Sinivalkoista taivalta 25 vuotta

Kuvagalleria 25-vuotisjuhlasta
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Kuvagalleria_25v.htm

Juhlapuhe lähetystösihteeri Yuval Donio-Gideon  
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Juhlapuhe_13.11.11._lahetystosihteeri_Yuval_Donio-Gideon.htm

Lähetystösihteeri Yuval Donio-Gideonin haastattelu 13.11.2011 13.11.2011
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Haastattelu_13.11.11._lahetystosihteeri_Yuval_Donio-Gideon.htm  

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry:n 25-vuotisjuhla nettitv:ssä:
http://www.areatv.fi/nettiareatv.php?tunnus=25v_juhla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunnuntaina 13.11.2011 vietettiin Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys 
ry:n paikallisosaston 25-vuotisjuhlaa Kuokkalan koulun tiloissa.
Juhlakahvit tarjottiin klo 14-15
. Maittavista tarjoiluista vastasi 
Café Agapé yhdistyksemme jäsenen Tarja Kärkkäisen johdolla.

 

 

 

 

 

 Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry:n paikallisosaston puheenjohtaja
 Juhani Starczewski kertoi tervetulopuheessaan, että yhdistyksen 
virallinen vuosipäivä on 10.11.2011. Juhani esitteli myös juhlapaikan.  
”Koulun toiminta-ajatus on, että se tarjoaa perustan oppilaalle kasvaa 
vastuulliseksi nuoreksi, joka uskoo tulevaisuuteensa ja mahdollisuuksiinsa 
hallita elämäänsä. Tämän koulun alkuhistoria ja nykytoiminta kuvaavat 
myös jollakin tavalla maassamme yhdistyksessämme tapahtunutta 
ja tapahtuvaa Israel-toimintaa, nimittäin koulun perustaminen perustui 
kansalaisaktiivisuuteen. Kansalaisaktiivisuudella on merkitystä, kun se on 
päämäärätietoista, aktiivista, kiinnostavaa ja myös pitkäjänteistä ja 
että siinä on mukana ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti haluavat 
ja jaksavat toimia.”

Omasta päätymisestään mukaan Israel-työhön Juhani kertoi näin:
 ”Katsoin pienenä poikana mustavalkoista televisiota ihmeissäni 
olohuoneen pöydän alla. Siellä näytettiin kuvia keskitysleiriltä. Jotakin 
kolahti, en tiedä mitä. Seuraava ajatus oli, että kyllä se aurinko vielä 
paistaa risukasankin alle. En tiedä mistä ajatus tuli, ei minulla näistä 
asioista mitään tietoa ollut. Vuonna 1989 Israelissa sain kutsun 
Israel-työhön. Kesti melkein 20 vuotta, ennen kuin minut valittiin
 vuonna 2008 tämän yhdistyksen puheenjohtajaksi.”  

Juhani loi katsauksen yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan, 
tavoitteisiin, lähihistorian tapahtumiin ja näytti Tukholmasta Israelin 
valtion matkatoimistosta saadun DVD:n todeten:
”Nyt pääsemme katsomaan, mikä on se maa ja kansa, joka meitä 
kiehtoo ja jonka ystäviä me haluamme olla.”

Yhdistyksen lähihistoria on kuvakertomusten muodossa löydettävissä osoitteessa: 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/jyvaskylansuomi-israelry.htm
.


Israelin suurlähetystön lähetystösihteeri Yuval Donio-Gideon piti 
juhlapuheen Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry:n paikallisosaston 
25-vuotisjuhlassa sunnuntaina 13.11.2011. Puheessaan Donio-Gideon 
käsitteli mm. demokratian arvoja, Israelin ja palestiinalaisten 
välistä rauhanprosessia sekä Iranin uhkaa.  Tilaisuus järjestettiin 
Jyväskylässä Kuokkalan koulun auditoriossa. Donio-Gideonin 
puheen tulkkasi hepreasta suomeksi pastori Juha-Pekka Rissanen.

Linkki puheeseen:  Juhlapuhe lähetystösihteeri Yuval Donio-Gideon

Juhlapuheen jälkeen Juhani Starczewski luovutti lähetystösihteerille
 kaksi alullepanemaansa adressia.

”Israelin tueksi -adressissa on tällä hetkellä 6707 nimeä, edellisen 
luovutuksen jälkeen
nimiä on tullut lisää 2000. Anteeksipyyntö 
Israelilta -adressissa nimiä on 2243. Uskon,
että me haluamme seisoa 
näiden sanojen takana, joita Te lähetystösihteeri puheessanne
sanoitte, ja tukea sekä Israelia että myös Teitä henkilönä. Olette 
tullut meille rakkaaksi
ja uskomme että tulette olemaan vielä 
korkeammissa tehtävissä, joissa voitte maatanne
tukea ja puolustaa. 
Me autamme siinä taustalla: siunaamme ja rukoilemme sekä
Teidän että Israelin puolesta.”

Tilaisuuden tasokkaista musiikkiesityksistä vastasivat Folke (piano) 
ja Suvi (laulu) Gräsbeck.He esittivät tilaisuuden alussa kappaleet: 
”Belsassarin pidot”, ”Herra siunatkoon sua Siionista” ja 
”Kultainen Jerusalem
”. Neliosaiseen kappaleeseen ”Belsassarin pidot”  
liittyen luettiin Danielin kirjan 5. luku, joka kertoo mielenkiintoisen 
ja puhuttelevan kuvauksen kuningas Belsassarin järjestämistä pidoista.  
Tilaisuuden loppupuolella Gräsbeckeiltä kuultiin kansanlaulu 
”Erämaa iloitsee” sekä ”Exodus”.

Lauloimme myös yhteislauluina "Laulua kuuluu Juudan kaupungeista"
"Me teille rauhaa toivomme" sekä "Hodu la Adonai"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ylistystanssiesityksistä vastasi Jyväskylän Kristillinen tanssikoulu.

Jyväskylän Suomi-Israel paikallisyhdistyksen ja Suomi-Israel 
Yhdistysten Liitto ry:n hallituksen jäsen/sihteeri ja myös 
yhdistyksemme jäsen Hannu Taipale kertoi lyhyen 
katsauksen Jyväskylän paikallisyhdistyksen syntyyn ja toiminnan 
kohokohtiin. Taipale kertoi, että 25 vuotta sitten Jyväskylässä oli 
vireää Israel ystävyystoimintaa kristilliseltä, raamatulliselta pohjalta, 
jossa Taipale itsekin oli mukana.

”Ongelmana oli se, että toiminta oli henkilöitynyttä ja kulissien 
takana käytiin pientä taistelua siitä, kuka on suurin ja kaunein tällä
 rintamalla. Toisaalta oli ilmassa myös aiheita ja teemoja,  jotka eivät 
luontuneet kristilliseen Israel -ystävyys toimintaan, joten oli tarvetta 
em. vinoutumista vapaalle ja em. vajeen täyttävälle Israel ystävyydelle, 
jossa pitäydytään realiteetteihin, tosiasioihin. Oli tarvetta yhdistykselle, 
jonka tarkoituksena sääntöjensä mukaan on kehittää Suomen ja
 Israelin välisiä kulttuuri -, ystävyys - ja taloudellisia suhteita 
järjestämällä kokoustilaisuuksia Israelin valtion historiallisista, poliittisista, 
valtiollisista kehityksistä, sen sivistyksellisistä,
tieteellisistä ja taloudellisista saavutuksista ja Israelin kansasta, 
sen historiasta ja erityisluonteesta.”

Tarkempi historiikki yhdistyksen toiminnasta on julkaistu jo aiemmin yhdistyksen 
sivuilla ja sen voit lukea tästä linkistä:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Yhdistyksen_historiaa.htm
.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

sil

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry
Laita sähköpostia yhdistykselle
Kotisivu