NELJÄS VALTAKUNNALLINEN RAAMATTUJUHLA JA RAAMATTUMARSSI
HELATORSTAINA 5.5.2016 JYVÄSKYLÄSSÄ! Päivitys 25.5.2016

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Nxm9dt192-s&feature=youtu.be

Kooste: http://www.adressit.com/raamattu_ei_voi_raueta_tyhjiin

Facebook:
https://www.facebook.com/notes/juhani-starczewski/p%C3%A4ivitys-652016-nelj%C3%A4s-valtakunnallinen-raamattujuhla-ja-raamattumarssi-helators/1113028328757336


Puunistutusvetoomus solidaarisuuden osoituksena Israelille
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Solidaarisuutta_Israelille!.htm

Video: Raamatun auktoriteetti ja Jumalan lupaukset juutalaisille
https://www.youtube.com/watch?v=jY_lBGzVzvM&feature=youtu.be

 

 

SYDÄMELLISET KIITOKSET!Raamattujuhlatoimikunta kiittää Teitä kaikkia, jotka teitte tästä päivästä todellisen Juhlapäivän monella tapaa!

Pj-Juhani kiittää Kaikkia, jotka ympäri Suomen - kaukaakin - tulitte, muistitte ja juhlistitte myös 60vjuhlaani.
Kun kaikki istutettavat puut lasketaan yhteen, niin Negevissä kasvaa ihan kunnonmetsikkö muistokseni ja
koen sen suurena kunniana ja kiitoksen aiheena. Koen, että sain juhlia seminaarin ja marssin myötä
todellisten Ystävieni ja "Sukulaisteni" keskellä! : ))

Seminaari muodostui todella monipuoliseksi tietopaketiksi niin Israelista, Juutalaisuudesta kuin Jumalan Sanasta.
Erityinen kiitos Teille, jotka mahdollistitte tämän muille kymmenille juhlavieraille. Kiitokset: Ethelille, Iakoville,
Shanille, Arielille, Felixille, Romanille, Kenille, Tarjalle, Viktorialle, Mirjalle, Liisalle, Tuomolle, Johannalle,
Petrille, Harrille, Jannelle, Tapanille, Pertille, Pertulle, Martille, Marja-Leenalle, Raijalle, Helenalle, Eijalle 
ja Vaimolleni Tertulle!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syksyllä jatkamme ja tulemme yhdessä toteuttamaan seuraavia tapahtumia / projekteja, joista alustavasti jo sovimmekin!

Harvoin on ilmapiiri sellainen kuin se tänään oli eli sain palautetta, että jokin meitä yhdisti aivan erityisellä tavalla!
Saimme kaikki kokea tämän: "Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin:
 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne."

Oli mahtavaa marssia Suomen ja Israelin lippujen, seppeleen, Raamattujen ja plakaatien kanssa
Sepänkeskus - Yrjönkatu - Sepänkatu - Väinönkatu - Harjukatu - Yliopistonkatu - Gummeruksenkatu - Kirkkopuisto
- Talvisodan Taipale-muistomerkki - jossa pidettiin puhe, Kyösti Kallion rukous ja laskettiin seppele - Kaupunginkirkko
- Kävelykatu - Kompassi - jossa pidettiin laulu- ja rukoushetki - Puistokatu - Yrjönkatu - reittiä, laulaen ja kohdaten ihmisiä,
joita oli yllättävän paljon reitin varrella. Koskettavaa oli myös se, että Israelin lippua - välillä myös Suomen lippua -
kantoi israelilainen Felix Noibar VOISin puheenjohtaja.

Siunaten ja Kiittäen!

Raamattujuhlatoimikunnan puheenjohtaja
Juhani Starczewski
Puunistutusvetoomus solidaarisuuden osoituksena Israelille!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Solidaarisuutta_Israelille!.htm

+++

NELJÄS VALTAKUNNALLINEN RAAMATTUJUHLA JA RAAMATTUMARSSI

Neljättä valtakunnallista Raamattujuhlaa ja Raamattumarssia vietettiin
Jyväskylässä helatorstaina 5.5.2016.
Tapahtuma koostui seminaarimuotoisesta raamattujuhlasta sekä raamattumarssista, jonka 
yhteydessä oli seppeleenlasku talvisodan Taipaleen (1939–1940) muistomerkille Kirkkopuistossa. 
Päivän teemat olivat hyvin mielenkiintoiset ja ajankohtaiset: Raamattu, Israel ja juutalaisuus. 
Juutalaisten ystävien mukanaolo juhlassa toi vahvan tietopaketin lisäksi arvokkaan ja 
puhuttelevan ulottuvuuden tapahtumaan. Lämmin ja kaunis aurinkoinen sää suosi juhlijoita.

Tilaisuuden juontaja, Raamattutoimikunnan puheenjohtaja, Juhani Starczewski toivotti 
osallistujat tervetulleiksi kahdella Sanan paikalla: ”Jokainen Jumalan sana on taattu; hän 
on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat.”
Snl. 30:5. ”Te kumarratte sitä, mitä ette tunne; me 
kumarramme sitä, minkä me tunnemme. Sillä pelastus on juutalaisista.”
Joh. 4:22 Juhani kertoi 
aluksi raamattumarssin historiasta.
Ensimmäinen raamattumarssi järjestettiin 8.2.2014. Alkusysäys marssille oli, kun eräs oppilaitos 
kielsi raamattujen jaon oppilailleen. Juhani ja Janne Hölttä suivaantuivat siitä ja päättivät, 
että jotain on tehtävä, niinpä järjestettiin ensimmäinen raamattumarssi.

Juhlan alussa airuet Harri Mäenpää ja Felix Noibar kantoivat Suomen ja Israelin liput tilaisuuteen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musiikissa palvelivat Tarja Aho, piano, huilu ja Victoria Kiuru, viulu, laulu.
Tapahtuma aloitettiin laulamalla yhdessä Psalmi 100. Reippaita yhteislauluja oli sopivasti 
puheenvuorojen välissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juhlassa huomioitiin myös Juhanin 60-vuotispäivä.
Ethel Salutskij luovutti Juhanille merkkipäivän johdosta kerätyn KKL:n puunistutusadressin 
saatesanoilla: ”Aika kuluu ja ikä karttuu, vuodet vierii ja ihminen varttuu, hyvä on elämää 
elämällä oppia aina, pienet murheet ei kokenutta paina.”
Toivomme sinulle vielä monia vuosia 
tällä mutkaisella elämän tiellä.

Keren Kajemetin (KKL) Suomen puheenjohtaja Ethel Salutskij esitteli järjestön toimintaa ja 
kertoi aloittaneensa KKL:ssa vuonna 2001 hallituksen sihteerinä jatkaen vuodesta 2011 
puheenjohtajana. Kaikki järjestössä työskentelevät toimivat vapaaehtoisina ilman korvausta. 
KKL toimii noin 50 maassa. Järjestöön kuuluu 40 miljoonaa ihmistä 120 eri valtiosta. 
KKL perustettiin 27.12.1901 Baselissa. Suomen osasto perustettiin vuonna 1918. Samana vuonna, 
jolloin juutalaiset saivat Suomen kansalaisoikeudet. Järjestö on toiminut taukoamatta siitä 
saakka, myös sotien ajan. Yhteispohjoismainen toiminta on aktivoitunut viime vuosina,
oltuaan aktiivisen alun jälkeen hiljaisempaa, Salutskij kertoi.

KKL:n historiallinen symboli on jo 115 vuoden ajan ollut sininen lipas, Pushke. Yleensä ennen 
sapatin alkua lippaaseen pudotettiin joitakin kolikoita. Seurakunnan värväämät nuoret kulkivat 
ovelta ovelle tyhjentämässä lippaat tietyin aikavälein. Kertyneet varat lähetettiin Israeliin. Jotkut 
keräävät edelleen lippaaseen rahaa ja tilittävät ne KKL:n tilille. Varat käytetään eri kohteisiin 
Israelissa, mm. puunistutukseen ja vesiprojekteihin. Näin tehdään myös juutalaisessa 
lastentarhassa joka perjantai ennen sapatin viettoa. Tällä tavoin opetetaan
lapsille pienestä alkaen lippaan merkitys ja vastuun kantaminen, totesi Salutskij.

Alkuaikoina lahjoituksia kerättiin ainoastaan juutalaisen seurakunnan jäseniltä. 
Yhteistyön lisääntyminen Israelia tukevien tahojen kanssa on levittänyt lippaan myös satoihin
 kristittyihin koteihin. 
http://www.kkl.fi/tilaa-lipas/


Salutskij kertoi KKL:n erittäin monipuolisesta toiminnasta. Tunnetuin KKL:n toimiala 
suomalaisille on puunistutus ja esim. Ambassador-metsän keräys jatkuu syksyyn saakka. Israeliin 
on istutettu tähän mennessä yli 240 miljoonaa puuta. Yksi puu sitoo noin 1,5 tonnia hiiltä 
ilmakehästä. Puut vapauttavat ilmakehään happea, hillitsevät ilman lämpenemistä, rikastuttavat 
maaperän ravinteita sekä estävät veden haihtumista. Puut myös kaunistavat elinympäristöämme 
ja antavat suojaa teollisuuden saasteilta sekä auttavat veden imeytymistä maaperään näin 
ehkäisten maaperän eroosiota, Salutskij selvitti.

KKL on myös korkeatasoisen tutkimus- ja kehitystyön tiennäyttäjä Israelissa. Näistä saatuja 
tuloksia ja tieto-taitoa hyödynnetään mm. kehitysmaissa esim. aavikoitumisessa tai 
katastrofialueiden humanitaarisessa avustamisessa. Koulutuksessa tehdään yhteistyötä 
opetusministerin, koululaitosten ja yliopistojen kanssa.
Ympäristöystävälliset koulutusohjelmat ja aktiviteetit opettavat ymmärtämään yhteyden 
ekologisen sionismin, juutalaisuuden, ympäristön ja Israelin välillä. Vihreä vuorovaikutus on 
nuoriso-ohjelma, joka on tarkoitettu 30–35-vuotiaille ympäristöalan opiskelijoille ja 
ammattilaisille Euroopassa, kertoi Salutskij KKL:n muista toiminnoista.

Eikä tässä vielä kaikki. Israelissa juhlapyhinä järjestettävät retket KKL:n virkistyskohteisiin 
ovat suosittuja. Yhdyskuntasuunnittelu ja turvallisuus ovatkin osa KKL:n toimintaa. KKL:n 
oma turismiosasto räätälöi erilaisia matkoja ryhmien koon ja kokoonpanon mukaan mm. 
arkeologisiin ja kansallisiin kohteisiin. Lintutarkkailijoille mahdollisuudet ovat upeat, 
kulkeehan Israelin läpi 500 miljoonaa muuttolintua vuosittain. Tarkkailupaikat ovat
esteettömiä sopien myös liikuntarajoitteisille. Salutskij vakuutti, että KKL haluaa edistää 
rauhanomaista kanssakäymistä eri väestöryhmien välillä ja osoittaa, että yhteisiä 
kiinnostuksen kohteita löytyy. Sen toivotaan johtavan myös ystävyyssuhteisiin ja 
myönteiseen asennoitumiseen eri kansanryhmien välillä. 
http://www.kkl.fi/

http://www.kkl.fi/keren-kajemet/toimintamme/

Vesihuoltoalan diplomi-insinööri, KKL:n varapuheenjohtaja Jakov Dondych,
valotti KKL:n vesiprojekteja.
Dondych kertoi, että jo ennen Israelin valtion perustamista alueella oli krooninen vesipula.
Nyt vettä on riittävästi, jopa enemmän kuin omiin tarpeisiin. Israel toimittaakin vettä isoja 
määriä esim. Jordaniaan, onhan vesipula koko alueen ongelma.

– Israel kierrättää tänä päivänä lähes 90 % vedestä. Jäte-, harmaat- ja sadevedet kerätään, 
puhdistetaan ja käytetään uudelleen. Lähes kaikki israelilaisten ja myös jordanialaisten 
käyttämä juomavesi on puhdistettu merivedestä. Pohja- ja pintavesi, kuten myös kierrätysvesi, 
menevät maatalouden käyttöön. Vaikka se voidaan nykytekniikalla puhdistaa juomakelpoiseksi, 
on Israel tehnyt päätöksen, ettei kierrätettyä vettä toimiteta talousvedeksi. KKL:n toiminta ei 
kohdistu kotitalouksien tai teollisuuden tarpeisiin, vaan KKL:n vastuulla ovat maatalous- ja 
virkistysvedenkäyttö sekä vesistöjen kunnostaminen ja puhdistaminen,
Dondych selitti.Kuva:KKL

Dondych kertoi Israeliin rakennettavista korkean teknologian vesien keruualtaista, joita KKL 
on rakentanut tähän mennessä yli 240. Rinnakkain "high techin" kanssa käytetään myös 
vuosituhansia vanhaa tekniikkaa mm. veden hukkavirtausta hillitsevien terassien 
rakentamisessa. Monet ratkaisuista ovat win-win-tilanteita, joissa kaikki hyötyvät. KKL:n 
projektit ovat isoja ja pieniä, esim. Kuolleenmeren pelastamisprosessi on valtava ja saanut 
alkunsa jo 1800-luvulla.

Dondych kiinnitti huomion myös Israelin ainutlaatuiseen kokemukseen maahanmuuton 
sektorilta, onhan Israel vuodesta 1940 tähän päivään asti ottanut vastaan 3.180.000 
maahanmuuttajaa. Saavutus on melkoinen, yksistään vuonna 1949 tuli maahan lähes 
240.000, summasi Dondych uskomattomia lukuja.
http://www.kkl.fi/keren-kajemet/toimintamme/vesi-2000-luvun-haaste/


Helsingin juutalaisen synagogan toiminnasta kertoi synagogan esimies Ariel Nadbornik.
Juutalaisen seurakunnan juuret juontavat 1800-luvun alkuun. Helsingin juutalaisessa 
seurakunnassa on yli 1000 jäsentä. Yhteisö on nykyään lähes kokonaan suomenkielinen, 
oltuaan alkujaan ruotsinkielinen. Juutalaisessa peruskoulussa opiskelee 90 lasta ja juutalaisessa 
päiväkodissa on 40 lasta. Painotusaineina ovat heprea ja juutalaiset perinteet. Työkieli 
molemmissa on suomenkieli heprean ollessa A1 kieli.

Nadbornik totesi, että synagogaa ei käytetä pelkästään jumalanpalveluksiin vaan se on myös 
muun sosiaalisen elämän keskus. Seurakunta on jäsenmääräänsä nähden hyvin aktiivinen 
pitäen sisällään monia eri järjestöjä ja yhdistyksiä, joita luotsaavat palkattomat vapaaehtoiset. 
Yhteisö on suvaitsevainen: kaikille, sekä enemmän että vähemmän uskoville, löytyy oma paikka. 
Kaikki mahtuvat mukaan, vakuutti Nadbornik. 
http://www.jchelsinki.fi/fi
Helsingin juutalaisen srk:n ystävät
Nadbornik kertoi myös uudesta toimintamuodosta nimeltä Helsingin juutalaisen seurakunnan 
ystävät
, joka on perustettu elokuussa 2015. Tämä toiminta sopii juutalaisille ja ei-juutalaisille, 
jotka ovat kiinnostuneita juutalaisesta kulttuurista ja haluavat oppia siitä lisää. Kysymys on 
ei-uskonnollisesta toiminnasta, joka korostaa yhteenkuuluvuutta niille, joille juutalaisuus, 
Israel ja Raamatun perinne ovat tärkeitä. Idea on tukea juutalaisia Suomessa, mutta myös 
saada siitä itse jotain erilaisten tapahtumien kautta. Selkeästi tällaiselle toiminnalle
on ollut kysyntää, koska jäsenmäärä on kasvanut nopeasti, Nadbornik totesi. 
http://www.jchelsinki.fi/fi/ystavat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samalle päivälle osui myös 4.5. ja 5.5. vietettävä natsien uhrien muistopäivä.
Nadbornik esitti lyhyen puheen natsiuhrien muistolle tarkastellen Holokaustia, juutalaisten 
joukkomurhaa, jossa natsi-Saksa otti tavoitteekseen juutalaisen kansan täydellisen tuhoamisen, 
"lopullisen ratkaisun". Tätä yrittäessään Saksan valtio apureineen murhasi 6 miljoonaa juutalaista 
vain siksi, että he olivat juutalaisia. Emme voi käsittää tällaista ihmismäärää. Jos muistaisimme 
jokaista holokaustin uhria hetken hiljaisuudella, olisimme hiljaa 11,5 vuotta, totesi Nadbornik.

Nadbornik luki Liettuan natsimiehityksen kokeneen, sittemmin suomalaistuneen, Lilly Millnerin 
muistelmia. Millner asui Kaunaksessa ja joutui perheineen suljetuksi Slobodnan gettoon, jonne 
päätyi 35.000 Kaunasin juutalaista. Vain muutama heistä säilyi hengissä, Millner heidän 
joukossaan. Slobodnan getto lopetettiin heinäkuussa 1944, jolloin viimeiset naiset vietiin 
Stutthoffin ja miehet Dachaun keskitysleireille.

"Kun puna-armeija lähestyi Stutthofia sodan lopussa, hengissä olevat pakotettiin 
kuolemanmarssille, joiden päätteeksi heidät oli tarkoitus lastata proomuihin ja hukuttaa 
Itämereen. Puolikuolleet ihmiset vaelsivat lumihangessa ja väsymyksen merkkejä osoittaneet 
ammuttiin tienvarteen", muistelee Millner juutalaisen seurakunnan Hakehila-lehdessä.

Holokaustin historiankirjoituksen haaste on ollut tapahtuman mielettömyys. Ihmisiä 
murhattiin ja tapettiin systemaattisesti massiivisen tuhoamiskoneiston vimmalla - vain siksi, 
että he olivat juutalaisia. Tehkäämme kaikkemme, että ihmisten hyvyys aina voittaisi pahuuden. 
Siihen voimme kaikki vaikuttaa, vetosi Nadbornik.

Voice of Israel Scandinavia -järjestön toimintaa esitteli puheenjohtaja Felix Noibar, häntä 
tulkkasi Ariel Nadbornik. Noibar kertoi, että vuoden vanhan järjestön tarkoituksena on 
yhdistää kaikki Israelin puolesta toimijat Israelin rakkauden ja yhteenkuuluvuuden alle, 
ilman mitään poliittisia, kulttuurisia tai muita
rajoja, näin toimien kaikissa Pohjoismaissa.

– Maailmassa, varsinkin Euroopassa ja Pohjoismaissa, Israelia vastaan toimivilla tahoilla on 
monta eri keskusta ja he toimivat voimakkaasti. Israelin hyväksi toimivien tahojen toiminta 
on koordinoimatonta ja tässä häviämme dialogin. Voimme päästä ongelman yli yhdistämällä 
voimamme. Yhtenäisyys, yhteistyö ja veljeys ovat meidän voimavaramme, Noibar vakuutti.

Voisilla on tällä hetkellä kolme projektia. Kaverit on sosiaalinen projekti. Tiedotusprojektin 
avulla levitetään oikeaa tietoa Israelista ja tuetaan Israelin ystävien toimintaa 
Pohjois-Euroopassa. Eshkol-koulutusprojekti aktivoi nuoria etenkin akateemisissa piireissä, 
joissa tehdään vahvasti Israelin vastaista työtä. Suomalaisissa yliopistoissa toimii todella monta 
Israelin vastaista solua. Esim. Helsingin yliopistossa on kaksi tällaista järjestöä, jotka ovat todella 
isoja ja toiminta aktiivista. Siellä islamilaiset radikaalit ovat lyöttäytyneet yhteen 
vasemmistoradikaalien ja anarkistien kanssa pelkästään siihen pohjautuen, että he vihaavat 
Israelia. Tätä tapahtuu rauhallisessa Suomessa parhaillaan, kertoi Noibar.

– Voise tukee kaikkia, jotka kärsivät terrorismista. Terrorismi ei näe mitään eroa, mitä verta 
tai DNA:ta kenenkin suonissa virtaa. Voise vastustaa kokonaisvaltaisesti kaikenlaista 
terrorismia. Se, mistä puhumme, ei ole tärkeää vain Israelille, vaan teille kaikille, teidän 
seurakuntienne ja yhteisöjenne tulevaisuuden vuoksi, Noibar vakuutti.
https://www.facebook.com/VOIS-Voice-Of-Israel-In-Scandinavia-450913091756750/?fref=tsPetri Paavolan puheen nimi oli Raamatun auktoriteetti ja Jumalan lupaukset juutalaisille
https://www.youtube.com/watch?v=jY_lBGzVzvM&feature=youtu.be

Paavolan puheen teemoja olivat: kristittyjen rakkaus Israeliin, juutalaiset Jumalan valintana, 
Raamatussa olevat profetiat ja ennustukset Israelille sekä edessäpäin olevat tapahtumat. 
Paavola totesi, että se mitä luemme Raamatusta, on ajankohtaisempaa kuin mitä 
sanomalehdet  kirjoittavat. Kaikki Raamattuun kirjoitetut tapahtumat tulevat toteutumaan.

Paavola toi myös esille Raamatun näkemyksen maailmanluomisesta todeten, että mitä e
nemmän DNA- tutkimus menee eteenpäin, sitä useammat tiedemiehet ovat alkaneet kallistua 
luomisjärjestyksen puolelle. 1. Moos. 1:1; 26. Hyviä todisteita Raamatun paikkansapitävyydestä 
ovat mm. arkeologiset tutkimukset.

Juutalaiset, Jumalan valitsema kansa

5. Moos. 14:2 "sillä sinä olet Herralle, sinun Jumalallesi, pyhitetty kansa, ja Herra on valinnut 
sinut omaisuuskansakseen ennen kaikkia muita kansoja, mitä maan päällä on."

Mooses 7:7 "Ei Herra sentähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat 
kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat,"

– Silloin, kun Jumala teki valintansa keiden kautta Hän ilmoittaa itsensä tekemälleen 
luomakunnalle, Hän valisti pienen, vähälukuisen ja heikon kansan. Tämä puhuttelee ja 
murtaa aina uudestaan, kuinka Jumala on pienen ja heikon puolella. Joka ei ole itsessään 
mitään, saa Jumalan kanssa valtavat siunaukset. Siitä ovat todisteena esim. juutalaisten 
saamat lukuisat Nobel-palkinnot. Kaikki viisaus on Jumalasta lähtöisin. Jumalan käsi on 
kaiken sen takana. Jokainen puunistuttaja toteuttaa Jumalan profetiaa. Kyse on Jumalan 
ennaltamääräämisestä, jonka Hän on Sanassaan ilmoittanut, Paavola totesi.

Paavola avasi syvällisesti useita mielenkiintoisia raamatunpaikkoja, todeten tuhansia 
vuosia sitten Jumalan valitsemien ihmisten kirjoittamien raamatunennustusten olevan 
ajankohtaisia yhä tänä päivänä. Juutalaista kansaa ja raamattu-uskovia kristittyjä yhdistää 
usko Messiaaseen. Monet juutalaiset uskovat, ettei Messias ole vielä tullut. Useat
raamattu-uskovat sekä messiaaniset juutalaiset uskovat, että Messias on jo tullut.
Usko on yhteinen siinä mielessä, että on usko Messiaaseen, Paavola linjasi.

Jumalan Sana on profetoinut Israelin Messiaan sovituksen syntien anteeksiantamisen, 
pelastuksen ja lunastuksen etukäteen tarkasti, totesi Paavola ja perusteli näkemystään 
mm. seuraavilla raamatunpaikoilla: Ps. 22:17 ja Johannes 19: 23, 24.

– Tässä hetkessä Jeesus vuodatti oman verensä, kuten Raamattu sanoo: ei ole syntien 
anteeksiantamusta ilman verenvuodatusta. Hän kärsi, kuoli ja nousi ylös Isän oikealle 
puolelle. Kun Jeesus kuoli, Jerusalemiin syntyi juutalainen seurakunta, joka 
ensimmäisenä uskoi Herraan Jeesukseen, Paavola kertoi.

Paavola jätti kuulijat pohtimaan kahta mielenkiintoista kohtaa, joita hän tarkasteli 
Jerusalemin ja Babylonian Talmudeista, ja joita juutalaisuudesta peräisin olevat ihmiset 
ovat paljon tutkineet ja ihmetelleet.

– Meidän uskovina tulee aina siunata juutalaista kansaa, sen käskyn takana on Jumala. 
Me siunaamme teitä ja seisomme teidän rinnallanne. Israelin maan kukoistuksen ja 
kristittyjen rakkauden takana on Israelin Kaikkivaltias Jumala, kaikki kunnia siitä yksin 
Hänelle, Paavola painotti lopuksi. 
http://www.sauluslahetys.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteinen loppurukous. Juhlan päätökseksi laulettiin Hatikva ja Maamme-laulu.

Kuvat Martti ja teksti Marja-Leena Kortelainen

RAAMATTUMARSSI HELATORSTAINA 5.5.2016

Kuvagalleria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marssille järjestäytyminen lähtöpisteessä Sepänkeskuksen pihamaalla, josta jatkettiin 
Yrjönkadulle. Marssijat saivat nauttia aurinkoisesta ja lämpimästä säästä, mistä johtuen 
myös ihmisiä oli liikkeellä runsaasti etenkin kävelykadulla.

Sepänkatua kohti keskustaa. Lippujen kantajina VOIS:n puheenjohtaja Felix Noibar ja Janne Hölttä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harjukadulla, taustalla Harjun kiviaitaa ja rinnettä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Yliopistonkadun ja Gummeruksenkadun risteyksessä odoteltiin liikennevalojen vaihtumista.

 

Kirkkopuistossa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Marssi on edennyt jo Kauppakadun puolelta Kirkkopuistoon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vapaudenkadulla, taustalla Jyväskylän Kaupungintalo (Kunnallistalo), joka on rakennettu vuosina
1896–1899 ja oli valmistuessaan Jyväskylän ensimmäisiä kivirakennuksia.

 

 


Kirkkopuistossa pysähdyttiin Taipaleenjoen taistelujen ”Taipale 1939 - 1940” -muistomerkille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janne Hölttä piti puheen muistomerkillä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harri Mäenpää luki presidentti Kyösti Kallion rukouksen Suomen puolesta talvisodan aikaan.

”Suomessa oli sen kohtalon päivinä ja hädän päivinä, Talvisodan aikaan, presidentti, joka ei
ainoastaan toivottanut puheessaan Jumalan siunausta, vaan myös rukoili Suomen puolesta ja
kehoitti koko kansaa rukoilemaan. Tänä päivänä olemme myös kohtalomme ajassa ja hädän
päivässä, mitä tulee sotaan syntiä ja sielunvihollista vastaan.

Rukous Suomen puolesta:

Taivaallinen Isämme, katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä.
Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme Sinua: Herra, auta meitä
hädässämme äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä,
jotka johtavat kansamme tuhoon.

Herra, armahda meitä.


Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia hävittäviä voimia vastaan,
jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme Sinun voitostasi
pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin
julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat.
Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme Sinun nimeäsi niiden ylitse.
Tähän me uskomme, sillä Sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset
saatanalliselta eksytykseltä.

Herra, armahda meitä.


Auta meitä Pyhän Henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä
vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi
Sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät niin Sinun rakkaudellasi, että me tulemme
kuuliaisiksi Sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa
 pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken voimme Sinun kauttasi,
siihen me uskomme.

Armahda meitä.

 Amen.

KYÖSTI KALLIO
SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI

Seppeleenlasku muistomerkillä. Sotiemme Sankarivainajien, Veteraanien, Presidentti Kyösti Kallion
sekä Natsiuhrien muistoa kunnioittaen!

Jyväskylässä 5.5.2016

Neljäs Valtakunnallinen Raamattujuhla ja Raamattumarssi

Rehobot

Seppeleen muistolauseet: 2. Moos. 3:14; Fil. 2: 5-11; 5. Moos. 32: 7-9; Apt. 17: 22-31ja Fil. 2: 5-11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkkopuistosta suunnattiin kohti kävelykatua.

Marssi eteni Kauppakatua (kävelykatu) pitkin kohti Kompassia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompassilla pysähdyttiin laulamaan.

 

 

Kompassilta matka jatkuin kohti Kolmikulmaa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puistokadulla

 

 

Yrjönkadulla.

Marssi päättyi alkupisteeseensä eli Sepänkeskukseen.

Kuvat Martti ja teksti Marja-Leena Kortelainen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Keren Kajemet Finland ry

Kotisivu