Päivähoitopalvelujen hallinnon siirtäminen sai lautakuntien tuen

Eilen - keskiviikkona 24.2.2010 - teimme historiallisen päätöksen niin sivistyslautakunnassa kuin perusturvalautakunnassa.
Pidimme ensin yhteisen iltakoulun, jonka jälkeen oli päätöskokoukset.
En ollut esteellinen päätöksenteossa, kun tämä asia vihdoinkin etenee kaupunginhallitukseen ja sitten -valtuustoon.

Iltakoulussa käytin puheenvuoron, jossa mm. viittasin liitteenä olleeseen  Espoon kaupungin päivähoidon ja koulutoimen yhdistämiseen liittyvään selvitykseen:

” 6.3.14 Summa summarum
Näyttää selvältä, että suomalainen sosiaalitoimi, joka on rakentanut ”maailman parhaan päivähoidon”, joutuu siitä luopumaan. Trendi on selvä. Omalta osaltaan Paras-hanke on kehitystä huomattavasti vauhdittanut. Muutoksen yhteydessä on syytä muistaa, että ratkaisu on monessa kunnassa ollut sosiaalitoimelle henkisesti paljon raskaampi kuin mitä on ääneen uskallettu lausua.”

Tuntuuko tutulta?

Päivähoitopalvelujen hallinnon siirtäminen sai lautakuntien tuen

Jyväskylän perusturvalautakunta sekä sivistyslautakunta hyväksyivät yksimielisesti kumpikin kokouksessaan esityksen, että Jyväskylän kaupungin lasten päivähoitopalvelut siirretään sosiaali- ja terveyspalveluista sivistyspalveluihin 1.1.2012 alkaen. Samalla huolehditaan siitä, että niin päivähoidon ja varhaiskasvatuksen kuin myös perusopetuksen näkökulmasta yhteydet neuvolatyöhön, perheneuvolaan, sosiaalityöhön ja perhetyöhön turvataan. 

Lautakuntien päätösten jälkeen esitys etenee suunnitelman mukaan maaliskuussa kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Päätöksen jälkeen alkaa siirron käytännön valmistelu, johon jää aikaa reilu puolitoista vuotta.

Lautakunnat päätyivät esityksessään samaan kuin asiaa valmistellut päivähoidon ja varhaiskasvatuksen jaosto viime vuoden joulukuussa. Lausunnossa päätöstä perustellaan muun muassa lapsen yhtenäisellä kasvun- ja opinpolulla sekä toimintojen kehittämismahdollisuuksilla.

Myös muiden kaupunkien kokemukset hallinnonalan muutoksesta ovat puoltaneet jaoston näkemystä. Päivähoidon hallinnollinen siirtyminen sivistyspalvelujen yhteyteen on toteutettu jo yli puolessa Suomen kunnista ja 27 kuntaa valmistelee siirtoa Jyväskylän kaupungin tavoin.

Asian esittelytekstit:

Perusturvalautakunta: http://www3.jkl.fi/paatokset/ptltk/2010/24021700.1/frmtxt37.htm
Sivistyslautakunta: http://www3.jkl.fi/paatokset/sivltk/2010/24021700.1/frmtxt15.htm

Tiedotusterveisin
Juhani Starczewski
sivistyslautakunnan jäsen 31.12.2011 saakka
kaupunginvaltuutettu

lastentarhanopettaja
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Kotisivu

Lähetä sähköpostia Juhanille