Lähetystösihteeri Yuval Donio-Gideonin haastattelu

 Israelin Suomen suurlähetystön lähetystösihteeri Yuval Donio-Gideon, tänä vuonna tulee kuluneeksi 65- vuotta Holocaustin päättymisestä. Antisemitismiä on ollut aina, mutta miltä tilanne näyttää tällä hetkellä?

YD-G: Ajattelen, että antisemitismi on läsnä tänä päivänäkin. Se on vaan pukeutunut nykyaikaisemmin. Suuri uhka on se, että ihmiset tottuvat siihen. Se on melkein tehty kuin oikeutetuksi. Jos ihmiset tottuvat vihamaan ketä tahansa, juutalaisia tai muita, se tekee siitä maaperästä hedelmällisen, niin että jotakin kauheata voi tapahtua.

Se tapa, millä taistellaan tätä vastaan, on koulutus, tiedon jakaminen ja kasvatus. Jos ihmiset ovat tietoisia siitä, miten alas ihmiskunta voi mennä, silloin ihmiset paremmin ymmärtävät antisemitismin ja kaiken muunkin tällaisen rasismin vaarat.

Radikaali islamilaisuus nostaa päätään länsimaissa ja esim. yliopistokampuksilla eri puolilla maailmaa on nähtävissä selkeää Israel-vastaista toimintaa. Millaisia mahdollisuuksia Israelilla on puuttua näihin ilmiöihin?

YD-G: Meillä on se mahdollisuus, että me seisomme omien arvojemme puolesta sen totuuden kanssa, johonka me uskomme. Ja näiden ihmisten avulla, jotka ajattelevat samalla tavalla kuin mekin. En usko, että ihmisten enemmistö on kovin kaukana mielipiteissään meidän kanssa, mutta tuo enemmistö on myös hiljaa.

Monet ryhmät Euroopassa, jotka ovat anti-israelilaisia (Israel-vastaisia), eivät ole suurikokoisia, mutta hyvin äänekkäitä. Ihmiset pelkäävät yhteentörmäystä ja asettua vastakkain. Me yritämme osoittaa ihmisille, ettemme ole tässä ollenkaan yksin, vaan olemme siellä eturintamassa ja olemme vain sen jäävuoren huipulla.

Hamasin oman peruskirjan mukaisia päämääriä ovat mm. seuraavat: Allah on voimamme, Koraani on lakimme, Jihad (Pyhä sota) on tiemme. Peruskirjassa lainataan myös islamilaisia tekstejä, joissa kehotetaan juutalaisten tappamiseen. Kuinka neuvottelumalli käytännössä voi toimia?

YD-G: Ikävä kyllä ajattelen, että ei voi. Kun joku yrittää surmata ­- tappaa sinut - mistä silloin voi neuvotella? Joistakin sopimuksista voidaan neuvotella, mutta eihän sellaisesta voida neuvotella, jos sinut halutaan tuhota ja laittaa pois päiviltä.

Onneksi EU näkee silmästä silmään samalla tavalla kuin mekin ja kieltäytyy neuvottelemasta Hamasin kansa, ellei se muuta tapojansa ja teitänsä. Olisi hyvä, että laitettaisiin painetta poliitikoille kussakin maassa tämän asian suhteen.

Jerusalemin jakaminen ja juutalaissiirtokuntien rakentaminen Itä-Jerusalemiin on kovasti politiikan polttopisteessä, miksi Jerusalem tulisi jakaa kahtia?

YD-G: Me emme ajattele, että Jerusalem pitäisi jakaa. Jerusalem ei ole koskaan ollut minkään muun pääkaupunki – ainoastaan juutalaisten. Me ajattelemme, että näin sen pitäisi pysyäkin ja yritämme koko ajan lisätä ymmärrystä naapurimaiden ja kaikkien kansojen kanssa tämän asian suhteen.

On tärkeä myös painottaa, että vähintäänkin 160 vuoden ajan Jerusalemin asukkaiden suurin osa on ollut juutalaisia, joten Jerusalemin asukkaiden pitäisi saada päättää, mitä he haluavat. Useimmat heistä haluavat olla Israelin valtion kansalaisia.

Tämän vuoden lehtimajanjuhlien yksi pääteema on ”Jerusalem, ylistykseksi maassa”.  Koetteko, että Jumalan ylistäminen voi yhdistää ihmisiä ja kokonaisia kansoja?

YD-G: Kyllä me uskomme, että uskonnolla on tärkeä sija ihmisten elämässä.  Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus palvoa Jumalaa sillä tavalla, kuin hän itse haluaa. Edustan itse Israelin valtiota, joka on juutalaisvaltio, mutta pitää kiinni siitä, että jokaisella uskonnolla on oikeutensa palvoa Jumalaa.

Henkilökohtaisesti ajattelen, että uskonto on jotakin sellaista, mikä on ihmisen ja hänen Jumalansa välillä. Ei sellaista, että joku sanoo jollekin toiselle, kuinka käyttäytyä.

Me kristityt olemme lukeneet VT:sta, että Israel on ainoa kansa, jonka valtion rajat on siellä määritelty. Kuinka te ajattelette tästä?

YD-G: Meidän täytyy nyt näissä annetuissa olosuhteissa pyrkiä parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun. Ei ole kyse ainoastaan siitä, mikä on oikein tehdä, on myös kysymys siitä, mitä mahdollisuuksia on tehdä.

Miten tavallinen suomalainen voi parhaiten seisoa Israelin rinnalla?

YD-G: Uskon, että suomalaiset voisivat auttaa meitä meidän kamppailussamme henkilökohtaisesti kertoen omista Israel kokemuksistaan, olla kosketuksissa Israeliin, tehdä bisnestä Israelin kanssa, käydä Israelissa vierailulla sekä kertoa poliittisesti ja ihan julkisesti, mitä he ajattelevat Israelista. Jos te ajattelette, että me olemme kamppailussamme oikeassa, niin sanokaa se reilusti ja kovalla äänellä.

Te suomalaiset olette siunattuja, kun saatte asua demokratiassa – käyttäkää sitä hyväksenne.

Haastattelu: Marja-Leena Kortelainen
Tulkki: Juha Ketola
Kuvat: Martti Kortelainen

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Laita sähköpostia yhdistykselle

Kotisivu