Keren Kajemet Finland ry  

Toukokuu 2011

Hyvät KKL:n jäsenet ja ystävät,

Keren Kajemet Finland on valinnut vuosikokouksessaan 17.03.2011 vuoden 2011 hallitukseensa seuraavat henkilöt:
puheenjohtaja
Ethel Salutskij, varapuheenjohtaja Pavlos Ylinen, rahastonhoitaja Issi Baran, sihteeri Samuel Willner
sekä hallituksen muiksi jäseniksi Boris Rubanovitsch, Maiju Atzmon ja Maija Aarikka-Wallenstein. Vuosikokous
nimitti pitkäaikaisen puheenjohtajan
Louis Levinskyn kunniapuheenjohtajaksi hänen monikymmenvuotisen työnsä
johdosta KKL:n hyväksi.

Vuosikokous vahvisti vuoden 2011 jäsenmaksuksi 20 euroa/henkilö. Jäsenmaksun pyydämme maksamaan kesäkuun
loppuun mennessä
.

Keren Kajemet Finland ry:n nykyinen tilinumero on Nordea FI83 1023 3000 2472 42 (Nordea 102330-247242),
jota pyydämme käyttämään maksaessanne jäsenmaksuja ja lahjoituksia.

Samalla haluamme rohkaista KKL:n toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä liittymään uusiksi jäseniksi ottamalla
yhteyttä joko sähköpostitse
: KKL@kolumbus.fi tai puhelimitse: 09-444 450. Tiedotus- ja postituskulujen
vähentämiseksi toivoisimme saavamme käyttöön jäsentemme mahdollisen sähköpostiosoitteen, jonka ystävällisesti
pyydämme lähettämään edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

Kevään 2011 Pushke –keräys (Sininen lipas –keräys)

Toistuvien raketti-iskujen takia jatkuva turvallisuusuhka kohtaa Gazan-alueen lähellä
asuvia ihmisiä. Keren Kajemet LeIsrael on ottanut yhdeksi tehtäväkseen auttaa alueen
asukkaita rakentamalla mm. turvallisia teitä ja infrastruktuuria.
Keren Kajemet LeIsrael –
Jewish National Fund – Juutalainen kansallisrahasto
viettää tänä vuonna 110-
vuotisjuhlaansa ja niinpä
Keren Kajemet Finland on päättänyt rakentaa läntisessä
Negevissä sijaitsevan Kibbutz Be’erin lähelle palotornin yhdessä Ruotsin ja Tanskan
KKL:n kanssa.Palotornin tehtävänä on auttaa havaitsemaan tulipaloja, lisäämään alueen turvallisuutta ja
siten vahvistamaan KKL:n palontorjuntaverkostoa. Kesäkaudella miehitetyn tornin
korkeudeksi tulee 18 metriä ja se mahdollistaa 10 kilometrin näkyvyyden mm. alueelle
viime vuosina istutetuille havupuu- ja eukalyptusmetsille. Tähän mennessä Israeliin on
rakennettu 40 samanlaista tornia.

Jo yksi tulipalo voi aiheuttaa mittavat ekologiset ja taloudelliset tuhot, kuten Karmelin
joulukuun 2010 tulipalo osoitti. Tekemällä lahjoituksen tämän palotornin rakentamiseen
varmistamme sen, että useiden vuosien työ metsien hoidossa ja istuttamisessa on turvattu ja
että mahdolliset tulipalot havaitaan ja sammutetaan ajoissa ennen kuin ne uhkaavat luontoa
ja ihmishenkiä.

Palotornin rakennuskustannukset ovat noin
NIS 200 000 (Israelin shekeliä), mikä vastaa
noin
€ 40 000 ja jotka jaetaan kustannettavaksi yhdessä Ruotsin ja Tanskan kanssa.
Kiitämme osallistumisestanne ja tuestanne!

Hyvää kesää toivottaen,
Keren Kajemet Finland ry
Hallitus

___________________________________________________________________________________________

KEREN KAJEMET FINLAND RY                                    Tel: 09-444 450                Fax 09-440 780
PL 184                                                                                Email: KKL@kolumbus.fi 
00251 HELSINKI                                                               Internet: http://www.kkl.fi/
                                                                                            http://www.kkl.org.il
Bank:
Nordea FI83 023 3000 2472 42 (102330-247242)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei lasten leikkiä -näyttely
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Ei_lasten_leikkia-nayttely.htm

KKL:n Yhteispohjoismainen matka 14.-21.4.2013 Israeliin
Go Green Nordic Independence Day Mission

KKL:n toimintakertomus vuodelta 2012

Israelin 64. itsenäisyyspäivä - Yom Ha`atzmaut 64!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israelin_64._itsenaisyyspaiva.htm

Tule tukemaan ja onnittelemaan Israelia ja Keren Kayemeth LeiIsraelia!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israel_64v_KKL_110v.htm

Tule mukaan onnittelemaan 175-vuotiasta Jyväskylää puunistutuksin Israelin maahan!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Onnittele_Jyvaskyla_175!.htm

Keren Kajemet Finland ry säännöt:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_saannot.htm

Keren Kajemet Finland ry vuosikokous 6.3.2012:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL-vuosikokous_6.3.2012.htm

Pushke eli Sininen Lipas:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Pushke.htm  

Aikaisemmat jutut KKL:sta:


Keren Kajemet Finland ry ajankohtaista  
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry_9.12.2011.htm

Keren Kajemet Finland ry 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry.htm

Keren Kajemet Finland ry tiedote toukokuu 2011
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_tiedote_toukokuu_2011.htm

 Keren Kajemet on ekologian asialla
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_16.2.2011.htm
 

Keren Kajemet eli juutalainen kansallisrahasto ja se on perustettu vuonna 1901
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_Juutalainen_kansallisrahasto.htm
 

Metsien ekologinen ja yhteiskunnallinen merkitys - Israelin metsissä tapahtuva hiilen eristäminen 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_metsien_merkitys.htm  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laita sähköpostia Juhanille

Kotisivu