajan kautta Jumala puhui: ”Lohduttakaa, lohduttakaa minun kansaani”, sanoo teidän Jumalanne. ”Puhukaa suloisesti Jerusalemille­­­­­­­ --” (Jes. 40: 1-2)
 
Jumalan antamiin kuuliaisuuden siunauksiin liittyy Raamatussa usein toistettu muistutus: jos kuulet Herran sinun Jumalasi ääntä, pidät hänen käskynsä, riiput Hänessä kiinni etkä käänny Hänestä pois.

Raamattu on täynnä huikeita kertomuksia Israelin kansan elämästä. Erämaavaelluksen yhteydessä tulevat esiin kansan inhimilliset piirteet. Erämaa ei ole meillekään vieras. Joskus Jumala vie meidät tarkoituksella erämaahan, joskus itse viemme sinne itsemme. Kun kapinoimme Jumalaa vastaan, joudumme ”sakkokierroksille”, saamme rämpiä erämaassa ja kärsiä tottelemattomuuden seurauksia.

Jumala antoi Mooseksen kautta 10 käskyä, jotka alkavat: ”Ja Jumala puhui kaikki nämä sanat: ”Minä olen Herra, sinun Jumalasi, joka vein sinut pois Egyptin maasta, orjuuden pesästä. Älä pidä muita Jumalia minun rinnallani --” (II Moos. 20:1-17)

Jumala on antanut käskynsä ja Sanansa koko ihmiskunnan opetukseksi ja siunaukseksi – Hän haluaa, että niitä myös noudatamme. Ihminen elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. (II Moos. 24:12; V Moos. 8:3)

Jumalan sanasta löydämme myös Israelin kansalle annetun lupauksen: älä pelkää, sillä Herra sinun Jumalasi on sinun kanssasi. (V Moos. 20:1)

Seurakunta ei ole korvannut Israelia, mutta nämä Israelin kansalle annetut lupaukset rohkaisevat myös meitä luottamaan Jumalaan silloinkin, kun olemme itseämme suurempien vuorien edessä. Jumala on kanssamme, kun tunnustamme hänet Herraksemme, emme pidä muita jumalia Hänen rinnallaan ja valitsemme Jumalan sanan elämämme oppaaksi. Saamme uskoa, että meidän erämaavaelluksemme ja kuoppainen uskonpolkumme muuttuu kerran taivaan kultakaduiksi.

”Ruoho kuivuu, kukkanen lakastuu, mutta meidän Jumalamme sana pysyy iankaikkisesti.” (Jes. 40:8)

”Sinun turvasi on ikiaikojen Jumala, sinua kannattavat iankaikkiset käsivarret.” (V Moos. 33:27)

Teksti: Marja-Leena Kortelainen ja Juhani Starczewski
Kuva: Martti Kortelainen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Laita sähköpostia yhdistykselle

Kotisivu