Keski-Suomen Israel-päivä Keuruun kirkossa 19.2.2012

Helsinkiläinen pastori ja Israel-työn veteraani Seppo S. Kosonen piti raamattutunnin ”Miksi
rakastan Israelia?”
Puheensa aluksi Kosonen kertoi Armenian kansan menneisyydestä ja tunnisti
siinä yhteneväisyyksiä juutalaisen kansan historiaan.

-          Vuonna 1915 tapahtui Armenian kansanmurha, jossa 1,5 miljoonaa armenialaista tapettiin
mitä julmimmalla islamin uskon tavalla vain sen tähden, että armenialaiset olivat kristittyjä.
Armenia edusti maailman vanhimpia kristillisiä yhteisöjä. Hitler piti armenialaisten
kansanmurhaa esikuvana juutalaisten hävitykselle. Hitler tajusi, että maailma oli hiljaa
armenialaisten kärsimysten edessä ja päätteli, ettei maailma tule puuttumaan myöskään
juutalaisen kansan kärsimyksiin.

Raamattutunnissaan Kosonen otti esille 10 tähdellistä asiaa, miksi hän rakastaa Israelia, käyden
kohtia yksityiskohtaisesti läpi. Kosonen kertoi myös havainnollisia esimerkkejä kansainvälisten
järjestöjen, julkisuuden henkilöiden ja jopa kirkkojen antisemitistisestä suhtautumista Israeliin
samalla kysellen: mistä tämä johtuu?

-          Onhan Israel Lähi-idän ainoa demokratia ja juutalaiset kansana ovat antaneet maailmalle
enemmän kuin mikään toinen kansa. Kansa on ylivertainen esim. politiikan, talouden,
viihteen, elokuvan, kulttuurin, kirjallisuuden ja median alueilla. Juutalainen kansa, joka on
joutunut koko historiansa aikana kärsimään vainoa, on säilyttänyt erikoisuutensa ehkä juuri
uskontonsa takia.

Kosonen loi myös lyhyen katsauksen historiallisiin tapahtumiin.

-          Poliittisen sionismin perustus laskettiin oikeastaan jo Helsingissä vuonna 1906, kun Venäjän
sionistijohtajat kokoontuivat kaupunkiin. Sionismi sai Suomessa lämpimän vastaanoton.
Vuonna 1906 Helsingissä aloitettiin Israelin Ystävien toiminta, joka perustettiin
varsinaisesti vuonna 1908. Jo 40 vuotta ennen Israelin perustamista Suomessa toimittiin
Israelin ystävinä. Kun Israel itsenäistyi vuonna 1948, oli pientä juutalaisvaltiota kohtaan
suurta sympatiaa kaikkialla maailmassa. Kun vuonna 1967 käytiin kuuden päivän sota, jossa
Israel osoitti todellisen sotilasmahtinsa, niin maiden asenteet muuttuivat Israelia kohtaan.
Tuossa sodassa Israelista tuli valloittaja, tai kuten mielellään sanotaan: miehittäjä. Asenteet
Israelia kohtaan ovat vain koventuneet.

-          Meidän kristittyjen pitäisi seistä juutalaisen kansan rinnalla ja siunata Jumalan valittua
kansaa. Ei kaikkea, mitä Israel tekee voi eikä saakaan siunata. Ei sitä siunattu Vanhan
Testamentin aikanakaan. Monta kertaa Jumala tuomitsee oman kansansa ja sen johtajat sen
vuoksi, että se toimii Jumalan tahdon vastaisesti, eivätkä he tahdo kuulla Jumalan lähettämiä
profeettoja. Israel oli niin uppiniskainen ja tottelematon, että Jumalan piti profeettojensa
kautta nuhdella, kurittaa ja jopa rangaista kansaansa usein.

 

Lopuksi Kosonen käsitteli mielenkiintoisesti viidestä eri näkökulmasta juutalaisen kansan
omistusoikeutta Israelin maahan ja muistutti, että sana Israel tarkoittaa ”Jumala taistelee”.
Israelille oman maansa puolustaminen onkin elinehto.

-          Jer. 31:35-36 ”Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja
tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot
pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä: Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni
edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä
ainiaan.”

 

Jerusalemiin siirtyvä ICEJ:n Suomen osaston puheenjohtaja Juha Ketola käsitteli puheessaan
kolmea teemaa: 1. Mitä Jumala on tekemässä? 2. Israel on menossa kohti suurenmoista, hyvin
toivorikasta tulevaisuutta ja 3. Nyt on kansojen aika.

Puheensa alkuosassa Ketola käsitteli kahta ensimmäistä teemaa ja kertoi, että Psalmin 98 jakeissa 1-
4 kerrottu Israelin tuleva pelastuminen on kuin toivorikas sävelmä Israel-työn pohjana. Puheen
loppupuolella Ketola toi esiin katsauksen kansakuntien tilanteeseen. 

-          Sillä, mitä tapahtuu Israelissa, on valtava merkitys kaikilla kansoilla koko maaplaneetalla.
Voimme ihmisinä analysoida sitä, mitä maailmassa tapahtuu, mutta haluan lyhyesti tuoda
esiin sen, mitä Jumalan sana minun ymmärtääkseni kertoo näistä meidän päivistämme.

-          Jumala on tekemässä jotakin Israelin kohdalla ja tämän maailman kansojen kohdalla. Me
uskomme Jumalan sanan, siksi me siunaamme Israelia. Kun me löydämme jotakin, mitä
Jumala on tekemässä, niin meidän täytyy käydä yhdessä Hänen kanssaan ja suostua
tekemään sitä samaa, mitä Hän tekee. Hän siunaa Israelia ja me siunaamme. Hän on
ilmoittanut pelastavansa Israelin kansan. Me rukoilemme ja odotamme sitä.

-          Vuonna 70 jKr. roomalainen kenraali valloitti Jerusalemin ja juutalaiset hajaantuivat ympäri
maailmaa. Nyt, 2000 vuoden jälkeen, he ovat palanneet takaisin muinaiseen kotimaahansa.
Samalle alueelle, mistä he lähtivät, puhuen samaa kieltä kuin lähtiessään ja omistaen saman
uskonnon kuin hajaantuessaan. Tämä on ainutlaatuista. Ei ole toista kansaa eikä toista
maata, joka olisi palannut muinaiselle kotimaalleen 2000 vuoden hajaannuksessa olon
jälkeen. Heidän omat profeettansa kytkevät kansan paluun takaisin muinaiselle kotimaalle
ennusmerkiksi siitä, että muukin ennalleen asettaminen on tapahtumassa.

-          Profeetta Hesekiel sanoo luvun 36 jakeissa 24-28, että Israelia ei ainoastaan aseteta
ennalleen omaan maahansa, vaan Israel ennalleen asetetaan myös Jumalansa kanssa. Israel
pelastuu ja tulee saamaan oman Messiaansa ja me uskomme, että tuo Messias on meidän
Jeesuksemme. Me olemme menossa siihen suuntaan ja näemme sen, niin kuin Jumala on
ilmoittanut kirjassaan. Psalmissa 98 jakeissa 5-9 kehotetaan iloitsemaan siitä, että
vihdoinkin maan päällä on toteutumassa se, että kansat elävät vanhurskaasti ja keskenään
rauhassa. Jeesus puhuu tästä samasta asiasta Matt.25: 31- 33 ja profeetta Jesaja 2: 3-4.

-          Aika on luotu elementti. Se alkaa jostakin ja päättyy johonkin. Raamattu ilmoittaa, että
Jumala on antanut kansoille tietyt ajat heidän asumiselleen. Jumala myös ilmoittaa, että Hän
kokoaa kansat eteensä tuomioistuimelle ja Hän on tuova oikeudenmukaisuuden ja
vanhurskauden maan päälle. Jeesus kytkee, kuten profeetatkin, juutalaisen kansan paluun ja
ennalleen asettamisen omaan maahansa siihen, että hän palaa taivaasta alas maan päälle.

-          Kansat ovat Jumalan katseen alla. Yhtenä mittapuuna ja mittatikkuna, jolla Jumala jakaa
kansoja, on niiden suhtautuminen Israelin maa-alueeseen, Jerusalemin kaupunkiin ja Israelin
kansaan.

-          Profeetta Sakarias 12: 2 sanoo selkeästi: ” Katso, minä teen Jerusalemin juovuttavaksi
maljaksi kaikille kansoille yltympäri, ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia
piiritettäessä. 3. Ja sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille:
kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä; ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat
sitä vastaan.”

-          Sak. 12: 9 jatkaa: ”Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka
hyökkäävät Jerusalemia vastaan”.

-          Ps.122: 3-4 kertoo: ”sinä Jerusalem, rakennettu kaupungiksi, johon kokoonnutaan yhteen,
4. jonne sukukunnat vaeltavat, Herran sukukunnat, niinkuin Israelille on säädetty,
kiittämään Herran nimeä.”

-          Joel 3: 1-2 puolestaan sanoo: ”Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän
Juudan ja Jerusalemin kohtalon, 2. minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas
Joosafatin* laaksoon ja käyn siellä oikeutta niitten kanssa kansani ja perintöosani, Israelin,
tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani”.

-          Jos kansojen johtajat haluavat väkisin pakottaa jakamaan Jerusalemin ja Israelin maa-
alueen, niin Raamattu ilmoittaa, että Jumala on tuomitseva nuo kansat. Jumala on antanut
meille käskyjä. Kuitenkin ihmiset rikkovat näitä käskyjä vastaan. He voivat rikkoa, mutta
sillä on omat seurauksensa. Jumala puhuu Israelin maa-alueesta ja Jerusalemin kaupungista
sanoen: niitä ei saa jakaa, koska ne kuuluvat juutalaiselle kansalle. Me ymmärrämme
Jumalan sanan ilmoitukset. Jumala sanoo Israelin kansasta: se on Minun silmäteräni, Minun
kaupunkini, Minun maani ja Minun kansani.

-          Vielä on kansoilla etsikkoaika. Raamattu ilmoittaa, että hyvä uutinen tästä Jeesuksesta, joka
on tulossa ylhäältä taivaasta alas maan päälle, leviää kaikkialle maailmaan. Sen uutisen
mukana tulee Jumalan ilmoitus siitä, kuinka Jumala on ennalleen asettanut Israelin kansan
kaikille maille siunaukseksi.

-          Jumalan viesti kuuluu: antakaa Israelille sen oma paikka, antakaa Israelin elää rauhassa ja
katsokaa, mitä maailmassa tapahtuu.

-          Äärettömän tärkeää on näinä päivinä rukoillen muistaa Israelin kansaa. Ajoista en tiedä,
mutta suunta on selkeä: me odotamme joka päivä tuon ihanan ajan tulemista.

Kuvat: Martti Kortelainen

Tiivistelmät puheista: Marja-Leena Kortelainen

..........................................................................................................................
Kotisivu