Jyväskylän kristillinen koulu
http://www.kristillinenkoulu.com/
 

Kristillisen koulun oikaisuvaatimus hylättiin


2.11.2010: KESKISUOMALAINEN: Kristillisen koulun oikaisuvaatimus hylättiin
http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/kristillisen-koulun-yhdistyksen-oikaisuvaatimus-hyl%C3%A4ttiin/613448 


2.11.2010 16.30 Kaupunkirakennelautakunnan esityslista
Oikaisuvaatimus tulee kaupunkirakennelautakunnan seuraavaan kokoukseen tiistaina 2.11.2010. 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/kaupunkirakenne  
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk.htm - kokouksen esityslista näkyy loppuviikosta 
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat  
362 Oikaisuvaatimus kaupungingeodeetin päätökseen tontinvaraushakemusasiassa (Nisula) 
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2010/02111630.1/frmtxt362.htm  

05.10.2010 16.30 Kaupunkirakennelautakunnan pöytäkirja 
327   Viranhaltijoiden päätöksiä
http://www3.jkl.fi/paatokset/karltk/2010/05101630.0/frmtxt327.htm  

12.10.2010: KESKISUOMALAINEN: Jyvälän tontista 
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/jyv%C3%A4l%C3%A4n-tontista/606439 
Keskustelu: http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/20914.htm  

5.10.2010: KESKISUOMALAINEN: Kristillisen koulun tonttijupakan viimeisin käänne: Kaupunki ei käytä otto-oikeutta 
http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/kaupunkirakennelautakunta-torjui-otto-oikeuden/604800
Keskustelu: http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/20512.htm

5.10.2010: KESKISUOMALAINEN: Kristillisen koulun tontista tulossa pitkä riita 
http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/jyv%C3%A4l%C3%A4n-tonttik%C3%A4hin%C3%A4st%C3%A4-tulossa-pitk%C3%A4-riita/604593
Keskustelu: http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/20478.htm

30.9.2010: KESKISUOMALAINEN: Kristilliselle koululle ei tonttia Nisulasta 
http://www.ksml.fi/uutiset/keski-suomi/kristilliselle-koululle-ei-my%C3%B6nnetty-tonttivarausta-nisulasta/603134
Keskustelu: http://www.ksml.fi/mielipide/keskustelupalsta/posts/list/105/20213.htm

YLE Keski-Suomi 4.10.2010

“Jyväskylän kristillinen koulu toivoo edelleen tonttia uuden koulun rakentamiseksi keskeiselle alueelle Nisulan kaupunginosaan. Koulu on esittänyt vetoomuksen, että kaupunkirakennelautakunta käyttäisi otto-oikeutta virkamiespäätöksen kumoamiseksi ja ottaisi asian käsittelyyn huomisessa kokouksessaan. Tonttiosasto päätti viime torstaina, että kaupunki ei myönnä tonttia Jyvälän päiväkodin naapurista.

Perustelujen mukaan hakemuksen mukainen koulu olisi mittakaavaltaan liian suuri kaavatontille ja arvokkaaseen kulttuuriympäristöön. Koulun mukaan perustelut ovat ohuet, sillä suunnittelussa tontin koko on otettu huomioon, sanoo kristillisen koulun hallituksen puheenjohtaja Mika Suomalainen.

- Meillähän on rakennuskaavan mukainen hanke: se on täysin sen kaavan mukainen koulu, mittasuhteiltaan vähän pienempi kuin rakennuskaava antaa mahdollisuuden. Meillä on arkkitehtikilpailussa ja suunnittelussa otettu huomioon tontin arvokkuus, miljööseikat ja rakennuksen soveltuvuus ympäristöön. Tämä tontin sijainti on ylivertainen siihen nähden, mitä muita vaihtoehtoja meillä on ollut, Suomalainen kertoo.

Koulun rakentaminen Nisulaan olisi muun muassa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Jyväskylän kristillinen koulu on perusopetusta antava yksityinen koulu, jossa opiskelee on noin 200 oppilasta.”

Kristillisen koulun hanke

Taustaa

Jyväskylän kristillinen koulu on kaikille avoin, yksityinen ja itsenäinen perusopetuksenjärjestäjä. Koulu on vastuussa toiminnastaan suoraan opetusministeriölle.

Tällä hetkellä koulu toimii Kilpisen koulun yhteydessä tiloissa, joiden vuokrasopimus Jyväskylän kaupungin kanssa päättyy kesällä 2012. Olemme vastuussa siitä, että meillä on tarjota oppilaillemme toimivat ja terveet tilat koulunkäyntiin myös sen jälkeen.

Koulun oppilasmäärä on viime vuosina ollut vahvassa kasvussa. Tänä syksynä koulussa aloitti 200 oppilasta luokka-asteilla 1–9.

Olemme hyvin iloisia siitä, että kaupungilla oli vapaana tällainen tontti, jossa on käyttötarkoitukseen sopiva kaava valmiina. Sijainniltaan tontti on ihanteellinen mm. siksi, että oppilaiden on helppo tulla sinne. Kouluun tulee oppilaita kaikilta ilmansuunnilta koko uuden Jyväskylän alueelta ja on tärkeää, että kaikki oppilaat voivat tulla kohtuullisen kävelymatkan päähän koulustaan vaihtamatta bussia.

Suunnittelu

Hanketta viedään eteenpäin arkkitehtikilpailun voittaneen työn pohjalta.

Kevättalvella 2010 järjestetyn kutsukilpailun tavoitteena oli löytää paras mahdollinen idea kaksisarjaisen koulun sijoittamiseksi ao. tontille.

Suunnitelmassa kristillinen koulu ja naapurissa oleva Jyvälän rakennus muodostavat arkkitehtonisen kokonaisuuden. Koulurakennuksen suunnittelussa on pyritty ja päästy ratkaisuun, joka ottaa huomioon paikan historian ja ympäristön mittakaavan asettamat vaatimukset. Ratkaisulla halutaan jalostaa historiallista kokonaisuutta ja kohottaa alueen arvoa. Samalla voidaan luoda merkittävä alueellinen toiminta- ja palvelukeskittymä. Suunnitelma myös nostaa Jyvälän rakennuksen kaupunkikuvallisesti korostetummin esiin Nisulankadun – alueen pääväylän – suunnalta nähtynä.

Uusi rakennus soveltuu niin julkisivumateriaaleiltaan, kattomuodoiltaan, räystäskorkeuksiltaan kuin runkosyvyyksiltäänkin ympäristöönsä ja on kaikilta dimensioiltaan pienempi kuin kaavan mahdollistama maksimi.

Suunnitelmassa on otettu varovasti kantaa myös naapuritontin (Jyvälä) maan pintojen tasoon. Jyvälän rakennuksen etelä- ja pohjoispuolelle on myöhäisemmässä vaiheessa tehty tasanteita lähinnä pysäköintipihoiksi. Tässä yhteydessä rakennus on ikään kuin vajonnut maan sisään. Suunnitelma ei edellytä, mutta suosittaa maan pintojen madaltamista ja muotoilemista lähemmäksi alkuperäistä korkomaailmaa.

Koulun lähistöllä on erinomaiset liikuntaolosuhteet. Lähietäisyydellä ovat mm. Vehkalammen kenttä, Viitaniemen kenttä, Harjun stadion/pururata, AaltoAlvari, Hippoksen alueen moninaiset palvelut sekä Laajavuoren alue. Sisäliikunnan osalta tulemme Hippoksen lisäksi käyttämään yksityisten palveluntarjoajien tiloja (mm. Killerin liikuntakeskus). Näin ollen olemme todenneet, että omien sisäliikuntatilojen rakentaminen niiden käyttöasteen vähäisyyden vuoksi on tarpeetonta.

Idea on esitelty naapurustolle naapuri-infossa 5.5.2010. Muutoin naapurustoa on pidetty ajan tasalla joulukuusta 2009 alkaen eri yhteyksissä.

Liikenne

Liikenteellisesti suunnittelussa on otettu huomioon jo kaavassa määritellyt alueet pysäköinnille. Suunnittelukilpailun voittaneessa työssä kaikki saattoliikenne keskitetään kaavan mukaiselle LP-alueelle. Pysäköinti- ja saattoliikennealue on suunniteltu niin, ettei lasten tarvitse ylittää autotietä edes piha-alueella kouluun saapuessaan.

Myös Jyvälän henkilökunnan ja asiakkaiden pysäköinti olisi mahdollista järjestää kaavan mukaisesti em. uudella pysäköintialueella. Tällöin tämäkin liikenne poistuisi Kortesuonkadulta ja Syrjälänkadulta – mikä osaltaan lisäisi niiden liikenneturvallisuutta.

Samalla koko Jyvälän eteläinen piha-alue (n. 1000 m2) vapautuisi Jyvälän lasten turvalliseksi, rajatuksi ja liikenteeltä vapaaksi piha-alueeksi.

Synergiaa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia

Samalla kun Jyväskylän kristillisen koulun tulee vastuullisesti järjestää koulutilat oppilaidensa käyttöön, se haluaa nähdä rakennushankkeessa mahdollisuuden myös alueen toimintojen kehittämisen laajemminkin. On selvää, että korttelialueen valmiiksi rakentaminen tukee pitemmällä tähtäimellä myös alueen muuta toimintaa ja kehittymistä.

1. Koulu täydentää osaltaan Jyväskylän kaupungin tarjontaa perusopetuksessa ja ottaa vastaan kaikki halukkaat oppilaat heidän taustoistaan riippumatta.

2. Se, että naapurina toimivassa Jyvälässä toimii yksityinen päiväkoti ja esikoulu, on erinomaisen myönteinen asia. On luonnollista, että koululaisten perheillä on halukkuutta tuoda alle kouluikäiset lapsensa päivähoitoon/esikouluun Jyvälään samalla kun vanhemmat lapset tuodaan kouluun.

3. Jyvälä on merkittävä koulujen aamu- ja iltapäivätoimintojen järjestäjä kaupungissa. Uskomme, että tälläkin osa-alueella on mahdollista tehdä monentasoista yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

4. Jyvälän Setlementti ry ja sen alayhdistykset järjestävät monenlaista harrastetoimintaa. On luonnollista, että koulurakennuksen valmistuttua tilojen yhteiskäyttö on heidänkin etunsa mukaista – tarjollahan ovat niin kotitalousluokat, teknisen työn luokat ja käsityöluokat, musiikki- ja taideluokat kuin muutkin koulun tilat. Rakennettavat uudistilat mahdollistavat siten nykyistä huomattavasti monipuolisempien palvelujen tarjoamisen niin alueen asukkaille kuin laajemminkin.

Kuten edellä on esitetty, tämän melko keskeisen alueen valmiiksi rakentaminen avaa lukuisia uusia mahdollisuuksia ihmisten elää ja toimia sekä nauttia monenlaisista aktiviteeteistä.

Näemme, että alueesta voi parhaimmillaan muodostua merkittävä esi- ja perusopetuksen toimintaympäristö (päiväkoti, esikoulu, perusopetuksen luokat 1-9, monipuoliset harrastetoiminnot), joka kaikilta osin täydentää Jyväskylän palvelutarjontaa.

Keskisuomalainen 31.3.2008:

Kristilliselle koululle odotettu toimilupa

Kuva: Matti Salmi

Jyväskylän kristillinen koulu sai luvan laajentaa opetusta yläasteelle. Rehtori Juha Kyyrä (vas.) ja koulun hallituksen puheenjohtaja Mika Suomalainen iloitsevat koulun aseman vakiintumisesta.

Kannatusyhdistyksen ylläpitämä Jyväskylän kristillinen koulun on saanut vihdoin pysyvän toimiluvan. Koulu laajenee yläasteelle.

Kristillisen koulun aseman vakiintuminen on myönteinen asia. Tavoitteena on nyt yhtenäinen laadukas peruskoulu, jonka perustana on kristillisyys. Erityistä huomiota kristillisessä koulussa kiinnitetään vuorovaikutustaitoihin, kansainvälisyyteen ja tietotekniseen osaamiseen.

Kristillinen koulu on laajenevan Jyväskylän koululaitoksen rikkaus. Se tukee osaltaan Jyväskylän tavoitetta kehittyä suomalaisen sivistyksen ja kulttuurin keskuksena.

Kristillisyys on keskeinen osa suomalaisuutta. Kristinuskon ja kirkon rooli on ollut suomalaisen kansanopetuksen historiassa hyvin keskeinen, ja silläkin perusteella kristillinen koulu sopii luontevasti Jyväskylän peruskoulujen muodostamaan kokonaisuuteen.

Jyväskyläläisten suuri enemmistö kuuluu suomalaisten tapaan kirkkoon ja perimmiltään kristilliset arvot ja ihmiskäsitys yhdistävät laajemminkin eurooppalaisia.

Kaupungin toteuttama perusopetus muodostaa rungon, jota yksityiskoulut täydentävät. Koska joukko vanhempia pitää tarpeellisena kannatusyhdistyksen ylläpitämää kristillistä koulua, on pysyvän toimiluvan antaminen sille perusteltu ratkaisu. Kristilliseen sanomaan, lähimmäisenrakkauteen ja yhteisöllisyyteen nojaava peruskouluopetus vahvistaa Jyväskylän koululaitosta. Se laajentaa samalla sivistyskaupunkiin kuuluvaa valinnanvapautta lapsen peruskouluvaiheessa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Kotisivu

Laita sähköpostia Juhanille