Media Barabbaan asialla!

Tänään vietetään lehdistön vapauden päivää… Lehdistön vapauden vaaliminen on tärkeää demokratiatyötä maailmassa.
Samalla tavalla vapaan lehdistön ja median toimintaedellytykset ovat tärkeitä Suomessakin.
Yksi lehdistön rooleista on kertoa yhteiskunnassa niistä asioista, joista valtaapitävät haluaisivat vaieta.
Media kirjoittaa suurin otsikoin ja palstametreittäin sekä pääkirjoituksin mm. Vapun ikävistä tapahtumista ja anarkistien ja
poliisien välisistä kahinoista. Eräässä pääkirjoituksen otsikossa kirjoitetaan ”Mellakkameno näyttää pahalta” ja samaan
aikaan media jättää täysin huomiotta iloiset Jeesus-marssit ja kristittyjen Vapputapahtumat, joihin osallistui tänäkin Vappuna
 tuhansia ihmisiä ainakin Heinolassa, Helsingissä, Kokkolassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Ivalossa, Raumalla, Seinäjoella,
 Tampereella ja Vaasassa. Tapahtumien järjestämiseen ja itse tapahtumiin osallistuivat kymmenet eri seurakuntien ja
kristillisten järjestöjen jäsenet. Marsseilla osoitimme iloa kristinuskosta ja kunnioitusta Jeesukselle, sillä Hänen nimeensähän
pitää jokaisen polven notkistuman ennemmin tai myöhemmin. Suosittelen ensimmäistä vaihtoehtoa!
Jeesus-marssit sopivat Vappupäivän tunnelmaan mainiosti.

Marssien puheissa, musiikissa, julisteissa ja kaikessa niihin liittyvässä toiminnassa toimme esiin niin yhteiskunnallista
rauhaa ja oikeamielisyyttä kuin erityisesti vanhurskautta eli oikeamielisyyttä Jumalaa kohtaan, joka tarkoittaa syntisen
ihmisen syyttömyyttä Jumalan edessä, kun hän on hyväksynyt Jeesuksen ristinkuoleman antaman syntiemme sovituksen elämäänsä!
Me emme marsseissamme mellakoi ja vikoile ketään vastaan, päinvastoin! Meidän marssirivistöjä eivät vartioineet poliisit,
 vaan saimme marssia esimerkiksi Jyväskylässä kaiken kansan keskellä iloiten ja osoittaen, että Jeesus elää ja voi hyvin meidän keskuudessamme.
Tätä Ilosanomaa saimme julistaa tuhansille ihmisille, jotka elävät median ”hirmuvallan” alaisuudessa. Media jättää
kertomatta kansalaisille tai sitten mitätöi tai vääristää todellisen elämän ja rauhan muka demokratian nimissä!
Media huutaa Barabbasta vapaaksi ja sen uskovat myös – ikävä kyllä - median orjuuttamat ja sitä pelkäävät ihmiset.
He saavat Barabbaan vapaaksi ja sen mukanaan tuomat seuraukset näkyvät ja lisääntyvät kaduillamme ja yhteiskunnassamme!

Mutta me emme usko tuohon lehdistön ”sananvapauteen”, joka kieltää ja surmaa jälleen todellisen Sanan eli Jeesuksen!
Me uskomme Jeesukseen ja jatkamme Jeesuksesta kertomista vaihtoehtona tälle jumalattomalle menolle.
Me jatkamme marssejamme Rauhanruhtinas Jeesukselle ensi Vappunakin, jos Herra suo ja elämme! : ))

Profeetta Jeremian sanat ovat edelleen ajankohtaiset: "Toimikaa sen kaupungin parhaaksi, johon minä olen
teidät siirtänyt. Rukoilkaa sen puolesta Herraa, sillä sen menestys on teidänkin menestyksenne."

Juhani Starczewski
Kristittyjen Vappujuhlien/Jeesus-marssin
työryhmän puheenjohtaja
+358 40 757 3537
juhani.starczewski@elisanet.fi
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Kristittyjen_Vappu_Jyvaskylassa_2014.htm

Matteuksen evankeliumi:

27:16 Ja heillä oli silloin kuuluisa vanki, jota sanottiin Barabbaaksi.

 27:17 Kun he nyt olivat koolla, sanoi Pilatus heille: "Kummanko tahdotte, että minä teille päästän, Barabbaanko vai Jeesuksen, jota sanotaan Kristukseksi?"

27:20 Mutta ylipapit ja vanhimmat yllyttivät kansaa anomaan Barabbasta, mutta surmauttamaan Jeesuksen.

27:21 Ja maaherra puhui heille ja sanoi: "Kummanko näistä kahdesta tahdotte, että minä teille päästän?" Niin he sanoivat: "Barabbaan."

27:26 Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Markuksen evankeliumi:

15:7 Niin siellä oli eräs mies, jota sanottiin Barabbaaksi, vangittu muiden kapinoitsijain kanssa, jotka kapinassa olivat tehneet murhan.

15:11 Mutta ylipapit kiihoittivat kansaa anomaan, että hän ennemmin päästäisi heille Barabbaan.

15:15 Ja kun Pilatus tahtoi tehdä kansalle mieliksi, päästi hän heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi.

Luukkaan evankeliumi:

23:18 Niin he huusivat kaikki yhdessä, sanoen: "Vie pois tämä, mutta päästä meille Barabbas!"

Johanneksen evankeliumi:

18:40 Niin he taas huusivat sanoen: "Älä häntä, vaan Barabbas!" Mutta Barabbas oli ryöväri.

 http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Tama_siita_seuraa_1_KSMLeen_23.3.2013  

 

Elämme erikoista aikaa!

Nyt on laitonta laulaa esimerkiksi koulujen juhlissa Jo joutui armas aika-virren 3-5 säkeistöt! 
Kaksi ensimmäistä säkeistöä voidaan laulaa kansallisen kulttuurin takia. Henkilökohtaisesti uskon, 
että Jumalan sormi on nyt puuttunut asioiden kulkuun ja saamme nyt kansakuntana sen Barabbaamme,
 jota ollaan nyt pitkään ja hartaasti huudettu vapaaksi. Suomi saa nyt sen mitä on pyytänyt ja 
sen on mielestäni erittäin ikävä ja vakava asia! Henkilökohtaisesti olen sitoutunut Jeesukseen ja 
Jumalan Sanaan, vaikka se ei enää kansakunnallemme kelpaakaan vaan se haluaa elää Barabbaidensa 
kanssa, jotka se on huutanut vapaiksi! Uskon, että Kaikkivaltias nyt estää 
laulamasta sellaista, joka ei ole totta kansamme kohdalla - > Myös eikö Herran kansa Luojaansa kiittäisi!

Kun lukee Jeremia 23 luvun niin ymmärrämme, mitä on tulossa. Olemme jo nykyisiä 
säätiloja ihmetelleet ja jatkossa saamme ihmetellä niitä vielä enemmän!

Kaikesta huolimatta Soi kunniaksi Luojan:
Hän säät ja ilmat säätää
ja aallot tainnuttaa
ja hyisen hallan häätää
ja viljan vartuttaa.
Hän onneen meidät ohjaa,
myös aikaan vaikeaan.
Sen rakkauden pohjaa
ken pystyy koskaan tutkimaan?

Jesaja:
31:2 Mutta myös hän on viisas, ja hän tuottaa onnettomuuden; hän ei peruuta sanojansa, 
vaan nousee pahantekijäin sukua vastaan ja väärintekijäin apuuntuloa vastaan. 
45:7 minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen ja 
luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän.

586. Jo joutui armas aika Israel Kolmodin 1697 Ruotsissa 1697 

1. Jo joutui armas aika ja suvi suloinen. 
Kauniisti joka paikkaa koristaa kukkanen. 
Nyt siunaustaan suopi taas lämpö auringon, 
se luonnon uudeks luopi, sen kutsuu elohon. 

2. Taas niityt vihannoivat ja laiho laaksossa. 
Puut metsän huminoivat taas lehtiverhossa. 
Se meille muistuttaapi hyvyyttäs, Jumala, 
ihmeitäs julistaapi se vuosi vuodelta. 

3. Taas linnut laulujansa visertää kauniisti. 
Myös eikö Herran kansa Luojaansa kiittäisi! 
Mun sieluni, sä liitä myös äänes kuorohon 
ja armon Herraa kiitä, kun laupias Hän on. 

4. Oi Jeesus Kristus jalo ja kirkas paisteemme, 
Sä sydäntemme valo, ain asu luonamme. 
Sun rakkautes liekki sytytä rintaamme, 
luo meihin uusi mieli, pois poista murheemme. 

5. Maan, meren anna kantaa runsaasti lahjojas, 
tarpeemme meille antaa Sun siunauksestas. 
Suo suloisuutta maistaa myös sielun sanassas, 
ain armos sille paistaa, niin on se autuas.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Kotisivu