SANA TÄLLE PÄIVÄLLE:
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tämän päivän ja tulevaisuuden Sana:  

Jeesuksen oikeat omaiset

46 Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella.
46 Kuin hän vielä kansalle puhui, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona ja pyysivät häntä puhutella.
46 Jeesuksen vielä puhuessa väkijoukolle hänen äitinsä ja veljensä olivat tulleet paikalle. He seisoivat ulkona ja tahtoivat puhua hänen kanssaan. [Mark. 3:31-35; Luuk. 8:19-21 : Matt. 13:55]
47 Niin joku sanoi hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella".
47 Niin yksi sanoi hänelle: katso, äitis ja veljes seisovat ulkona, ja tahtovat sinua puhutella.
47 Joku tuli sanomaan Jeesukselle: "Äitisi ja veljesi ovat tuolla ulkona ja haluavat puhua kanssasi."
48 Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?"
48 Niin hän vastasi ja sanoi sille, joka hänelle sitä sanoi: kuka on minun äitini ja kutka ovat minun veljeni?
48 Mutta Jeesus vastasi sanantuojalle: "Kuka on äitini? Ketkä ovat veljiäni?"
49 Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni!
49 Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: minun äitini ja minun veljeni.
49 Hän osoitti kädellään opetuslapsiaan ja sanoi: "Katso, tässä ovat minun äitini ja veljeni.
50 Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini."
50 Sillä jokainen, joka tekee Isäni tahdon, joka on taivaissa, hän on minun veljeni, ja sisareni, ja äitini.
50 Jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini." [Joh. 15:14; Room. 8:29; Hepr. 2:11]

 

Tämän päivän - keskiviikkona 21.5.2014 - ja tulevaisuuden Sana:  

1. Korinttolaiskirje 11

Pään peittäminen jumalanpalveluksessa

1 Olkaa minun seuraajiani, niinkuin minä olen Kristuksen seuraaja.
1 Olkaat minun seuraajani, niinkuin minäkin Kristuksen.
1 Seuratkaa minun esimerkkiäni, niin kuin minäkin seuraan Kristusta. [1. Kor. 4:16+]
2 Minä kiitän teitä, että minua kaikessa muistatte ja noudatatte minun opetuksiani, niinkuin minä ne teille olen antanut.
2 Mutta minä kiitän teitä, rakkaat veljeni, että te minua kaikissa muistatte, ja että te pidätte ne säädyt, jotka minä teille annoin.
2 Kiitän teitä siitä, että aina muistatte ja noudatatte niitä opetuksia, jotka olen välittänyt teille. [2. Tess. 2:15]
3 Mutta minä tahdon, että te tiedätte sen, että Kristus on jokaisen miehen pää ja että mies on vaimon pää ja että Jumala on Kristuksen pää.
3 Mutta minä tahdon, että teidän pitää tietämän, että Kristus on jokaisen miehen pää; mutta mies on vaimon pää, ja Jumala on Kristuksen pää.
3 Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus, naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. [Ef. 5:23]
4 Jokainen mies, joka rukoilee tai profetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä.
4 Jokainen mies, joka rukoilee eli propheteeraa, ja pitää jotakin päänsä päällä, se häpäisee päänsä.
4 Jos miehellä on päähine päässään, kun hän rukoilee tai profetoi*, hän häpäisee päänsä. [Profetoiminen ei ole tässä ennustamista vaan Hengen välittömästä vaikutuksesta syntyvää selväsanaista puhetta, vrt. 14:3.]
5 Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee tai profetoi pää peittämätönnä, häpäisee päänsä, sillä se on aivan sama, kuin jos hänen päänsä olisi paljaaksi ajeltu.
5 Mutta jokainen vaimo, joka rukoilee eli propheteeraa peittämättömällä päällä, se häpäisee päänsä; sillä se on niinkuin se ajeltu olis.
5 Sen sijaan jos nainen on avopäin, kun hän rukoilee tai profetoi, hän häpäisee päänsä, sillä sehän on samaa kuin hän olisi antanut ajaa hiuksensa pois.
6 Sillä jos vaimo ei verhoa päätään, leikkauttakoon hiuksensakin; mutta koska on häpeäksi vaimolle, että hän leikkauttaa tai ajattaa hiuksensa, niin verhotkoon itsensä.
6 Sillä ellei vaimo anna itsiänsä peittää, niin kerittäkään myös hänen hiuksensa; vaan että se on ruma, että vaimon pitäis keritty eli ajeltu oleman, niin peittäkään päänsä.
6 Ellei nainen peitä päätään, hän voi yhtä hyvin leikkauttaa hiuksensa. Mutta jos kerran hiusten leikkaaminen tai pois ajaminen on naiselle häpeällistä, hänen tulee peittää päänsä.
7 Miehen ei tule peittää päätänsä, koska hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia.
7 Mutta ei miehen pidä päätänsä peittämän, sillä hän on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia.
7 Miehen ei pidä peittää päätään, koska hän on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. Nainen taas heijastaa miehen kunniaa. [1. Moos. 1:26, 1. Moos. 5:1, 1. Moos. 9:6]
8 Sillä mies ei ole alkuisin vaimosta, vaan vaimo miehestä;
8 Sillä ei mies ole vaimosta, mutta vaimo on miehestä.
8 Miestä ei ole luotu naisesta vaan nainen miehestä, [1. Moos. 2:23; 1. Tim. 2:13]
9 eikä miestä luotu vaimoa varten, vaan vaimo miestä varten.
9 Ja ei mies ole luotu vaimon tähden, mutta vaimo on luotu miehen tähden.
9 eikä miestä luotu naisen takia vaan nainen miehen takia. [1. Moos. 2:18]
10 Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.
10 Sentähden pitää vaimon pitämän voiman päänsä päällä enkelitten tähden;
10 Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia.
11 Herrassa ei kuitenkaan ole vaimoa ilman miestä eikä miestä ilman vaimoa.
11 Muutoin ei ole mies paitsi vaimoa, eikä vaimo paitsi miestä, Herrassa,
11 Herran edessä ei kuitenkaan ole naista ilman miestä eikä miestä ilman naista,
12 Sillä samoin kuin vaimo on alkuisin miehestä, samoin myös mies on vaimon kautta; mutta kaikki on Jumalasta.
12 Sillä niinkuin vaimo on miehestä, niin on myös mies vaimon kautta; mutta kaikki Jumalasta.
12 sillä niin kuin nainen on luotu miehestä, myös mies on syntynyt naisesta. Mutta kaikki on saanut alkunsa Jumalasta. [Room. 11:36]
13 Päättäkää itse: sopiiko vaimon rukoilla Jumalaa pää peittämätönnä?
13 Tuomitkaat itse keskenänne: onko se kaunis, että vaimo avopäin Jumalaa rukoilee?
13 Päätelkää itse, onko naisen sopivaa rukoilla Jumalaa avopäin.
14 Eikö itse luontokin opeta teille, että jos miehellä on pitkät hiukset, se on hänelle häpeäksi;
14 Eikö luontokin sitä teille opeta, että se on miehelle häpiäksi, jos hänellä on pitkät hiukset?
14 Opettaahan jo luontokin teille, että pitkä tukka on miehelle häpeäksi
15 ja että jos vaimolla on pitkät hiukset, se on hänelle kunniaksi? Sillä ovathan hiukset annetut hänelle hunnuksi.
15 Mutta vaimolle on se kunniaksi, että hänellä on pitkät hiukset; sillä hiukset ovat hänelle peitteeksi annetut.
15 mutta naiselle kunniaksi. Pitkät hiukset on annettu naiselle hunnuksi.
16 Mutta jos joku haluaa väittää vastaan, niin tietäköön, että meillä ei ole sellaista tapaa eikä Jumalan seurakunnilla.
16 Mutta jos joku näkyy riitainen olevan, ei meillä eikä Jumalan seurakunnilla se tapa ole.
16 Jos joku kuitenkin väittää vastaan, niin sanon hänelle, ettei meillä ole sellaista tapaa eikä yleensäkään Jumalan seurakunnilla.

 

 

Tämän päivän - maanantaina 28.4.2014 - ja tulevaisuuden Sana:  

2. kirje Timoteukselle 3

16 Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,
16 Sillä kaikkinainen kirjoitus on Jumalalta annettu, ja tarpeellinen opiksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kuritukseksi, joka on vanhurskaudessa:
16 Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. [Room. 15:4; 2. Piet. 1:21]

 

Tämän päivän - sunnuntaina 13.4.2014 - ja tulevaisuuden Sana:  

1. Mooseksen kirja 3

16 Ja vaimolle hän sanoi: "Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva".
16 Ja vaimolle sanoi hän: Minä saatan sinulle paljon tuskaa, koskas raskaaksi tulet: sinun pitää synnyttämän lapsia kivulla, ja sinun tahtos pitää miehes alle annettu oleman, ja hänen pitää vallitseman sinua.
16 Naiselle hän sanoi: -- Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, ja kivulla sinä olet synnyttävä lapsesi. Kuitenkin tunnet halua mieheesi, ja hän pitää sinua vallassaan. [1. Moos. 35:16; Jer. 4:31; Joh. 16:21; Ilm. 12:2]


Kolossalaiskirje 3

18 Vaimot, olkaa miehillenne alamaiset, niinkuin sopii Herrassa.
18 Vaimot, olkaat teidän miehillenne alamaiset Herrassa, niinkuin kohtuullinen on.
18 Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herraan uskoville sopii. [Ef. 5:22-6:9; 1. Piet. 2:18-3:7 : 1. Kor. 14:34+]

Tämän päivän - Sapattina 12.4.2014 - ja tulevaisuuden Sana:  1. Korinttolaiskirje 14

Järjestys seurakunnan kokouksissa

26 Kuinka siis on, veljet? Kun tulette yhteen, on jokaisella jotakin annettavaa: millä on virsi, millä opetus, millä ilmestys, mikä puhuu kielillä, mikä selittää; kaikki tapahtukoon rakennukseksi.
26 Kuinkas se on, rakkaat veljet? Koska te kokoon tulette, niin kullakin teistä on psalmi, hänellä on opetus, hänellä on kieli, hänellä on ilmoitus, hänellä on selitys: ne tapahtukoon kaikki parannukseksi.
26 Mitä tämä siis tarkoittaa, veljet? Kun kokoonnutte yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa: laulu, opetus tai ilmestys, puhe kielillä tai sen tulkinta. Kaiken on tapahduttava yhteiseksi parhaaksi. [1. Kor. 12:7]
27 Jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme, ja yksi kerrallaan, ja yksi selittäköön;
27 Jos joku kielillä puhuu, se puhukaan itse toisena, taikka ensinnäkin itse kolmantena, ja vuorottain, ja yksi sen selittäkään.
27 Jos puhutaan kielillä, vain kaksi tai enintään kolme saa puhua, kukin vuorollaan, ja jonkun on tulkittava puhetta.
28 mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle.
28 Ellei hän selittäjä ole, niin olkaan seurakunnassa ääneti ja puhukaan itsellensä ja Jumalalle.
28 Ellei tulkitsijaa ole, puhuja olkoon seurakunnan parissa vaiti ja puhukoon vain itselleen ja Jumalalle.
29 Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot;
29 Mutta prophetat puhukaan itse toisena, eli itse kolmantena, ja ne muut tuomitkaan.
29 Samoin profeetoista saa esiintyä vain kaksi tai kolme, ja toiset arvostelkoot. [1. Tess. 5:21; 1. Joh. 4:1]
30 mutta jos joku toinen siinä istuva saa ilmestyksen, vaietkoon ensimmäinen.
30 Ja jos jollekulle tykönä istuvalle ilmoitus tapahtuu, niin olkaan ensimäinen ääneti.
30 Jos joku muu läsnäolijoista saa ilmestyksen, edellisen puhujan tulee vaieta.
31 Sillä te saatatte kaikki profetoida, toinen toisenne jälkeen, että kaikki saisivat opetusta ja kaikki kehoitusta.
31 Sillä kyllä te kaikki propheteerata taidatte, yksi toisenne perään, että kaikki oppisivat ja tulisivat neuvotuksi.
31 Kaikki te voitte profetoida, kukin vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja saisivat rohkaisua.
32 Ja profeettain henget ovat profeetoille alamaiset;
32 Ja prophetain henget ovat prophetaille alamaiset.
32 Profeetat pystyvät hallitsemaan henkilahjojaan,
33 sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niinkuin kaikissa pyhien seurakunnissa,
33 Sillä ei Jumala ole sekaseuraisuuden, vaan rauhan Jumala, niinkuin kaikissa pyhäin seurakunnissa.
33 sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa,
34 olkoot vaimot vaiti teidänkin seurakunnankokouksissanne, sillä heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niinkuin lakikin sanoo.
34 Teidän vaimonne pitää seurakunnissa ääneti oleman; sillä ei heille ole sallittu puhua, vaan että he ovat alamaiset, niinkuin myös laki sanoo.
34 naisten tulee olla vaiti seurakunnan kokouksissa. Heidän ei ole lupa puhua, vaan heidän on oltava kuuliaisia, niin kuin lakikin sanoo. [1. Moos. 3:16; Ef. 5:22; Kol. 3:18; Tit. 2:5; 1. Piet. 3:1]
35 Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykööt kotonaan omilta miehiltään, sillä häpeällistä on naisen puhua seurakunnassa.
35 Mutta jos he jotain oppia tahtovat, niin kysykööt miehiltänsä kotona; sillä häijysti se vaimoille sopii, että he seurakunnassa puhuvat.
35 Jos he tahtovat tietoa jostakin, heidän on kysyttävä sitä kotona omalta mieheltään, sillä naisen on sopimatonta puhua seurakunnan kokouksessa. [1. Tim. 2:11,12]
36 Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaan teidänkö tykönne se on tullut?
36 Eli onko Jumalan sana teistä tullut? Taikka onko se ainoasti teidän tykönne tullut?
36 Teidänkö luotanne Jumalan sana on lähtenyt liikkeelle? Tai onko se tullut pelkästään teidän luoksenne?
37 Jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että mitä minä kirjoitan teille, se on Herran käsky.
37 Jos joku luulee itsensä prophetaksi, eli hengelliseksi, se tutkikaan, mitä minä teille kirjoitan, että ne ovat Herran käskyt.
37 Jos joku uskoo olevansa profeetta tai saaneensa muita Hengen lahjoja, hänen tulee tietää että tämä, mitä kirjoitan, on Herran käsky. [2. Kor. 10:7]
38 Mutta jos joku ei sitä ymmärrä, niin olkoon ymmärtämättä.
38 Mutta jos joku on tietämätöin, se olkoon tietämätöin.
38 Jos joku ei tätä tunnusta, Jumala ei tunnusta häntä.
39 Sentähden, veljeni, harrastakaa profetoimista älkääkä estäkö kielillä puhumasta.
39 Sentähden rakkaat veljet, ahkeroitkaat propheteerata ja älkäät kieltäkö kielillä puhumasta.
39 Veljet, tavoitelkaa siis profetoimisen lahjaa älkääkä estäkö kielillä puhumista. [1. Tess. 5:20]
40 Mutta kaikki tapahtukoon säädyllisesti ja järjestyksessä.
40 Kaikki tapahtukoon soveliaasti ja säädyllisesti.
40 Kaiken on vain tapahduttava arvokkaasti ja hyvässä järjestyksessä. [Kol. 2:5]Tämän päivän - torstaina 10.4.2014 - ja tulevaisuuden Sana: 

Naisprofeetat saavat tuomionsa

17 Ja sinä, ihmislapsi, käännä kasvosi kansasi tyttäriä vastaan, jotka joutuvat hurmoksiin oman sydämensä voimasta, ja ennusta heitä vastaan
17 Ja sinä ihmisen poika, aseta kasvos kansas tyttäriä vastaan, jotka ennustavat sydämestänsä, ja ennusta heitä vastaan.
17 "Ihminen, käännä sinä katseesi kansasi tyttäriin, noihin omatekoisiin ennustajiin, ja julista heille tuomio.
18 ja sano: Näin sanoo Herra, Herra: Voi niitä naisia, jotka sitovat taikasiteet kaikkiin ranteisiin ja tekevät hunnut kaikenkorkuisiin päihin pyydystääksensä sieluja! Toisia sieluja te pyydystätte minun kansaltani pois, toisten sielujen annatte elää omaksi eduksenne.
18 Ja sano: näin sanoo Herra, Herra: voi teitä, jotka ompelette ihmisille pehmityksiä kainalon alle, ja päänalasia sekä nuorille että vanhoille, käsittääksenne sieluja. Kuin te nyt olette käsittäneet minun kansani sielut, niin te lupaatte heille elämän;
18 Sano heille: Näin sanoo Herra Jumala: Voi teitä, naiset! Te punotte taikanauhoja ihmisten ranteisiin, te ompelette taikahuntuja niin pienille kuin suurille ja yritätte saada ihmiset ansaan. Osan kansastani te haluatte tappaa, osan antaisitte jäädä eloon, sen mukaan kuin teille parhaiten sopii.
19 Ja te häpäisette minut kansani edessä muutamista ohrakourallisista ja leipäpalasista, kun kuoletatte sieluja, joiden ei olisi kuoltava, ja annatte elää sielujen, jotka eivät saisi elää; kun valhettelette minun kansalleni, joka kuuntelee valhetta.
19 Ja saastutatte minun, minun kansani seassa, ohrapivon ja leivän palan tähden, että te tuomitsette ne sielut kuolemaan, jotka ei pidä kuoleman, ja tuomitsette ne elämään, jotka ei pidä elämän, teidän valheenne kautta minun kansani seassa, jotka mielellänsä valhetta kuulevat.
19 Oman kansani edessä te olette häpäisseet minut parista kourallisesta ohria ja muutamasta leivänkannikasta. Te olette tappaneet ihmisiä, joiden ei olisi pitänyt kuolla, ja jättäneet henkiin toisia, jotka olisivat ansainneet kuoleman. Sen te olette saaneet aikaan, kun olette valehdelleet kansalleni, joka mielellään kuuntelee valheita. [Sananl. 17:15]
20 Sentähden, näin sanoo Herra, Herra: Minä käyn käsiksi teidän taikasiteisiinne, joilla olette pyydystäneet sieluja niinkuin lintuja, ja revin ne teidän käsivarsistanne ja lasken ne sielut irti-sielut, jotka te olette pyydystäneet-niinkuin linnut.
20 Sentähden näin sanoo Herra, Herra: katso, minä tahdon teidän pehmityksenne tykö, jolla te sieluja käsitätte ja uskotatte, ja tahdon ne repiä pois teidän kainalonne alta, ja tahdon pelastaa ne sielut, jotka te käsitätte ja uskotatte.
20 "Sen tähden sanoo Herra Jumala: Minä käyn kiinni noihin nauhoihin, joilla te pyydystätte ihmisiä, minä revin ne heidän käsivarsistaan ja vapautan kaikki pyydystämänne.
21 Ja minä revin teidän huntunne ja pelastan kansani teidän käsistänne, niin etteivät he enää joudu teidän kätenne saaliiksi; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra.
21 Ja tahdon teidän päänalaisenne reväistä rikki, ja pelastaa minun kansani teidän kädestänne, ettei teidän pidä heitä enään käsittämän; ja teidän pitää ymmärtämän, että minä olen Herra.
21 Minä revin hunnut ja pelastan kansani teidän käsistänne, ettekä te enää saa sitä pyydyksiinne. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra.
22 Koska olette valheella murehduttaneet vanhurskaan sydämen, vaikka minä en tahtonut häntä murehduttaa, ja olette vahvistaneet jumalattoman käsiä, ettei hän kääntyisi pahalta tieltänsä ja saisi elää,
22 Että te petollisesti saatatte surulliseksi vanhurskaan sydämen, jota en minä ole surulliseksi tehnyt, ja olette vahvistaneet jumalattoman kädet, niin ettei se palajaisi pahasta tiestänsä, ja sais elää.
22 "Te olette tehneet väärin, olette tuottaneet murhetta vanhurskaalle, jolle minä en murhetta antanut, mutta jumalatonta te olette rohkaisseet, niin että hän ei käänny pahalta tieltään eikä pelastu tuholta.
23 sentähden ette enää saa petosnäkyjä nähdä ettekä ennustella ennustelujanne, vaan minä pelastan kansani teidän käsistänne; ja te tulette tietämään, että minä olen Herra."
23 Sentähden ei teidän pidä enään saarnaaman turhaa oppia, eikä ennustusta ennustaman; mutta minä tahdon vapahtaa minun kansani teidän kädestänne, ja teidän pitää ymmärtämän, että minä olen Herra.
23 Sen tähden teiltä loppuvat tyhjät näkynne, enää te ette esitä ennustuksianne. Minä pelastan kansani teidän käsistänne. Niin te tulette tietämään, että minä olen Herra."

Tämän päivän - perjantaina 4.4.2014 - ja tulevaisuuden Sana: 
Jesaja 2:

10 Sanokaa hurskaasta, että hänen käy hyvin, sillä he saavat
nauttia tekojensa hedelmiä.

10 Sanokaat vanhurskaalle, että hänen käy hyvin; sillä hän saa
syödä töidensä hedelmän.

10 Onnellinen on vanhurskas! Hänen käy hyvin, hän saa nauttia
tekojensa hedelmiä. [Ps. 58:12; Sananl. 10:6; Mal. 3:18]

11 Voi jumalatonta! Hänen käy pahoin, sillä hänen kättensä teot
maksetaan hänelle.

11 Mutta voi jumalattomia; sillä he ovat pahat, ja heille
maksetaan niinkuin he ansaitsevat.

11 Voi jumalatonta! Hänen käy huonosti, hänelle tehdään niin
kuin hän itse teki. [Sananl. 1:31,32; Room. 2:12]

12 Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä
hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet
sinun polkujesi suunnan.

12 Lapset ovat minun kansani vaivaajat, ja vaimot vallitsevat
heitä. Minun kansani, sinun lohduttajas häiritsevät sinun, ja turmelevat tien,
jota sinun käymän pitäis.

12 Kansani valtiaat ovat lapsia, ja naiset hallitsevat sitä.
Kansani, sinun opastajasi vievät sinut harhaan, he ovat hämmentäneet askeltesi
suunnan. [Jes. 9:15; Jer. 50:6]

Herra käy oikeutta


13 Herra asettuu käymään oikeutta, nousee kansoja
tuomitsemaan.

13 Mutta Herra seisoo siellä oikeudella, ja on seisahtanut
tuomitsemaan kansoja.

13 Herra asettuu käymään oikeutta, hän ryhtyy tuomitsemaan
kansaansa. [Ps. 9:9; Ilm. 1:7]

14 Herra käy tuomiolle kansansa vanhinten ja sen päämiesten
kanssa: Te olette raiskanneet viinitarhan; teidän taloissanne on kurjilta
ryöstettyä tavaraa.

14 Herra tulee tuomiolle kansansa vanhimpain kanssa ja
pääruhtinasten kanssa; sillä te olette turmelleet viinamäen, ja köyhäin ryöstö
on teidän huoneessanne.

14 Hän tulee ja vaatii tilille kansansa vanhimmat ja
hallitusmiehet: -- Te olette riistäneet tyhjiin, te olette tärvelleet
viinitarhan, köyhien omasta te olette koonneet omaisuutenne. [Jes. 5:7; Mark. 12:1]

 


Tämän päivän - torstain 3.4.2014 - ja tulevaisuuden Sana: 
Efesolaiset 5:

22 Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle;
22 Vaimot olkaat omille miehillenne alamaiset niinkuin Herralle.
22 Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon niin kuin Herran tahtoon, [Kol. 3:18-4:1; 1. Piet. 2:13-3:7 : 1. Kor. 14:34+]
23 sillä mies on vaimon pää, niinkuin myös Kristus on seurakunnan pää, hän, ruumiin vapahtaja.
23 Sillä mies on vaimon pää, niinkuin Kristus on seurakunnan pää, ja hän on ruumiin vapahtaja.
23 sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää; onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. [1. Kor. 11:3 | Ef. 1:22, Ef. 4:15; Kol. 1:18]
24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin myös vaimot pitää miehillensä kaikissa alamaiset oleman.
24 Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon.
25 Miehet, rakastakaa vaimojanne, niinkuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä,
25 Miehet, rakastakaat teidän vaimojanne, niinkuin myös Kristus seurakuntaa rakasti ja antoi ulos itsensä hänen edestänsä,
25 Miehet, rakastakaa vaimoanne niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta [Kol. 3:19 | Gal. 1:4]
26 että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen, vedellä pesten, sanan kautta,
26 Että hän sen pyhittäis, ja on sen jo puhdistanut veden pesossa sanan kautta:
26 pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla [Joh. 3:5; Tit. 3:5; 1. Piet. 3:21]
27 saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton.
27 Että hän saattais itsellensä kunniallisen seurakunnan, jolla ei saastaisuutta eikä ryppyä ole eli jotakuta muuta senkaltaista, vaan että hän pyhä ja laittamatoin olis.
27 voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhettä. [2. Kor. 11:2; Kol. 1:28]
28 Samalla tavoin tulee myös miesten rakastaa vaimojansa niinkuin omia ruumiitaan; joka rakastaa vaimoansa, hän rakastaa itseänsä.
28 Miehet pitää vaimojansa rakastaman niinkuin omia ruumiitansa; joka vaimoansa rakastaa, se rakastaa itsiänsä.
28 Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään.
29 Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihaansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä, niinkuin Kristuskin seurakuntaa,
29 Sillä ei yksikään ole omaa lihaansa koskaan vihannut, vaan elättää ja holhoo sitä, niinkuin myös Herra seurakuntaa.
29 Eihän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa,
30 sillä me olemme hänen ruumiinsa jäseniä.
30 Sillä me olemme hänen ruumiinsa jäsenet, hänen lihastansa ja luistansa.
30 omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme.
31 "Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi."
31 Sentähden pitää ihmisen antaman ylön isänsä ja äitinsä, ja vaimoonsa sidottu oleman, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi.
31 "Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa, niin että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi." [1. Moos. 2:24]
32 Tämä salaisuus on suuri; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa.
32 Tämä salaisuus on suuri; mutta minä puhun Kristuksesta ja seurakunnasta.
32 Tämä on suuri salaisuus; minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. [Ilm. 19:7]
33 Mutta myös teistä kukin kohdaltaan rakastakoon vaimoaan niinkuin itseänsä; mutta vaimo kunnioittakoon miestänsä.
33 Kuitenkin rakastakaan myös kukin teistä vaimoansa niinkuin itsiänsä; mutta peljätköön vaimo miestänsä.
33 Mutta se koskee myös kaikkia teitä: jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään, ja vaimon tulee kunnioittaa miestään.

Tämän päivän - keskiviikon 2.4.2014 - ja tulevaisuuden Sana: 
1. kirje Timoteukselle 2

8 Minä tahdon siis, että miehet rukoilevat, joka paikassa kohottaen pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä;
8 Niin minä tahdon siis, että miehet rukoilisivat joka paikassa ja nostaisivat ylös pyhät kädet, ilman vihaa ja epäilystä,
8 Tahdon, että kun miehet rukoilevat, he kohottavat kätensä rukoukseen puhtain mielin, ilman vihaa ja ilman epäilyä. [Ps. 134:2; Valit. 3:41 | Matt. 5:23,24; Jaak. 1:6,7]
9 niin myös, että naiset ovat säädyllisessä puvussa, kaunistavat itseään kainosti ja siveästi, ei palmikoiduilla hiuksilla, ei kullalla, ei helmillä eikä kallisarvoisilla vaatteilla,
9 Niin myös että vaimot kohtuullisissa vaatteissa olisivat ja kaunistaisivat itsensä hävyllä ja kainoudella, ei kahara-hiuksilla, eli kullalla, eli päärlyillä, eli kalliilla vaatteilla,
9 Samoin tahdon, että naisten kaunistuksena on hillitty esiintyminen, vaatimattomuus ja säädyllisyys -- eivät tukkalaitteet, kultakorut, helmet tai kalliit vaatteet, [1. Piet. 3:3,4]
10 vaan hyvillä teoilla, niinkuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat jumalaapelkääviksi.
10 Vaan niinkuin niille vaimoille sopii, jotka jumalisuuden hyväin töiden kautta osoittavat.
10 vaan hyvät teot, niin kuin sopii naisille, jotka tunnustavat palvelevansa Jumalaa. [1. Tim. 5:10]
11 Oppikoon nainen hiljaisuudessa, kaikin puolin alistuvaisena;
11 Oppikaan vaimo hiljaisuudessa, kaikella nöyryydellä.
11 Naisen tulee kuunnella opetusta, hiljaa ja kuuliaisena. [1. Kor. 14:35]
12 mutta minä en salli, että vaimo opettaa, enkä että hän vallitsee miestänsä, vaan eläköön hän hiljaisuudessa.
12 Mutta en minä salli vaimon opettaa enkä miestänsä vallita, vaan että hän on hiljaisuudessa.
12 Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän hallitsee miestä; hänen on elettävä hiljaisesti.
13 Sillä Aadam luotiin ensin, sitten Eeva;
13 Sillä Adam on ensin luotu ja sitte Eva.
13 Ensinhän luotiin Aadam ja sitten Eeva, [1. Moos. 1:27, 1. Moos. 2:22; 1. Kor. 11:8,9]
14 eikä Aadamia petetty, vaan nainen petettiin ja joutui rikkomukseen.
14 Ja ei Adam petetty; mutta vaimo petettiin ja saatti ylitsekäymisen.
14 eikä petetyksi joutunut Aadam, vaan nainen antoi pettää itsensä ja rikkoi käskyn. [1. Moos. 3:13; 2. Kor. 11:3]
15 Mutta hän on pelastuva lastensynnyttämisen kautta, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhityksessä ynnä siveydessä.
15 Mutta kuitenkin hän lasten synnyttämisen kautta autuaaksi tulee, jos hän pysyy uskossa ja rakkaudessa ja pyhyydessä siveyden kanssa.
15 Lasten synnyttäjänä hän on kuitenkin pelastuva, jos vain pysyy uskossa ja rakkaudessa ja viettää hillittyä, Jumalalle pyhitettyä elämää.

 

Tämän päivän - perjantain 1.11.2013 - ja tulevaisuuden Sana: Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.

Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu. Kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja 
nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa?"

Jeremia 23

18 Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa?"
18 Sillä kuka on Herran neuvossa ollut, joka hänen sanansa nähnyt ja kuullut on? kuka kuulteli ja kuuli hänen sanansa?
18 For who hath stood in the counsel of the LORD, and hath perceived and heard his word? who hath marked his word, and heard it ? [counsel: or, secret]
19 Katso, Herran myrsky, kiivastus, puhkeaa, pyörremyrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä.
19 Katso, Herran tuuli on julmuuden kanssa tuleva, ja hirmuinen ilma on lankeeva jumalattomain pään päälle.
19 Behold, a whirlwind of the LORD is gone forth in fury, even a grievous whirlwind: it shall fall grievously upon the head of the wicked.
20 Eikä Herran viha asetu, ennenkuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään.
20 Ei Herran viha lakkaa, siihenasti kuin hän tekee ja täyttää sen mikä hänen mielessänsä oli. Viimein pitää teidän sen kyllä ymmärtämän.
20 The anger of the LORD shall not return, until he have executed, and till he have performed the thoughts of his heart: in the latter days ye shall consider it perfectly

Matteus 24

12 Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus.
12 Ja että vääryys saa vallan, niin rakkaus monessa kylmenee.
12 And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold.

2. kirje Timoteukselle 3

1 Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja.
1 Mutta sen sinun pitää tietämän, että viimeisinä päivinä vaaralliset ajat lähenevät;
2 Sillä ihmiset ovat silloin itserakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita,
2 Sillä ne ihmiset, jotka itsiänsä rakastavat, ahneet, kerskaajat, ylpiät, pilkkaajat, vanhemmillensa tottelemattomat, kiittämättömät, jumalattomat,
3 rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä,
3 Haluttomat, sopimattomat, laittajat, irtaalliset, kiukkuiset, kateet,
3 Without natural affection, trucebreakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, [false...: or, one who foments strife]
4 pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia;
4 Pettäjät, tuimat, paisuneet, jotka enemmin hekumaa kuin Jumalaa rakastavat,
5 heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Senkaltaisia karta.
5 Joilla on jumalinen meno olevinansa, mutta sen voiman he kieltävät pois. Karta siis senkaltaisia.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tämän päivän - torstain 31.10.2013 - ja tulevaisuuden Sana: Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan.

Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu, äläkä lisää mitään Hänen Sanoihinsa, äläkä ota pois mitään Hänen Sanastaan.

Sananlaskut 30

5 Jokainen Jumalan sana on taattu; hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.
5 Kaikki Jumalan sanat ovat kirkastetut, ja ovat kilpi niille, jotka uskovat hänen päällensä.
5 Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu, hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. [2. Sam. 22:31+]
6 Älä lisää hänen sanoihinsa mitään, ettei hän vaatisi sinua tilille ja ettet valhettelijaksi joutuisi.
6 Älä lisää hänen sanoihinsa, ettei hän sinua rankaisisi, ja sinä löyttäisiin valehteliaksi.
6 Hänen sanoihinsa älä lisää mitään -- hän vaatii sinut tilille, ja petoksesi tulee julki.

5. Mooseksen kirja 4

2 Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan.
2 Ei teidän pidä mitään lisäämän siihen sanaan minkä minä teille käsken, eikä pidä myös teidän mitään siitä ottamanpois, kätkeäksenne Herran teidän Jumalanne käskyjä, jotka minä teille käsken.
2 Älkää lisätkö mitään näihin käskyihin älkääkä poistako niistä mitään. Pitäkää Herran, Jumalanne, käskyt, jotka minä teille annan. [5. Moos. 12:32; Sananl. 30:6; Ilm. 22:18,19]

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tämän päivän - keskiviikon 30.10.2013 - ja tulevaisuuden Sana: Niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää. 

Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.

Kelpo Vaimon ylistys!

Sananlaskut 31

10 Kelpo vaimon kuka löytää? Sellaisen arvo on helmiä paljon kalliimpi.
10 Joka toimellisen vaimon löytää, se on kalliimpi kuin kaikkein kallimmat päärlyt:
10 Who can find a virtuous woman? for her price is far above rubies.
11 Hänen miehensä sydän häneen luottaa, eikä siltä mieheltä riistaa puutu.
11 Hänen miehensä sydän uskaltaa häneen: hänen elatuksensa ei puutu häneltä.
11 The heart of her husband doth safely trust in her, so that he shall have no need of spoil.
12 Hän tekee miehellensä hyvää, ei pahaa, kaikkina elinpäivinänsä.
12 Hän tekee hänelle hyvää ja ei pahaa kaikkena elinaikanansa.
12 She will do him good and not evil all the days of her life.
13 Hän puuhaa villat ja pellavat ja halullisin käsin askartelee.
13 Hän harjoittaa itsensä villoissa ja pellavissa, ja tekee mielellänsä työtä käsillänsä.
13 She seeketh wool, and flax, and worketh willingly with her hands.
14 Hän on kauppiaan laivojen kaltainen: leipänsä hän noutaa kaukaa.
14 Hän on niinkuin kauppamiehen haaksi, joka elatuksensa tuo kaukaa.
14 She is like the merchants' ships; she bringeth her food from afar.
15 Kun yö vielä on, hän nousee ja antaa ravinnon perheellensä, piioilleen heidän osansa.
15 Hän nousee yöllä, ja antaa perheellensä ruokaa, ja piioillensa heidän osansa.
15 She riseth also while it is yet night, and giveth meat to her household, and a portion to her maidens.
16 Hän haluaa peltoa ja hankkii sen, istuttaa viinitarhan kättensä hedelmällä.
16 Hän pyytää peltoa ja saa sen, ja istutaa viinapuita kättensä hedelmästä.
16 She considereth a field, and buyeth it: with the fruit of her hands she planteth a vineyard. [buyeth: Heb. taketh]
17 Hän voimalla vyöttää kupeensa ja käsivartensa vahvistaa.
17 Hän vyöttää kupeensa väkevydellä, ja vahvistaa käsivartensa.
17 She girdeth her loins with strength, and strengtheneth her arms.
18 Hankkeensa hän huomaa käyvän hyvin, ei sammu hänen lamppunsa yöllä.
18 Hän näkee askareensa hyödylliseksi: hänen kynttiläänsä ei sammuteta yöllä.
18 She perceiveth that her merchandise is good: her candle goeth not out by night. [She...: Heb. She tasteth]
19 Hän ojentaa kätensä kehrävarteen ja käyttelee värttinää kämmenissään.
19 Hän ojentaa kätensä rukkiin, ja tarttuu sormillansa kehrävarteen.
19 She layeth her hands to the spindle, and her hands hold the distaff.
20 Hän avaa kätensä kurjalle, ojentaa köyhälle molemmat kätensä.
20 Hän kohottaa kätensä köyhille, ja ojentaa kätensä tarvitseville.
20 She stretcheth out her hand to the poor; yea, she reacheth forth her hands to the needy. [She...: Heb. She spreadeth]
21 Ei pelkää hän perheensä puolesta lunta, sillä koko hänen perheensä on puettu purppuravillaan.
21 Ei hän pelkää lunta huoneessansa; sillä kaikella hänen perheellänsä ovat kaksinkertaiset vaatteet.
21 She is not afraid of the snow for her household: for all her household are clothed with scarlet. [scarlet: or, double garments]
22 Hän valmistaa itsellensä peitteitä; hienoa pellavaa ja punapurppuraa on hänen pukunsa.
22 Hän tekee itsellensä makausvaatteita: valkia kallis liina ja purppura ovat hänen pukunsa.
22 She maketh herself coverings of tapestry; her clothing is silk and purple.
23 Hänen miehensä on tunnettu porteissa, maanvanhinten seassa istuessansa.
23 Hänen miehensä on tuttu porteissa, istuissansa maan vanhimpain tykönä.
23 Her husband is known in the gates, when he sitteth among the elders of the land.
24 Hän aivinapaitoja tekee ja myy, vöitä hän kauppiaalle toimittaa.
24 Hän tekee kallista liinaa ja myy sitä, ja antaa vyön kauppaajalle.
24 She maketh fine linen, and selleth it ; and delivereth girdles unto the merchant.
25 Vallalla ja kunnialla hän on vaatetettu, ja hän nauraa tulevalle päivälle.
25 Väkevyys ja kunnia on hänen pukunsa, ja hän nauraa seuraavaiselle ajalle.
25 Strength and honour are her clothing; and she shall rejoice in time to come.
26 Suunsa hän avaa viisauden sanoihin, hänen kielellään on lempeä opetus.
26 Hän avaa suunsa viisaudessa, ja hänen kielensä on suloinen oppi.
26 She openeth her mouth with wisdom; and in her tongue is the law of kindness.
27 Hän tarkkaa talonsa menoa, eikä hän laiskan leipää syö.
27 Hän katselee kurkistellen, kuinka hänen huoneessansa kaikki asiat ovat, ja ei syö laiskuudessa leipäänsä.
27 She looketh well to the ways of her household, and eateth not the bread of idleness.
28 Hänen poikansa nousevat ja kiittävät hänen onneansa; hänen miehensä nousee ja ylistää häntä:
28 Hänen poikansa tulevat ja ylistävät häntä autuaaksi: hänen miehensä kiittää häntä sanoen:
28 Her children arise up, and call her blessed; her husband also , and he praiseth her.
29 "Paljon on naisia, toimellisia menoissaan, mutta yli niitten kaikkien kohoat sinä".
29 Moni tytär käyttää itsensä kauniisti; mutta sinä käyt ylitse heidän kaikkein.
29 Many daughters have done virtuously, but thou excellest them all. [have...: or, have gotten riches]
30 Pettävä on sulous, kauneus katoavainen; ylistetty se vaimo, joka Herraa pelkää!
30 Otollinen olla on petollisuus, ihana olla on turha; vaan vaimo, joka Herraa pelkää, ylistetään.
30 Favour is deceitful, and beauty is vain: but a woman that feareth the LORD, she shall be praised.
31 Suokaa hänen nauttia kättensä hedelmiä, hänen tekonsa häntä porteissa ylistäkööt.
31 Antakaat hänelle kättensä hedelmästä, ja hänen kättensä työt kiittäkään häntä porteissa.
31 Give her of the fruit of her hands; and let her own works praise her in the gates.

 

Efesolaiskirje 5

Raamattu 1933/38: 24 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin olkoot vaimotkin miehillensä kaikessa alamaiset.
2Biblia 1776: 4 Mutta niinkuin seurakunta on Kristukselle alamainen, niin myös vaimot pitää miehillensä kaikissa alamaiset oleman.
King James: 24 Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tämän päivän - maanantain 28.10.2013 - ja tulevaisuuden Sana: Kuuliaisuus tuo siunauksen

Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu: Mutta teidät minä hajotan kansojen sekaan ja ajan teitä takaa 
paljastetulla miekalla, ja teidän maanne tulee autioksi ja kaupunkinne raunioiksi. Silloin maa saa hyvityksen sapateistaan, niin 
kauan kuin se on autiona ja te olette vihollistenne maassa. Silloin maa lepää ja saa hyvityksen sapateistaan. Mutta sittenkään, 
vaikka he ovat vihollistensa maassa, en minä heitä hylkää enkä viero heitä niin, että lopettaisin heidät ja rikkoisin liittoni 
heidän kanssansa; sillä minä olen Herra, heidän Jumalansa.
Mutta senjälkeen kuin minä olen temmannut heidät pois, minä jälleen armahdan heitä ja palautan heidät, itsekunkin perintöosaansa
ja itsekunkin maahansa.'Niin totta kuin Herra elää, joka johdatti israelilaiset pohjoisesta maasta ja kaikista muista maista, joihin 
hän oli heidät karkoittanut'. Sillä minä palautan heidät heidän omaan maahansa, jonka minä annoin 

http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=3.+Moos.+26%3A1&rnd=1382913352425 
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=3.+Moos.+26%3A1&rnd=1382914205193

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tämän päivän - torstain 24.10.2013 - ja tulevaisuuden Sana: 

Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu, ettei Herra tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.

Mies on Jumalan kuva ja kunnia; mutta vaimo on miehen kunnia ja että mies on vaimon pää. Sillä ei mies ole vaimosta, mutta vaimo on miehestä. Ja ei mies ole luotu vaimon tähden, mutta vaimo on luotu miehen tähden.  Sentähden pitää vaimon pitämän voiman päänsä päällä enkelitten tähden. Sentähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden.  For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. [power: that is a covering in sign that she is under the power of her husband "Kuka on tuo mies, joka tulee kedolla meitä vastaan?" Palvelija vastasi: "Hän on minun herrani". Niin hän otti hunnun ja verhoutui siihen.

Malakia 4:

Raamattu 1933/38: 6 Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.
Biblia 1776: 6 Hän on kääntävä isäin sydämet lasten tykö, ja lasten sydämet isäinsä tykö, etten minä tulisi ja löisi maahan kirouksella.
King James: 6 And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse.
 Raamattu 1992: 6 (3:24) Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet isien puoleen. Silloin en tuomitse maata perikatoon, kun tulen.
Svenska Bibeln 1917:  6 Och han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, för att jag icke, när jag kommer, skall slå landet med tillspillogivning.
Folkbibeln:  6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnenoch barnens hjärtan till deras fäder,så att jag inte kommer och slårlandet med tillspillogivning.

 

Tämän päivän - tiistain 22.10.2013 - ja tulevaisuuden Sana: 

Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu eli löytyykö riittävä määrä VANHURSKAITA!

Jospa Suomen eduskunnasta löytyy vielä vähintään 101 vanhurskasta kansanedustajaa!?

1. Mooseksen kirja 18

Raamattu 1933/38: 32 Ja hän sanoi: "Älköön Herrani vihastuko, että puhun vielä tämän ainoan kerran. Entä jos siellä on kymmenen?" Hän vastasi: "Niiden kymmenen tähden jätän hävittämättä".
Biblia 1776:  32 Ja hän vielä sanoi: älköön minun Herrani vihastuko, jos minä ainoastansa tällä erällä puhu: mitämaks, siellä löyttäisiin kymmenen? ja hän sanoi: en kadota heitä kymmenen tähden.
3King James: 2 And he said, Oh let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once: Peradventure ten shall be found there. And he said, I will not destroy it for ten's sake.

 

3. Mooseksen kirja 18

Raamattu 1933/38: 22 Älä makaa miehenpuolen kanssa, niinkuin naisen kanssa maataan; se on kauhistus.
Biblia 1776:  22 Ei sinun pidä miehenpuolen kanssa makaaman, niinkuin vaimon kanssa; sillä se on kauhistus.
King James: 22 Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.
23 Älä sekaannu mihinkään eläimeen, ettet siten itseäsi saastuttaisi. Älköönkä nainen tarjoutuko eläimelle pariutuaksensa sen kanssa; se on iljettävyys.
23 Ei sinun pidä myös eläimen kanssa makaaman, ettes itsiäs sen kanssa saastuttais. Ja ei yksikään vaimo pidä eläimeen ryhtymän, yhdistymään sen kanssa; sillä se on kauhistus.
23 Neither shalt thou lie with any beast to defile thyself therewith: neither shall any woman stand before a beast to lie down thereto: it is confusion.
24 Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkoitan teidän tieltänne.
24 Ei teidän pidä yhdessäkään näissä itsiänne saastuttaman; sillä näissä kaikissa ovat pakanat heitänsä saastuttaneet, jotka minä ajan pois teidän edestänne.
24 Defile not ye yourselves in any of these things: for in all these the nations are defiled which I cast out before you:
25 Ja maa tuli saastaiseksi, ja minä kostin sille sen pahat teot, niin että maa oksensi ulos asujamensa.
25 Ja maa on sillä saastutettu, ja minä etsiskelen sen pahat teot, niin että sen maan pitää asujansa oksentaman.
25 And the land is defiled: therefore I do visit the iniquity thereof upon it, and the land itself vomiteth out her inhabitants.Roomalaiset 1: 

Raamattu 1933/38: 18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,
Biblia 1776: 18 Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaiken ihmisten jumalattomuuden ja vääryyden tähden, jotka totuuden vääryydessä pitävät.
19 sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut.
19 Sentähden se, mikä taidetaan Jumalasta tuta, on heille tiettävä; sillä Jumala ilmoitti sen heille.
19 Because that which may be known of God is manifest in them; for God hath shewed it unto them. [in them: or, to them]
20 Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
20 Sillä hänen näkymättömät menonsa, nimittäin, ijankaikkinen voimansa ja jumaluutensa nähdään hamasta maailman luomisesta, jotka ymmärretään niistä, jotka tehdyt ovat: ettei he taitaisi itseänsä syyttömiksi sanoa.
20 For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse: [so...: or, that they may be]
21 koska he, vaikka ovat tunteneet Jumalan, eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet, ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt.
21 Että he tunsivat Jumalan, ja ei ylistäneet häntä niinkuin Jumalaa eikä kiittäneet, vaan vilpistelivät omissa ajatuksissansa, ja heidän järjetöin sydämensä on pimennyt.
22 Kehuessaan viisaita olevansa he ovat tyhmiksi tulleet
22 Kuin he itsensä viisaiksi luulivat, niin he ovat tyhmiksi tulleet,
22 Professing themselves to be wise, they became fools,
23 ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisen ihmisen ja lintujen ja nelijalkaisten ja matelevaisten kuvan kaltaiseksi.
23 Ja ovat katoomattoman Jumalan kunnian muuttaneet katoovaisen ihmisen ja lintuin ja neljäjalkaisten ja matelevaisten kuvan muotoiseksi.
23 And changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, and to birds, and fourfooted beasts, and creeping things.
24 Sentähden Jumala on heidät, heidän sydämensä himoissa, hyljännyt saastaisuuteen, häpäisemään itse omat ruumiinsa,
24 Sentähden on myös Jumala heidät laskenut sydämensä himoihin, saastauteen, häpäisemään keskenänsä omaa ruumistansa,
25 nuo, jotka ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen ja kunnioittaneet ja palvelleet luotua enemmän kuin Luojaa, joka on ylistetty iankaikkisesti, amen.
25 Jotka Jumalan totuuden ovat valheeksi muuttaneet ja ovat kunnioittaneet ja palvelleet enemmän luontokappaletta kuin Luojaa, joka on siunattu ijankaikkisesti, amen!
25 Who changed the truth of God into a lie, and worshipped and served the creature more than the Creator, who is blessed for ever. Amen. [more: or, rather]
26 Sentähden Jumala on hyljännyt heidät häpeällisiin himoihin; sillä heidän naispuolensa ovat vaihtaneet luonnollisen yhteyden luonnonvastaiseen;
26 Sentähden on Jumala heidät antanut ylön häpiällisiin himoihin, että myös heidän vaimonsa ovat muuttaneet luonnollisen tavan luontoa vastaan,
27 samoin miespuoletkin, luopuen luonnollisesta yhteydestä naispuolen kanssa, ovat kiimoissaan syttyneet toisiinsa ja harjoittaneet, miespuolet miespuolten kanssa, riettautta ja villiintymisestään saaneet itseensä sen palkan, mikä saada piti.
27 Niin myös miehet ovat antaneet ylön vaimon luonnollisen pitämisen, toinen toisensa puoleen himoissansa palaneet, miehet miesten kanssa riettauden tehneet ja saaneet, niinkuin pitikin, eksymisensä palkan itsessänsä.
28 Ja niinkuin heille ei kelvannut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan, tekemään sopimattomia.
28 Ja niinkuin ei he tahtoneet Jumalaa tuta, niin Jumala laski heidät häijyyn mieleen tekemään niitä, mitä ei sovi tehdä,
28 And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind, to do those things which are not convenient; [to retain: or, to acknowledge] [a reprobate...: or, a mind void of judgment or, an unapproving mind]

Roomalaiset 1: 

Raamattu 1992: Ihmisten syyllisyys

 Svenska Bibeln 1917

Folkbibeln: Guds dom över hedningarna

18 Jumalan viha ilmestyy taivaasta ja kohdistuu kaikkeen jumalattomuuteen ja vääryyteen, jota ihmiset tekevät pitäessään totuutta vääryyden vallassa. [Ef. 5:6; Kol. 3:6]
18 Ty Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycka sanningen.
18 Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.
19 Sen, mitä Jumalasta voidaan tietää, he kyllä voivat nähdä. Onhan Jumala ilmaissut sen heille. [Ap. t. 14:17, Ap. t. 17:27]
19 Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart bland dem; Gud har ju uppenbarat det för dem.
19 Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem.
20 Hänen näkymättömät ominaisuutensa, hänen ikuinen voimansa ja jumaluutensa, ovat maailman luomisesta asti olleet nähtävissä ja havaittavissa hänen teoissaan. Sen vuoksi he eivät voi puolustautua. [Job 12:7-10; Ps. 19:2-4; Jes. 40:21,26]
20 Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.
20 Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt.
21 Vaikka he ovat tunteneet Jumalan, he eivät ole kunnioittaneet ja kiittäneet häntä Jumalana, vaan heidän ajatuksensa ovat käyneet turhanpäiväisiksi ja heidän ymmärtämätön sydämensä on pimentynyt. [Ef. 4:17]
21 Ty fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke såsom Gud, utan förföllo till fåfängliga tankar; och så blevo deras oförståndiga hjärtan förmörkade.
21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan.
22 He väittävät olevansa viisaita mutta ovat tulleet tyhmiksi, [1. Kor. 1:20]
22 När de berömde sig av att vara visa, blevo de dårar
22 De påstod att de var visa, men de blev dårar.
23 ja he ovat vaihtaneet katoamattoman Jumalan kirkkauden katoavaisten ihmisten ja lintujen, nelijalkaisten ja matelijoiden kuviin. [5. Moos. 4:15-18; Hes. 8:10]
23 och bytte bort den oförgänglige Gudens härlighet mot beläten, som voro avbilder av förgängliga människor, ja ock av fåglar och fyrfotadjur och krälande djur.
23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.
24 Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. [Ps. 81:13; 1. Kor. 6:18; Ef. 4:19; 1. Piet. 4:3]
24 Därför prisgav Gud dem i deras hjärtans begärelser åt orenhet, så att de med varandra skändade sina kroppar.
24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar.
25 He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen, he ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua eivätkä Luojaa -- olkoon hän ikuisesti ylistetty, aamen.
25 De hade ju bytt bort Guds sanning mot lögn och tagit sig för att dyrka och tjäna det skapade framför Skaparen, honom som är högtlovad i evighet, amen.
25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.
26 Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnonvastaiseen, [3. Moos. 18:22,23]
26 Fördenskull gav Gud dem till pris åt skamliga lustar: deras kvinnor utbytte det naturliga umgänget mot ett onaturligt;
26 Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga.
27 ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan. [1. Moos. 19:5]
27 sammalunda övergåvo ock männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes i lusta till varandra och bedrevo styggelse, man med man. Så fingo de på sig själva uppbära sin villas tillbörliga lön.
27 På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.
28 Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan, tekemään sellaista mikä ei sovi.
28 Och eftersom de icke hade aktat det något värt att taga vara på sin kunskap om Gud, gav Gud dem till pris åt ett ovärdigt sinnelag, till att bedriva otillbörliga ting.
28 Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tämän päivän - 21.10.2013 - ja tulevaisuuden Sana: 

Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu, etteivät teidän rukouksenne estyisi!

1 Pietari 3:

Raamattu 1933/38:1 Samoin te, vaimot, olkaa alamaiset miehillenne, että nekin, jotka ehkä eivät ole sanalle kuuliaisia, vaimojen vaelluksen kautta sanoittakin voitettaisiin,
Biblia 1776: 1 Niin olkaan vaimot myös miehillensä alamaiset, että nekin, jotka ei sanaa usko, vaimoin tavoista ilman sanaa voitetuksi tulisivat,
King James: 1 Likewise, ye wives, be in subjection to your own husbands; that, if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives;
2 kun he katselevat, kuinka te vaellatte puhtaina ja pelossa.
2 Kuin he teidän puhtaan menonne näkevät pelvossa.
2 While they behold your chaste conversation coupled with fear.
3 Älköön teidän kaunistuksenne olko ulkonaista, ei hiusten palmikoimista eikä kultien ympärillenne ripustamista eikä koreihin vaatteisiin pukeutumista,
3 Joidenka kaunistus ei pidä oleman ulkonaisissa hiusten palmikoissa ja kullan ympäri-ripustamisessa eli vaatteen puvussa,
3 Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair, and of wearing of gold, or of putting on of apparel;
4 vaan se olkoon salassa oleva sydämen ihminen, hiljaisen ja rauhaisan hengen katoamattomuudessa; tämä on Jumalan silmissä kallis.
4 Vaan salainen ihminen ilman vikaa sydämessä, lakialla ja hiljaisella hengellä, se on kallis Jumalan edessä.
4 But let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price.
5 Sillä näin myös muinoin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan, kaunistivat itsensä ja olivat miehillensä alamaiset;
5 Sillä näin ovat pyhätkin vaimot muinen itsensä kaunistaneet, jotka toivonsa panivat Jumalan päälle ja olivat miehillensä alamaiset,
5 For after this manner in the old time the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands:
6 niin oli Saara kuuliainen Aabrahamille, kutsuen häntä herraksi; ja hänen lapsikseen te olette tulleet, kun teette sitä, mikä hyvää on, ettekä anna minkään itseänne peljättää.
6 Niinkuin Sara oli Abrahamille kuuliainen ja kutsui hänen herraksi, jonka tyttäriksi te tulleet olette, jos te hyvin teette ja pelkäämättä olette.
6 Even as Sara obeyed Abraham, calling him lord: whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. [daughters: Gr. children]
7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.
7 Te, miehet, myös asukaat heidän kanssansa taidolla ja antakaat vaimolliselle niinkuin heikommalle astialle hänen kunniansa, niinkuin myös elämän armon kanssaperillisille, ettei teidän rukouksenne estetyiksi tulisi.
7 Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honour unto the wife, as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life; that your prayers be not hindered.

1 Pietari 3:

Raamattu 1992: Kristitty avioliitossa

 Svenska Bibeln 1917: Äkta makars inbördes plikter. Uppmaning till helig vandel, särskilt till tålamod i lidandet efter Kristi föredöme, hans som har berett frälsning på jorden, predikat för dödsrikets andar och nu sitter på Guds högra sida i himmelen och råder jämväl över dess andemakter.

Folkbibeln: Man och hustru

1 Samoin te, vaimot, olkaa kuuliaisia miehellenne, jotta myös ne miehet, jotka ehkä eivät usko Jumalan sanaan, nyt vaimonsa elävällä esimerkillä ilman sanojakin voitettaisiin, [Tit. 2:4,5]
1 Sammalunda, i hustrur, underordnen eder edra män, för att också de män, som till äventyrs icke hörsamma ordet; må genom sina hustrurs vandel bliva vunna utan ord, [1 Mos. 3,16. 1 Kor. 14,34. Ef. 5,22 f. Kol. 3,18. Tit. 2,5.]
1 På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv,
2 kun he näkevät teidän elävän jumalanpelossa puhdasta elämää.
2 när de skåda den rena vandel som I fören i fruktan. [1 Petr. 2,12.]
2 när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever.
3 Älkää pitäkö tärkeänä ulkonaista kaunistusta, älkää hiuslaitteita, kultakoruja tai hienoja vaatteita. [1. Tim. 2:9,10]
3 Eder prydnad vare icke den utvärtes prydnaden, den som består i hårflätningar och påhängda gyllene smycken eller i eder klädedräkt. [Jes. 3,16 f. 1 Tim. 2,9.]
3 Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder,
4 Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta: salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. [Room. 2:29, Room. 7:22; 2. Kor. 4:16]
4 Den vare fastmer hjärtats fördolda människa, smyckad med den saktmodiga och stilla andens oförgängliga väsende; ty detta är dyrbart inför Gud. [Rom. 2,29. 7,22. 2 Kor. 4,16.]
4 utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon.
5 Näin kaunistivat itsensä entisajankin pyhät vaimot, jotka panivat toivonsa Jumalaan. He olivat miehilleen kuuliaiset --
5 På sådant sätt prydde sig ju ock fordom de heliga kvinnorna, de som satte sitt hopp till Gud och underordnade sig sina män.
5 Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män,
6 Saarakin oli kuuliainen Abrahamille ja kutsui häntä herraksi. Ja Saaran tyttäriä tekin olette, kun teette hyvää ettekä anna minkään uhkailun pelottaa itseänne.
6 Så var Sara lydig mot Abraham och kallade honom »herre»; och hennes barn haven I blivit, om I gören vad gott är, och icke låten eder förskräckas av något. [1 Mos. 18,12.]
6 så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er.
7 Samoin te, miehet, eläkää vaimonne kanssa ymmärtäväisesti, muistaen, että hän on heikompi osapuoli. Osoittakaa hänelle kunnioitusta, sillä hän on yhtä lailla armon ja elämän perillinen. Näin ei mikään tule esteeksi rukouksillenne. [Ef. 5:25 | 1. Kor. 7:5]
7 Sammalunda skolen I ock, I män, på förståndigt sätt leva tillsammans med edra hustrur, då ju hustrun är det svagare kärlet; och eftersom de äro edra medarvingar till livets nåd, skolen I bevisa dem all ära, på det att edra böner icke må bliva förhindrade. [1 Kor. 7,3. Ef. 5,25. Kol. 3,19. 1 Tess. 4,4 f.]
7 På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. [(det svagare kärlet) Se not till 1 Tess 4:4.] Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huomenta!
Tämän päivän - 27.9.2013 - ja tulevaisuuden Sana: 

Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu, ettei Jumalan Sana pilkatuksi tulisi!

Jesaja 45 Raamattu 1933/38: 
15 Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja.
Biblia 1776: 
15 Totisesti sinä olet salattu Jumala, sinä Jumala, Israelin Vapahtaja.
King James:
15 Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Saviour.


Tiitus 2:
Raamattu 1933/38: 
1 Mutta sinä puhu sitä, mikä terveeseen oppiin soveltuu:
Biblia 1776: 1 
Mutta puhu sinä niitä, mitkä ovat terveelliseen oppiin soveliaat:
King James: 1 
But speak thou the things which become sound doctrine:

Raamattu 1933/38:  
2 vanhat miehet olkoot raittiit, arvokkaat, siveät ja uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä terveet;
Biblia 1776: 
2 Että vanhat olisivat raittiit, kunnialliset, siivolliset, lujat uskossa, rakkaudessa ja kärsivällisyydessä;
King James: 
2 That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience. [sober: or, vigilant]

Raamattu 1933/38: 
3 niin myös vanhat naiset olkoot käytöksessään niinkuin pyhien sopii, ei panettelijoita, 
ei paljon viinin orjia, vaan hyvään neuvojia,
Biblia 1776: 
3 Vanhat vaimot myös käyttäisivät itsensä niin kuin pyhäin sopii, ei panetteliat, 
eikä juomarit, mutta hyvin opettavaiset:
King James: 
3 The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, 
not given to much wine, teachers of good things; [holiness: or, holy women] [false...: or, one who foments strife]

Raamattu 1933/38: 
4 voidakseen ohjata nuoria vaimoja rakastamaan miehiänsä ja lapsiansa,
Biblia 1776: 
4 Että nuoret vaimot heiltä hyviä tapoja oppisivat, miehiänsä rakastaisivat, lapsensa rakkaina pitäisivät,
King James: 
4 That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, [sober: or, wise]

Raamattu 1933/38: 
5 olemaan siveitä, puhtaita, kotinsa hoitajia, hyviä, miehilleen alamaisia
ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
Biblia 1776: 
5 Olisivat siviät, puhtaat, kotonansa pysyväiset, hyvät, miehillensä alamaiset
ettei Jumalan sana pilkatuksi tulisi.
King James: 
5 To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands
that the word of God be not blasphemed.

Matteus: Raamattu 1933/38: 
6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi,
 joka on salassa; ja sinun Isäsi, joka salassa näkee, maksaa sinulle.
Biblia 1776: 
6 Vaan kuin sinä rukoilet, niin mene kammioos, ja sulje oves, ja rukoile Isääs, 
joka on salaisuudessa: ja Isäs, joka salaisuudessa näkee, maksaa sinulle julkisesti.
King James: 
6 But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, 
pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly.

Sinua, päivääsi ja tulevaisuuttasi siunaten
Juhani Starczewski
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/  

 

Pe 20.1.2012
Psalmit 144 
13 Meidän aittamme olkoon täynnä, jotka runsaat elatukset antaisivat toinen toisensa perästä, 
että meidän lampaamme poikisivat tuhannen, ja sata tuhatta, kylissämme; 
14 Että härkämme olisivat vahvat työhön; ettei yhtään vahinkoa, eikä valitusta eli kannetta olisi kaduillamme. 
15 Autuas on se kansa, jolle niin käy; vaan autuas on se kansa, jonka Jumalana Herra on. 

To 19.1.2012
Psalmit 144 
9 Jumala, minä veisaan sinulle uuden virren: minä soitan sinulle kymmenkielisellä psaltarilla, 
10 Sinä joka kuninkaille voiton annat, ja palvelias Davidin vapahdat murhamiekasta. 
11 Päästä myös minua ja pelasta minua muukalaisten kädestä, joiden suu puhuu valhetta, 
ja heidän oikia kätensä on petollinen oikia käsi, 
12 Että meidän pojat kasvaisivat nuoruudessansa niinkuin vesat, ja meidän tyttäret, niinkuin templin kaunistetut seinät. 

Ke 18.1.2012
Psalmit 144  
5 Herra, kallista sinun taivaas, ja astu alas: rupee vuoriin, että he suitsisivat. 
6 Anna leimaukset iskeä, ja hajoita heitä: ammu nuolias ja kauhistuta heitä. 
7 Lähetä kätes ylhäältä, ja kirvota minua, ja pelasta minua suurista vesistä ja muukalaisten lasten käsistä, 
8 Joiden suu puhuu valhetta, ja heidän oikia kätensä on petollinen oikia käsi. 

Ti 17.1.2012
Psalmit 144 
1 Davidin Psalmi. Kiitetty olkoon Herra, minun turvani, joka käteni opettaa sotimaan, ja sormeni tappelemaan, 
2 Minun laupiuteni ja minun linnani, minun varjelukseni ja minun vapahtajani, minun kilpeni, 
johon minä uskallan, joka minun kansani minun alleni vaatii. 
3 Herra, mikä on ihminen, ettäs häntä korjaat? eli ihmisen poika, ettäs hänestä otat vaarin? 
4 On sittekin ihminen tyhjän verta: hänen aikansa katoo niinkuin varjo. 

Ma 16.1.2012
Psalmit 145 
13 Sinun valtakuntas on ijankaikkinen valtakunta, ja sinun herrautes pysyy suvusta sukuun. 
14 Herra tukee kaikkia kaatuvaisia, ja nostaa kaikkia sullotuita. 
15 Kaikkein silmät vartioitsevat sinua, ja sinä annat heille ruan ajallansa. 
16 Sinä avaat kätes, ja ravitset kaikki, kuin elävät, suosiolla. 

Su 15.1.2012
Psalmit 145 
9 Suloinen on Herra kaikille, ja armahtaa kaikkia tekojansa. 
10 Kiittäkään sinua, Herra, kaikki sinun tekos, ja sinun pyhäs kiittäkään sinua; 
11 Julistakaan sinun valtakuntas kunniaa, ja puhukaa sinun voimastas. 
12 Että sinun voimas tulis ihmisten lapsille tiettäväksi, ja sinun valtakuntas suuri kunnia. 

La 14.1.2012
Psalmit 145 
5 Minä ajattelen sinun suuren kunnias kauneutta ja sinun ihmeitäs; 
6 Että puhuttaisiin sinun ihmeellisten töittes voimasta: ja sinun suurta herrauttas minä juttelen; 
7 Että sinun suuren hyvyytes muisto ylistettäisiin, ja sinun vanhurskautes kiitettäisiin. 
8 Armollinen ja laupias on Herra, hidas vihaan ja sangen hyvä. 

Pe 13.1.2012
Psalmit 145 
1 Davidin kiitos. Minä ylistän sinua, Jumalani, sinä kuningas, ja kiitän sinun nimeäs aina ja ijankaikkiseti. 
2 Joka päivä minä kunnioitan sinua, ja kiitän sinun nimeäs aina ja ijankaikkisesti. 
3 Suuri on Herra, ja sangen kunniallinen, ja hänen suuruutensa on sanomatoin. 
4 Suku pitää suvulle jutteleman sinun töitäs, ja sinun voimastas puhuman. 

To 12.1.2012
Psalmit 90 
13 Herra! käännä siis itses taas meidän puoleemme, ja ole palvelioilles armollinen. 
14 Täytä meitä pian armoillas, niin me riemuitsemme ja iloitsemme kaikkena meidän elinaikanamme. 
15 Ilahuta nyt meitä jälleen, ettäs meitä niin kauvan vaivannut olet, että me niin kauvan onnettomuutta kärsineet olemme. 
16 Osoita palvelialles sinun tekos, ja kunnias heidän lapsillensa. 
17 Ja, Herra meidän Jumalamme olkoon meille leppyinen, ja vahvistakoon meidän kättemme 
teot meissä: jaa, meidän kättemme teot hän vahvistakoon! 

Ke 11.1.2012
Psalmit 90 
9 Sentähden kuluvat kaikki meidän päivämme sinun vihastas: meidän vuotemme loppuvat pikemmin kuin juttu. 
10 Meidän elinaikamme on seitsemänkymmentä vuotta, taikka enintään kahdeksankymmentä 
vuotta: ja kuin se paras on ollut, niin on se tuska ja työ ollut: sillä se leikataan pois. niinkuin me lentäisimme pois. 
11 Mutta kuka uskoo sinun niin raskaasti vihastuvan? ja kuka pelkää senkaltaista hirmuisuuttas? 
12 Opeta meitä ajattelemaan, että meidän pitää kuoleman, että me ymmärtäväisiksi tulisimme. 

Ti 10.1.2012
Psalmit 90 
5 Sinä vuodatat heitä niinkuin kosken, ja he ovat niinkuin uni, niinkuin ruoho aamulla, joka kohta lakastuu, 
6 Joka aamulla kukoistaa ja nopiasti kuivuu, ja ehtoona leikataan ja kuivettuu. 
7 Sen tekee sinun vihas, että me niin hukumme, ja sinun hirmuisuutes, että me niin äkisti täältä temmataan. 
8 Sillä meidän pahat tekomme sinä asetat etees, meidän tuntemattomat syntimme valkeuteen sinun kasvois eteen. 

Ma 9.1.2012
Psalmit 90 
1 Moseksen Jumalan miehen rukous. Herra, sinä olet meidän turvamme, suvusta sukuun. 
2 Ennenkuin vuoret olivat, eli maa ja maailma luotiin, olet sinä Jumala ijankaikkisesta ijankaikkiseen, 
3 Sinä, joka annat ihmiset kuolla, ja sanot: tulkaat jälleen, te ihmisten lapset. 
4 Sillä tuhat ajastaikaa ovat sinun edessäs niinkuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin vartio yöllä. 

Su 8.1.2012
Psalmit 91
13 Sinä käyt jalopeuran ja kyykäärmeen päällä, ja tallaat nuoren jalopeuran ja lohikäärmeen. 
14 Että hän minua halasi, niin minä hänen päästän: hän tuntee minun nimeni, 
sentähden minä varjelen häntä. 
15 Hän avuksihuutaa minua, sentähden minä kuulen häntä; hänen tykönänsä olen minä tuskassa; 
siitä minä hänen tempaan pois ja saatan hänen kunniaan. 
16 Minä ravitsen hänen pitkällä ijällä, ja osoitan hänelle autuuteni. 

Sa 7.1.2012
Psalmit 91 
9 Sillä Herra on sinun toivos, ja Ylimmäinen on sinun turvas. 
10 Ei sinua pidä mikään paha kohtaaman, ja ei yhtään vaivaa pidä sinun majaas lähestymän. 
11 Sillä hän on antanut käskyn enkeleillensä sinusta, että he kätkevät sinua kaikissa teissäs, 
12 Että he kantavat sinua käsissä, ettes jalkaas kiveen loukkaisi. 

Pe 6.1.2012
Psalmit 91 
5 Ettes pelkäisi yön kauhistusta, ja nuolia, jotka päivällä lentävät, 
6 Sitä ruttoa, joka pimeässä liikkuu, ja sairautta, joka puolipäivänä turmelee. 
7 Vaikka tuhannen lankeisi sivullas, ja kymmenentuhatta sinun oikiallas, niin ei se sinuun satu. 
8 Ja tosin sinun pitää silmilläs näkemän ja katsoman, kuinka jumalattomille kostetaan. 

To 5.1.2012
Psalmit 91 
1 Joka Korkeimman varjeluksessa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa oleskelee, 
2 Hän sanoo Herralle: minun toivoni ja linnani, minun Jumalani, johon minä uskallan. 
3 Sillä hän pelastaa sinun väijyjän paulasta, ja vahingollisesta ruttotaudista. 
4 Hän sulillansa sinua varjoo, ja sinun turvas on hänen siipeinsä alla: hänen totuutensa on keihäs ja kilpi; 

Ke 4.1.2012
Malakia 2
14 Ja te sanotte: minkätähden? Sentähden, että Herra on sinun ja sinun nuoruutes 
vaimon vaiheella todistanut, jonka katsot ylön, joka on sinun kumppanis ja sinun vaimos, 
johon sinä liitolla itses kiinni sitonut olet. 
15 Sillä eikö hän heitä yhdeksi tehnyt, vaikka hänellä olis ollut muita henkiä? 
Mutta mitä se yksi tekee? Hän etsii Jumalan siementä. Sentähden karttakaat 
teidän henkeänne, ja älköön kenkään katsoko ylön nuoruutensa vaimoa. 
16 Että (Jumala) vihaa sitä hylkäämistä, sanoo Herra Israelin Jumala, kuin joku 
peittää vääryytensä niinkuin vaatteella, sanoo Herra Zebaot: sentähden karttakaat 
teidän henkeänne, ja älkäät katsoko heitä ylön. 
17 Te olette Herraa teidän puheellanne vaivanneet; ja te sanotte: missä me häntä 
olemme vaivanneet? Siinä kuin te sanotte: jokainen, joka pahaa tekee, se kelpaa Herralle, 
ja että senkaltaiset ovat hänelle otolliset; eli kussa on se Jumala, joka rankaisee? 

Ti 3.1.2012
Sakarja 8 
20 Näin sanoo Herra Zebaot: tästedes pitää vielä paljo kansaa tuleman, 
ja monen kaupungin asuvaisia. 
21 Ja yhden asuvaiset pitää menemän toisen tykö ja sanoman; 
käykäämme vilpittömästi rukoilemaan Herran kasvoin eteen,
 ja etsimään Herraa Zebaotia; minä tahdon myös käydä teidän kanssanne. 
22 Niin tulee paljo kansaa ja pakanat tulevat joukoin, etsimään Herraa 
Zebaotia Jerusalemiin, ja rukoilemaan Herran kasvojen eteen. 
23 Näin sanoo Herra Zebaot: sillä ajalla pitää kymmenen miestä kaikkinaisista 
pakanain kielistä todella tarttuman yhden Juudan miehen vaatteen palteesen, 
ja sanoman: me tahdomme käydän teidän kanssanne; sillä me kuulimme, 
että Jumala on teidän kanssanne. 

Ma 2.1.2012
2. Kuninkaiden kirja 17
35 Ja Herra oli tehnyt heidän kanssansa liiton, ja käskenyt heitä, sanoen: 
älkäät peljätkö muita jumalia ja älkäät heitä kumartako, älkäät heitä palvelko 
ja älkäät heille uhratko; 
36 Mutta Herraa, joka teidät Egyptin maalta toi ulos, suurella voimalla ja 
ojennetulla käsivarrella, häntä peljätkäät, häntä rukoilkaat, ja hänelle uhratkaat; 
37 Ja pitäkäät ne tavat, oikeudet, laki ja käskyt, jotka hän teille kirjoittanut on, 
että te kaikkena elinaikananne teette sen jälkeen: ja älkäät peljätkö muita jumalia. 
38 Ja älkäät unhottako sitä liittoa, jonka minä tein teidän kanssanne: ettette pelkäisi muita jumalia; 
39 Mutta peljätkäät Herraa teidän Jumalaanne: ja hän auttaa teitä kaikkein teidän vihamiestenne käsistä. 

Su 1.1.2012
Jesaja 43
18 Älkäät muistelko entisiä, ja älkäät pitäkö lukua vanhoista. 
19 Sillä katso, minä teen uutta, juuri nyt pitää sen tuleman edes; 
ettekö te ymmärrä sitä? minä teen tietä korpeen, ja virtoja erämaihin. 

Sa 31.12.2011
1. Mooseksen kirja 2 
20 Ja Adam antoi kullekin karjalle, ja taivaan linnuille, ja eläimille maan 
päällä heidän nimensä. Mutta Adamille ei löytty apua, joka hänen tykönänsä olisi. 
21 Ja Herra jumala pani raskaan unen Adamiin, ja kuin hän nukkui, 
otti hän yhden hänen kylkiluistansa, ja täytti sen paikan lihalla. 
22 Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän Adamista otti, 
ja toi sen hänen eteensä. 
23 Niin sanoi Adam: tämä on nyt luu minun luistani, ja liha minun lihastani: 
se pitää kutsuttaman miehiseksi, sillä hän on otettu miehestä. 
24 Sentähden pitää miehen luopuman isästänsä ja äidistänsä, ja vaimoonsa 
sidottu oleman, ja tulevat yhdeksi lihaksi. 

Pe 30.12.2011
1. Mooseksen kirja 24 
64 Ja Rebekka nosti silmänsä ja näki Isaakin: ja pudotti itsensä maahan kamelin päältä: 
65 Ja sanoi palvelialle: mikä mies tämä on, joka kedolla käy meitä vastaan? palvelia vastasi:
 se on minun herrani: niin hän otti vaatteen ja peitti itsensä. 

To 29.12.2011
Jesaja 42
21 Kuitenkin suo Herra heille hyvää vanhurskautensa tähden, 
hän tekee lakinsa suureksi ja kunnialliseksi. 
22 Mutta se on raadeltu ja ryöstetty kansa; he ovat kaikki saadut kiinni kuopasta, 
ja vankein huoneeseen lymytetyt; he ovat tehdyt saaliiksi, eikä ole yhtään auttajaa, 
raadellut, ja ei kuitenkaan sano: tuo ne jälleen. 
23 Kuka on teidän seassanne, joka näitä ottaa korviinsa? hän havaitkaan 
ja kuulkaan, mitä tästedes tulee. 

Ke 28.12.2011
Jesaja 26
20 Mene, kansani, ja käy sisälle kammioos, ja sulje sinun oves jälkees; 
lymytä sinus silmänräpäykseksi, niin kauvan kuin viha käy ylitse.

Ti 27.12.2011
Psalmit 132 
1 Veisu korkeimmassa Kuorissa. Muista, Herra, Davidia, ja kaikkia hänen vaivojansa, 
2 Joka Herralle vannoi, ja lupasi lupauksen Jakobin väkevälle: 
3 En mene huoneeni majaan, enkä vuoteeseeni pane maata; 
4 En anna silmäini unta saada, enkä silmälautaini torkkua, 
5 Siihenasti kuin minä löydän sian Herralle, Jakobin väkevän asumiseksi. 
6 Katso, me kuulimme hänestä Ephratassa: me olemme sen löytäneet metsän kedoilla. 
7 Me tahdomme hänen asuinsioihinsa mennä, ja kumartaa hänen jalkainsa astinlaudan edessä. 
8 Nouse, Herra, sinun lepoos, sinä ja sinun väkevyytes arkki. 
9 Anna pappis pukea heitänsä vanhurskaudella ja sinun pyhäs riemuitkaan. 
10 Älä käännä pois voideltus kasvoja, sinun palvelias Davidin tähden. 
11 Herra on vannonut Davidille totisen valan, ja ei hän siitä vilpistele: sinun ruumiis 
hedelmästä minä istutan istuimelles. 
12 Jos sinun lapses minun liittoni pitävät, ja minun todistukseni, jotka minä heille opetan, 
niin heidän lapsensa myös pitää sinun istuimellas istuman ijankaikkisesti. 
13 Sillä Herra on Zionin valinnut, ja tahtoo sitä asuinsiaksensa. 
14 Tämä on minun leponi ijankaikkisesti: tässä minä tahdon asua; sillä se minulle kelpaa. 
15 Minä hyvästi siunaan hänen elatuksensa, ja hänen köyhillensä kyllä annan leipää. 
16 Hänen pappinsa minä puetan autuudella; ja hänen pyhänsä pitää ilolla riemuitseman. 
17 Siellä minä annan puhjeta Davidin sarven: minä valmistan kynttilän voidellulleni. 
18 Hänen vihollisensa minä häpiällä puetan; mutta hänen päällänsä pitää hänen 
kruununsa kukoistaman. 

Ma 26.12.2011
Psalmit 131 
1 Davidin veisu korkeimmassa Kuorissa. Herra! ei minun sydämeni ole paisunut, 
eikä minun silmäni ole ylpiät; enkä minä vaella suurissa asioissa,
 jotka minulle työläät ovat. 
2 Kuin en minä sieluani asettanut ja vaikittanut, niin minun sieluni tuli vieroitetuksi, 
niinkuin lapsi äidistänsä vieroitetaan. 
3 Israel toivokaan Herran päälle, hamasta nyt ja ijankaikkiseen. 

Su 25.12.2011
Psalmit 130 
1 Veisu korkeimmassa Kuorissa. Syvyydessä minä huudan sinua, Herra. 
2 Herra, kuule minun ääneni: vaarinottakaan korvas rukousteni äänestä. 
3 Jos sinä, Herra, soimaat syntiä: Herra, kuka siis pysyy? 
4 Sillä sinun tykönäs on anteeksi antamus, että sinua peljättäisiin. 
5 Minä odotan Herraa: sieluni odottaa, ja minä toivon hänen sanansa päälle. 
6 Sieluni vartioitsee Herraa huomenvartiosta toiseen huomenvartioon asti. 
7 Israel toivokaan Herran päälle; sillä Herralla on armo, ja runsas lunastus hänellä. 
8 Ja hän lunastaa Israelin kaikista synneistänsä. 

Sa 24.12.2011
Psalmit 129  
1 Veisu korkeimmassa Kuorissa. He ovat usein minua ahdistaneet, hamasta 
nuoruudestani, sanokaan nyt Israel; 
2 He ovat usein minua ahdistaneet, hamasta nuoruudestani; mutta ei he 
minua voittaneet. 
3 Kyntäjät ovat minun selkäni päällä kyntäneet, ja vakonsa pitkäksi vetäneet. 
4 Herra, joka vanhurskas on, on jumalattomain köydet katkonut. 
5 Tulkoon häpiään ja kääntyköön takaperin kaikki, jotka Zionia vihaavat. 
6 Olkoon niinkuin ruoho kattojen päällä, joka kuivettuu ennen kuin se 
reväistään ylös, 
7 Joista niittäjä ei kättänsä täytä, eikä lyhteensitoja syliänsä; 
8 Eikä yksikään ohitsekäypä sano: olkoon Herran siunaus teidän päällänne: 
me siunaamme teitä Herran nimeen. 

Pe 23.12.2011
Psalmit 128 
1 Veisu korkeimmassa Kuorissa. Autuas on jokainen, joka Herraa pelkää, 
ja hänen tiellänsä vaeltaa. 
2 Sillä sinä elätät itses kättes töistä: autuas sinä olet, ja sinulle käy hyvästi. 
3 Sinun emäntäs on niinkuin hedelmällinen viinapuu huonees sisimmäisissä 
loukkaissa: sinun lapses niinkuin öljypuun vesat, pöytäs ympärillä. 
4 Katsos, näin se mies siunataan, joka Herraa pelkää. 
5 Herra siunaa sinua Zionista, ettäs näet Jerusalemin onnen kaikkena elinaikanas, 
6 Ja saat nähdä lastes lapset: rauha olkoon Israelille! 

To 22.12.2011
Psalmit 127 
1 Salomon veisu korkeimmassa Kuorissa. Jos ei Herra huonetta rakenna, 
niin hukkaan työtä tekevät, jotka sitä rakentavat: jos ei Herra kaupunkia 
varjele, niin vartiat hukkaan valvovat. 
2 Se on turha, että te varhain nousette ja hiljain maata menette, ja syötte l
eipänne surulla; sillä hän antaa ystävillensä heidän maatessansa. 
3 Katso, lapset ovat Herran lahja, ja kohdun hedelmä on anto. 
4 Kuin nuolet väkevän kädessä, niin ovat nuorukaiset. 
5 Autuas on se, jonka viini on niitä täynnänsä: ei ne häväistä, kuin heillä 
vihollistensa kanssa portissa tekemistä on. 

Ke 21.12.11
Psalmit 2
5 Kerran hän puhuu heille vihoissansa, ja hirmuisuudessansa peljättää heitä.
6 Mutta minä asetin kuninkaani Zioniin, pyhälle vuorelleni.
7 Minä tahdon saarnata senkaltaisesta säädystä, josta Herra minulle sanoi: 
Sinä olet minun poikani, tänäpänä minä sinun synnytin.
8 Ano minulta, niin minä annan pakanat perinnökses ja maailman ääret omakses.
9 Sinun pitää särkemän heitä rautaisella valtikalla, ja niinkuin savisen astian heitä murentaman.
10 Nyt te kuninkaat, siis ymmärtäkäät, ja te maan tuomarit, antakaat teitänne kurittaa.
11 Palvelkaat Herraa pelvossa, ja iloitkaat vavistuksessa. 
12 Antakaat suuta pojalle, ettei hän vihastuisi, ja te hukkuisitte tiellä; sillä hänen vihansa syttyy pian. 
Mutta autuaat ovat kaikki ne, jotka häneen uskaltavat. 

Ti 20.12.11
Psalmit 2
1 Miksi pakanat kiukuitsevat, ja kansat turhia ajattelevat?
2 Maan kuninkaat hankitsevat itseänsä, ja päämiehet keskenänsä neuvoa pitävät 
Herraa ja hänen voideltuansa vastaan.
3 Katkaiskaamme heidän siteensä, ja heittäkäämme meistä pois heidän köytensä.
4 Mutta joka taivaissa asuu, nauraa heitä: Herra pilkkaa heitä.

Ma 19.12.11
Jesaja 9 
6 (9:5) Sillä meille on lapsi syntynyt, ja poika on meille annettu, jonka hartioilla herraus on; ja hänen 
nimensä kutsutaan Ihmeellinen, Neuvonantaja, Väkevä Jumala, Ijankaikkinen Isä, Rauhan päämies: 
7 (9:6) Että hänen herrautensa pitää suureksi tuleman, ja ei rauhalla loppua, Davidin istuimelle ja 
hänen valtakunnallensa, valmistamaan sitä ja vahvistamaan tuomiolla ja vanhurskaudella: hamasta 
nyt niin ijankaikkiseen on Herran Jumalan Zebaotin kiivaus tämän tekevä.

Su 18.12.11
2. Mooseksen kirja 4 
22 Ja sinun pitää sanoman Pharaolle: näin sanoo Herra: Israel on minun poikani, minun esikoiseni. 
23 Ja minä käsken sinulle: päästä minun poikani palvelemaan minua, ja jos et sinä tahdo häntä päästää, 
katso, minä tapan sinun poikas, sinun esikoises.

Sa 17.1.2011
Jeremia 29
7 Ja katsokaat sen kaupungin parasta,
 johonka minä olen antanut teitä wietää, 
ja rukoilkaa sen edestä Herraa, 
sillä koska HÄN menestyy, 
niin myöskin te menestytte.

Pe 16.12.11:
Psalmit 147 
19 Hän ilmoittaa Jakobille sanansa, ja Israelille säätynsä ja oikeutensa. 
20 Ei hän niin tehnyt kaikille pakanoille; eikä he tiedä hänen oikeuttansa, Halleluja! 

To 15.12.11
Psalmit 124 
1 Davidin veisu korkeimmassa Kuorissa. Ellei Herra olisi meidän kanssamme, 
niin sanokaan Israel: 
2 Ellei Herra olisi meidän kanssamme, koska ihmiset karkaavat meitä vastaan, 
3 Niin he nielisivät meidät elävältä, kuin heidän vihansa julmistuu meidän päällemme; 
4 Niin vesi meitä upottais: kosket kävisivät sieluimme ylitse: 
5 Niin ylpiät veden aallot kävisivät sielumme ylitse. 
6 Kiitetty olkoon Herra, joka ei meitä anna raatelukseksi heidän hampaillensa! 
7 Meidän sielumme pääsi niinkuin lintu lintumiehen paulasta. Paula on 
särjetty, ja me olemme päästetyt. 
8 Meidän apumme on Herran nimessä, joka taivaan ja maan tehnyt on. 

Ke 14.12.11
Psalmit 122 
1 Davidin veisu korkeimmassa Kuorissa. Minä iloitsen niistä, 
jotka minulle sanovat: että me menemme Herran huoneeseen, 
2 Ja että meidän jalkamme pitää seisoman sinun porteissas, Jerusalem. 
3 Jerusalem on rakennettu kaupungiksi, johon on tuleminen kokoon, 
4 Että sukukunnat astuisivat sinne ylös, Herran sukukunnat, Israelille 
todistukseksi, kiittämään Herran nimeä. 
5 Sillä siellä ovat istuimet rakennetut tuomittaa, Davidin huoneen istuimet. 
6 Toivottakaat Jerusalemille rauhaa: he menestyköön, jotka sinua rakastavat! 
7 Rauha olkoon sinun muureis sisällä, ja onni sinun huoneissas! 
8 Minun veljieni ja ystäväini tähden minä toivotan nyt sinulle rauhaa! 
9 Herran meidän Jumalamme huoneen tähden etsin minä sinun parastas. 

Ti 13.12.11 
1. Mooseksen kirja 12 
1 Ja Herra oli sanonut Abramille: Lähde 
maaltas, ja suvustas, ja isäs huoneesta: sille maalle, jonka minä sinulle osoitan. 
2 Ja minä teen sinun suureksi kansaksi, ja siunaan sinun, ja teen sinulle 
suuren nimen, ja sinä olet siunaus. 
3 Minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroon niitä, jotka sinua kiroovat. 
Ja sinussa pitää kaikki sukukunnat maan päällä siunatuiksi tuleman. 

Ma 12.12.11
3. Mooseksen kirja 26  
42 Ja minä muistan minun liittoni Jakobin kanssa, 
niin myös minun liittoni Isaakin kanssa, 
ja myös minun liittoni Abrahamin kanssa muistan minä, muistan myös maan, 
43 Joka heiltä jätetty on, ja sille kelpaa lepopäivänsä, niinkauvan kuin se autiona on heiltä, 
ja heidän pahan tekonsa rangaistus heille kelpaa, että he hylkäsivät minun oikeuteni, 
ja heidän sielunsa on kuoittanut minun säätyjäni. 
44 Ja vaikka he vielä vihollistensa maalla ovat, en minä kuitenkaan ole heitä hyljännyt, 
ja en heitä niin kurittanut, että minä olisin heidän peräti hukuttanut, ja minun liittoni heidän 
kanssansa tyhjäksi tehnyt; sillä minä olen Herra heidän Jumalansa. 
45 Ja minä muistan ensimäisen liittoni heistä, koska minä johdatin heidät Egyptin maalta 
pakanain silmäin edestä, ollakseni heidän Jumalansa: minä Herra. 
46 Nämät ovat ne säädyt ja oikeudet ja käskyt, jotka Herra antoi itsensä ja Israelin 
lasten vaiheelle, Sinain vuorella, Moseksen käden kautta. 

Su 11.12.2011
Hoosea 13 
4 Mutta minä olen Herra sinun Jumalas hamasta Egyptin maasta; 
ei tosin sinun pitäisi muuta jumaIaa tunteman paitsi minua, eikä yhtään 
vapahtajaa, vaan minua ainoaa. 


La 10.12.2011
2. Mooseksen kirja 19
5 Jos te siis minun ääneni ahkerasti kuulette, 
ja pidätte minun liittoni, niin teidän pitää oleman minulle kallis omaisuus 
kaikista kansoista, vaikka muutoin koko maa on minun. 
6 Ja teidän pitää oleman minulle papillinen valtakunta ja pyhä kansa. 
Nämä ovat ne sanat, jotka sinun pitää Israelin lapsille, sanoman.

Pe 9.12.2011
Jesaja 52
8 Sinun vartias huutavat korkiasti ja iloitsevat ynnä, sillä se nähdään 
ilmeisesti, koska Herra kääntää Zionin. 
9 Iloitkaat ja riemuitkaat ynnä, te Jerusalemin autiot; sillä Herra on kansaansa 
lohduttanut, ja Jerusalemin päästänyt. 
10 Herra on ilmoittanut pyhän käsivartensa kaikkein pakanain silmäin edessä, 
niin että kaikki maailman ääret näkevät meidän Jumalamme autuuden. 
11 Paetkaat, paetkaat, lähtekäät sieltä, ja älkäät mihinkään saastaiseen sattuko; 
menkäät ulos heidän tyköänsä, puhdistakaat teitänne, te jotka Herran kalua kannatte. 
12 Sillä ei teidän pidä lähtemän nopiasti, eli vaeltaman pakenemisella; 
sillä Herra on lähtevä teidän edellänne, ja Israelin Jumala on kokoova teitä. 
13 Katso, minun palveliani tekee toimellisesti: hän korotetaan, 
nostetaan ylös, ja tulee sangen korkiaksi. 

To 8.12.2011
Jesaja 45
15 Totisesti sinä olet salattu Jumala, sinä Jumala, Israelin Vapahtaja. 

Ke 7.12.2011
2. Mooseksen kirja 20  
4 Ei sinun pidä tekemän sinulles kuvaa eikä jonkun muotoa, 
niiden jotka ylhäällä taivaassa ovat, eli niiden, jotka alhaalla ovat maan päällä, 
eikä niiden, jotka vesissä maan alla ovat.
5 Ei sinun pidä kumartaman niitä, eikä myös palveleman niitä: Sillä minä, 
Herra sinun Jumalas, olen kiivas Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle, 
kolmanteen ja neljänteen polveen, jotka minua vihaavat;
6 Ja teen laupiuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat, ja pitävät minun käskyni. 

Ti 6.12.2011
5. Mooseksen kirja 32
7 Muista muinaisia aikoja, ymmärrä vuosikaudet suvusta 
sukuun; kysy isältäs, ja hän ilmoittaa sinulle, ja vanhimmiltas, niin he sinulle sanovat.
8 Kuin kaikkein korkein jakoi pakanat ja hajoitti ihmisten lapset, silloin hän laski 
kansain maan rajat, Israelin lasten luvun jälkeen.
9 Sillä Herran osa on hänen oma kansansa, Jakob on hänen perimisensä nuora.

Ma 5.12.2011 
Jeremia 3
1 Sananlasku on: katso, kuin mies eroittaa vaimonsa tyköänsä, 
ja se menee pois hänen tyköänsä, ja ottaa toisen miehen, ottaako hän hänen jälleen? 
eikö maa niin peräti saastutettaisi? Mutta sinä olet huorin tehnyt monen ystäväs kanssa; 
mutta tule kuitenkin jälleen minun tyköni, sanoo Herra. 

Su 4.12.2011
Psalmi 1
1 Autuas on se, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, 
eikä seiso syntisten tiellä, 
eikä istu kussa pilkkaajat istuvat;2 Vaan rakastaa Herran lakia, 
ja ajattelee hänen lakiansa päivät ja yöt.

Sa 3.12.2011 
Psalmit 27
13. Mutta minä uskon kuitenkin näkeväni Herran hyvyyttä eläväin maalla,
14. Odota Herraa, ole hyvässä turvassa, ja hän vahvistaa sinun sydämes: ja odota Herraa.

Pe 2.12.2011:  
Psalmit 25
1. Davidin Psalmi. Sinun tykös, Herra, ylennän minä sieluni. 
2. Minun Jumalani! sinuun minä turvaan, älä salli minua häväistä, 
ettei minun viholliseni iloitsisi minusta.