ENSIMMÄINEN VALTAKUNNALLINEN
YHTEISKRISTILLINEN RAAMATTUMARSSI
JYVÄSKYLÄ JA SUOMI JEESUKSELLE

1. Valtakunnallinen Raamattumarssi ja Raamattujuhla 8.2.2014

https://www.youtube.com/watch?v=LqPt1Mjq5Vo&feature=youtu.be

KUVAGALLERIA

Kokoontuminen Kirkkopuistossa Taipaleenpatsaalla klo 11.30-12.
Reservinupseeri raskaan kranaatinheitinosaston tuliaseman johtaja
marssityöryhmän puheenjohtaja Juhani Starczewski kertoi aluksi keski- ja
 suomalaisten sotilaiden urheudesta karmeissa olosuhteissa määrältään 
ylivoimaista vihollista vastaan

Taipaleen taistelut joulukuussa 1939 olivat hyvin merkittäviä talvisodan historiassa. 
hyökkäys Kannaksella alkoi 17. joulukuuta 1939 neuvostojoukkojen voimakkaalla 
tykistökeskityksellä, neuvostoliittolaisilla oli käytössään Summan alueella kuusi divisioonaa
ja suurin osa Suomea vastaan asetetuista panssareistaan. Hyökkäystä kesti rajuna viikon 
ajan. Kaikkien hämmästykseksi tämä hyökkäys ei saavuttanut juurikaan tavoitteitaan, 
sillä suomalaiset eivät jättäneet asemiaan, vaikka vihollisen panssarivaunut ajelivat 
suhteellisen vapaasti pitkin aukeita taistelukenttiä.

Taipaleella käydyt kolme taistelua olivat ensimmäiset suuret torjuntavoitot ja ne 
kohottivat ratkaisevasti suomalaisten taistelumielialaa!
Klikkaa tekstiä Ef 6:10-19!

Sotilasvala

Toisen maailmansodan aikana (etenkin talvisodassa) suomalaiset reservinupseerit 
kärsivät raskaita tappioita. Esimerkiksi talvisodassa reserviupseerien tappiot olivat 
suhteessa suurimmat verrattuna muihin sotilasryhmiin. Sotamarsalkka Mannerheim 
oli kanonisoinut reservin upseerit talvisodan päätyttyä 14.3.1940 antamassaan 
kuuluisassa päiväkäskyssä. Hän kirjoitti: "Kiitän teitä kaikkia, upseereja, alipäällystöä ja 
miehistöä, mutta tahdon erikoisesti korostaa reserviupseerien uhrautuvaa uljuutta,
heidän velvollisuudentuntoaan ja sitä etevyyttä, millä he ovat suorittaneet tehtävää, 
joka ei varsinaisesti ollut heidän. Niinpä on heidän uhrinsa suhteellisesti sodan suurin,
  mutta se on annettu ilolla ja horjumattomalla auliudella". Suuria tappioita on perusteltu 
useilla asioilla, mm. edestä johtamisen periaatteella  joukkojen edessä. Vaatimukset sodan 
amatööreille olivat siis suuret ja lasku kallis. Talvisodassa kaatui 910 reservin upseeria, 
joista 723 vänrikkiä, ratsuväen kornettia tai laivaston aliluutnanttia. Luutnantteja 
kaatui 178 ja kapteeneja tai vielä korkeampaan arvoon nousseita reserviläisiä yhdeksän. 
Lisäksi 62 reservin upseeria katosi. Nämä menetykset olivat 7,2 % riveissä 
olleista 13.643 reservin upseerista.

Tässäpä taisteluselostus 74 vuoden takaa.
Haastattelussa taistelun melskeen keskeltä kuuluu
terveisiä sukulaisille Varpaisjärven Kankkusille! : ))
Taipaleen taistelu
http://yle.fi/elavaarkisto/artikkelit/taisteluselostus_taipaleelta_3017.html#media=3019

Käskynjaolla: ohjeiden kertominen ja marssin tarkoitus.
Marssireitti: Kirkkopuisto - Gummeruksenkatu/Vapaudenkatu lyhyt pysähdys - 
Hannikaisenkatu - lyhyt pysähdys Rakentajan ja Tietotalon välisellä aukiolla - 
Kilpisenkatu/Vapaudenkatu lyhyt pysähdys Kirkkopuiston alue - Kauppakatu-
Gummeruksenkatu - Kaupunginkirkko lyhyt pysähdys- 
Kävelykatu lyhyt pysähdys Nordea, Kompassi ja Kolmikulma, josta siirrymme 
sisätiloihin eli Pelastusarmeijan kokoustiloihin.

Raamattumarssin yksi kahdeksasta valtakunnallisesta suojelijasta Karmelin toiminnanjohtaja 
Petri Kauhanen rukoili marssin ja marssijoiden puolesta sekä siunasi marssin yhdessä 
jyväskyläläisten pappien kanssa.

Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme! : ))

Seuraa minua, kehottaa marssin johtaja!

Jumalan Sana tekee sydämen iloiseksi ja sen näkee!

Marssin alkutaivalta Kirkkopuistossa.
"Me muurin yli käymme."

Sääkään ei haitannut ja lumisade lakkasi marssin edetessä!
"Me valloitamme maan."

Gummeruksenkatua alas.
"On Herran sota-armeijalla Sana miekkanaan."

Marssirivistö Kunnallistalon kohdalla.
"Nyt Herran ääni kantautuu ylitse joukkojen."Hannikaisenkadulla Rakentajantalon ja Tietotalon kohdalla.
"Anna pasuunasi soida Siion."

Kauppakatua ylös, Janne Hölttä Siniristilipun kantajana
"Soita pyhällä vuorellasi."

Kaupunginkirkon edessä oli neljäs pysähdys.
"Nyt aika on!"

Raamattu Raamattumarssilla!
"Meidän Herramme on voittaja!"

Kävelykadun yläpäässä.
"Kulkenut on läpi kuoleman."

Lähestymme Kompassia.
"Hänen voitostaan me laulamme!"

Tervehdimme monia Keskustapuolueen ystäviä ja toivotamme siunausta, 
menestystä ja terveyttä niin heille kuin erityisesti puheenjohtaja Juha Sipilälle.
"Hän on Kuningas!"

Jyväskylän hermokeskus vallattiin rauhanomaisesti.
Saimme marssia ilman vastarintaa tai välikohtauksia.
Voittohan saatiin jo Golgatalla!
Mielenkiintoisia terveisiä!

Jaoimme traktaatteja ja keskustelimme ihmisten kanssa.
"Sillä Herra voiton saanut on."

Herätyksen tuulet ovat puhaltaneet Jyväskylässä jo 16.4.2012 alkaen,
kun Jumalan sormi puuttui Raamattuboikottiin. 

Tulemme näkemään yhä suurempien ihmisjoukkojen halun seurata Kuninkaitten Kuningasta!
"Kansansa Hän vapautti!"

Joku sanoi, ettei nykynuoriso tiedä, miksi Suomen lipussa on RISTI!
Meidän on kerrottava se!
"Sanallaan on lyönyt vihollisen!"

Pelastusarmeijalla on ollut ja on ja tulee
olemaan tärkeä tehtävä 
viimeisessä herätyksessä!

Arja ja Julia Lehmuskoski Korpilahdelta, molemmat voittivat ilmaisissa
Raamattuarpajaisissa Raamatut.

Viimeinen osuus eli kohti Kolmikulmaa!
"Koko maa saa nähdä sen, että meidän on Herramme on voittaja!"

Meillä ompi voitto, meillä ompi voitto nimessä Jeesuksen!

Kolmikulman ympäri ja sitten Yläsaliin jatkotilaisuuteen.
Ristin sotilaat kokoontuvat Pelastusarmeijaan!

Kuvat: Martti ja Marja-Leena Kortelainen Teksti: Juhani Starczewski

Ensimmäinen valtakunnallinen
Raamattumarssi
Jyväskylän ja Suomi Jeesukselle!
La 8.2.2014

Raamattumarssin puheet

Raamattumarssin kuvagalleria 

Uutisointia

Tule mukaan!
Yhteiskristillinen Raamattumarssi 
Jyväskylä ja Suomi Jeesukselle!
La 8.2.3104 klo 11.30-

Miehet marssin takana

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TIETOA SAA LEVITTÄÄ!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kotisivu