Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry 

PL 247, 00531 Helsinki
http://www.suomi-israel.fi 

Liittohallitus 2010:

Reino Kurki-Suonio (puheenjohtaja), Tampere
Juha-Pekka Rissanen (varapuheenjohtaja), Vantaa
Hannu Taipale (sihteeri), Jyväskylä

Liisa Elo, Helsinki
Suvi Gräsbeck, Helsinki
Birgitta Hisinger, Tampere
Marjatta Järvinen, Turku
Jouni Karppanen, Vantaa
Anna Muukkonen, Helsinki
Olli Palo, Turku
Juhani Starczewski, Jyväskylä

Jäsenyhdistykset: Hamina, Helsinki, Jyväskylä, Koillis-Lappi, Kouvola, Kuopio, Pohjois-Karjala, Tampere, Turku, Vantaa

Liitto on Ystävyysseurojen liitto ry:n jäsen.

Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n liittokokous Tampereella 30.3.2009.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Laita sähköpostia yhdistykselle

Kotisivu