Keren Kajemet Finland ry 

Keren Kajemet on ekologian asialla

Keren Kajemet Finland ry: http://www.kkl.fi/ Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry:n järjestämässä tilaisuudessa 16.2. kuultiin juutalaisen kansallisrahaston Keren Kajemetin Suomen
osaston edustajan Ethel Salutskij`in kertomana tuoreita kuulumisia järjestön toiminnasta.
-    Olen itse ollut mukana 10 vuotta, aloitin vuonna 2001 ja olen ollut mukana aktiivisesti toimimalla sihteerinä, hallituksen jäsenenä sekä osallistumalla
kokouksiin ja konferensseihin ja näin hankkimalla lisätietoa jaettavaksi Suomeen.

Keren Kajemet toimii Israelin ekologian asialla. Maailmanlaajuisesti Keren Kajemet LeIsrael viettää tänä vuonna 110-vuotistaivaltaan ja mekin
Suomessa vietämme jo 93-vuotistaivalta. Tänä aikana on tietysti tehty paljon. Keren Kajemetilla on ollut erittäin tärkeä tehtävä koko Israelin
infrastruktuurin rakentamisessa jo vuodesta 1901. KKL:n pääkonttori on Jerusalemissa ja se toimii kansalaisjärjestönä, kuitenkin tiiviissä yhteistyössä
maan hallituksen ja eri ministeriöiden, esim. ympäristö- ja opetusministeriöiden sekä eri korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Keren Kajemetin toiminta-alueita ovat: metsänhoito ja ekologia, yhdyskuntasuunnittelu ja turvallisuus, vesi, koulutus, turismi ja virkistys, sekä tutkimus ja
kehitys.

Kuvassa Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry:n puheenjohtaja Juhani Starczewski ja Ethel Salutskij Suomen Keren Kajemetista.

Ethel Salutskij, mitkä ovat tämän hetken suurimmat haasteet työssänne?
-    Israelissa rahan tarve on jatkuva. Metsäpalot sekä tuholaisten torjunta työllistävät runsaasti KKL:n asiantuntijoita. Projekteja on valtavasti ja
tuoreessa muistissa on Karmelin alueen todella valtava palo ja sen aikaansaamat tuhot. Toinen on vesivarantojen rakentaminen ja rahoittaminen.
Infrastruktuurin puolella sinne, missä tulipaloja oli, ollaan rakentamassa teitä. Tulipalot siellä ovat suhteellisen yleisiä, mutta sitä, että ne pääsevät
leviämään näin valtavaksi tuhoksi, pyritään nyt estämään. Itse metsäalue koetetaan elvyttää, samoin aikanaan puuistutukset. Sen lisäksi ympäristöä
yritetään tehdä sellaiseksi, että jos tällainen uhka tulee, niin mahdollisimman helposti päästään paikan päälle ja pystytään näin saamaan vahingot
mahdollisimman vähäisiksi.

Miltä tilanne näyttää tällä hetkellä ja milloin palaneelle alueelle päästään jälleen istuttamaan puita?
-    Alueella on palanut 5 miljoonaa puuta. Se tulee olemaan vuosikymmenien projekti, ennen kuin se kaikki saadaan elvytettyä. Tätä elvytystyötä
tehdään nyt todella tiiviisti. Vaikka siellä ei nyt puita istuteta, ovat Keren Kajemetin asiantuntijat työssä. Siellä on valtavasti vapaaehtoisia sekä Israelista
että ulkomailta, jotka osallistuvat palojälkien siivoamiseen mm. puhdistamalla palaneita oksia. Nyt annetaan luonnon löytää oma elpymisensä ja sen
jälkeen vasta alkaa varsinainen urakka, eli uusien puiden istuttaminen. Ylipäänsä koko alueen elvyttäminen tulee kestämään kymmeniä vuosia, puiden
istutus tullaan tekemään vasta jonkun vuoden päästä. Tätä elvytystyötä tehdään Keren Kajemetin ammatti-ihmisten valvonnassa.

Eilen sain tietoa sieltä, että nyt kevään kukat jo silläkin alueella ovat tulossa kukkaan. Eloa alkaa jo olla tulipalosta huolimatta.

Millaisissa projekteissa Keren Kajemetin Suomen osasto on mukana tällä hetkellä?
-    Meidän tärkeimmät projektimme ovat juuri puu- ja vesiprojektit.

-    Istutettavat puulajit vaihtelevat melkoisesti maan eri osien välillä maaperän ja ilmaston erilaisuuden vuoksi. Puut rikastuttavat maaperän ravinteita sekä
estävät veden haihtumista. Ne suojaavat ihmisten elinympäristöä kaupunki- ja teollisuussaasteelta. Ne sitovat hiilidioksidia ja torjuvat
kasvihuonepäästöjen vaikutuksia ja ylläpitävät samalla ilman happipitoisuutta. Metsänhoidon, kuten harvennuksen, seurauksena metsistä on hyötyä jopa
Israelin puuteollisuudelle.

-    Vesi on ongelma koko Lähi-idän alueella. Tänä päivänä vesipula alkaa olla hälyttävä Israelissa. Jo kuudennen perättäisen kuivan talven jälkeen
Genesaretinjärven pinta on laskenut jo kriittisen rajan alapuolelle, josta israelilaisille on koitunut vedenkäyttörajoituksia ja veden kuluttajahintaa on
jouduttu nostamaan. Vesivarannot ovat nopeasti hupenemassa. KKL:n ansiosta Israeliin on rakennettu yli 200 vedenkeruuallasta ja useita lisää on
suunnitteilla, kuten myös kattavia vesijohtoverkostoja.

-    Pohjoismailla on ollut kaksi yhteistä vesiprojektia eli vedenkeruualtaiden rakennushanketta: toinen pohjoisessa ja toinen etelässä. Näiden hankkeiden
rahoitus on monivuotista kalliiden kustannusten johdosta, joten toivotamme edelleen tervetulleiksi lahjoituksia, joiden varat suuntaamme jatkossakin
näihin kohteisiin.

Edellisten lisäksi Israelin 63-vuotisen itsenäisyyden aikana KKL on aktiivisesti osallistunut mm. Israelin eteläosan autiomaa-alueiden infrastruktuurin
rakentamiseen ja rahoittamiseen. KKL on myös rakennuttanut laajan tieverkoston, joka yhdistää alueen eri yhteisöjä ja mahdollistaa lasten kulkemisen
kouluihin, aikuisten työpaikoilleen sekä sosiaalisen kanssakäymisen ja aktiivisen osallistumisen korkeatasoisiin kulttuuritapahtumiin.

Poliittisen tilanteen vuoksi myös turvateiden rakentaminen on kuulunut KKL:n osa-alueisiin. Näistä mainittakoon mm. turvatiet pohjoisessa Libanonin
rajan tuntumassa ja etelässä aivan Gazan rajan tuntumassa. Nämä tiet mahdollistavat alueella olevien kibbutsien ja erilaisten yhdyskuntien asukkaiden
päivittäisen liikkumisen turvallisesti.

Mielenkiintoinen projekti oli, kun Suomi osallistui 27 muun kanssa Israelin presidentin asunnon puutarhan uudistamishankkeeseen. Se on nyt valmis ja
olemme ylpeitä, että me suomalaisetkin pienellä lahjoituksellamme saimme siihen osallistua. Tarkoitus on, että kaikki siellä oleva kasvusto viestittää
Israelin muinaisesta historiasta, luonnosta ja sen maaperästä. Kymmenettuhannet ihmiset vierailevat tässä kohteessa vuosittain.

Tilaisuuden lopussa pitämässään esitelmässä Ethel Salutskij toi esille mm. Keren Kajemetin tulevaisuuden näkymiä sekä joitakin
turismiin liittyviä hankkeita Israelissa.

-    Yhteistyö ympäristömme suojelemiseksi ja kehittämiseksi on suuri kansainvälinen haaste, missä pieni Israel toimii merkittävänä tiennäyttäjänä maassa
tuotetun korkeatasoisen tutkimus- ja kehitystyön ansiosta. Järjestönä KKL maailmanlaajuisesti on keskeisessä asemassa tämän arvokkaan työn
toteuttamisessa. KKL:n korkealaatuisia ekologisia tutkimuksia ja saavutuksia käytetään hyväksi aktiivisesti mm. kehitysmaissa. KKL tekee tiivistä
yhteistyötä myös EU:n ja UNESCO:n kanssa.

Keren Kajemet osallistui myös Kööpenhaminan ilmastokokoukseen kansalaisjärjestönä ollen yksi niistä, jotka YK valitsi sinne. Keren Kajemetin
asiantuntijoiden pitämät mielenkiintoiset tietoiskut saivat siellä erittäin suuren suosion. Paljon oli kiinnostusta juuri Afrikan maista, missä taistellaan
aavikoitumisen kanssa. Jatkona tälle Keren Kajemet oli mukana myös Cancunin ilmastokokouksessa Meksikossa.

KKL:llä on jatkuvasti käynnissä satoja projekteja. Suunnitteilla on mm. kanavan rakentaminen Punaiselta mereltä Kuolleelle merelle. Hankkeen hinta on
3 miljardia dollaria. Tämän hankkeen on määrä tarjota työpaikkoja miljoonalle israelilaiselle, palestiinalaiselle ja jordanialaiselle. Hankkeen uskotaan
houkuttelevan Israeliin vuosittain 8 miljoonaa turistia sekä tuottavan miljardi kuutiometriä puhdistettua vettä vuodessa. Hanke odottaa vielä Israelin
hallituksen hyväksymistä.

Toinen mittava hanke on ollut Metropolitan puisto Jerusalemissa. Se on 20 vuoden jättiprojekti ja syy rakentamiseen on Jerusalemista tapahtuvan
väestön poismuuton torjuminen. Hanke alueena kattaa noin 2000 hehtaaria Jerusalemia ympäröiviä kukkuloita ja laaksoja. Rakenteilla on useita puistoja,
urheilukeskuksia, kävely- ja pyöräilyreittejä, kahviloita, ravintoloita sekä viher- ja virkistysalueita. Tarkoituksena on säilyttää muinaiset historialliset
maisemat sekä paikallinen kasvi- ja eläinkunta. Valmistuttuaan projektista on määrä tehdä myös merkittävä turistikohde. KKL:n osuus tässä valtavassa
projektissa on puistojen rakentaminen, olemassa olevien metsien ylläpito, kuivuneiden purojen ja lähteiden elvyttäminen ja niiden rakentaminen jopa
uimapaikoiksi.-    Haluan vielä erikseen mainita turismiin liittyviä projekteja. Tänä päivänä puitteet luonnossa suovat kaiken ikäisille erittäin mukavat retkeilyolosuhteet
Israelissa. Myös liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet on huomioitu hyvin. Istutusten lisäksi metsiä ja puistoja muokataan runsaasti myös kansalaisten
virkistyskäyttöön. Nämä samaiset kohteet toimivat myös turistikohteina, joissa ihmiset voivat nauttia miltei ympäri vuoden kauniista luonnosta ja
lämpimästä ilmastosta. Pyörätieverkostoa on rakennettu viime vuosina vauhdilla ja esim. Tel Avivin ja Jerusalemin välillä on jo valmis pyörätie. KKL
järjestää pyöräilyharrastajille upeita elämysretkiä, joiden myötä pyöräilijä pystyy tutustumaan Israelin maahan, luontoon sekä KKL:n lukuisiin
mielenkiintoisiin kohteisiin.

Lintutarkkailu on Israelissa ainutlaatuista. Israelissa löytyy 511 lintulajia. Galilean alueen ja Golanin kukkuloiden välissä sijaitsee Hula-laakso, joka tänä
päivänä on maailmanlaajuisesti lintutarkkailijoiden paratiisi.

Israelin maantieteellinen sijainti on todella otollinen muuttolinnuille, kun ne lentävät pohjoisesta aivan Afrikan eteläkärkeen tai kohti Aasiaa. Israel jää
keskipisteeseen ja siellä linnut sitten lepäilevät ja voivat hyvin. Noin 500 miljoonaa muuttolintua pysähtyy vuosittain tälle alueelle. Sinne ollaan
rakentamassa todella mittavaa turistikohdetta, joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia virikkeitä ja harrastusmuotoja. Hyvätasoiset ja viihtyisät
majoitukset takaavat mukavat oleskelupuitteet useammaksikin päiväksi.-   Toivomme, että mahdollisimman moni lahjoittaisi ja kannustaisi meitä tässä tärkeässä työssä. Lippaat ovat käytössä yhä symbolisesti. Niitä on
juutalaisessa koulussa ja myös yksittäisillä ihmisillä kotona. Ihmiset laittavat roposensa lippaaseen, tyhjentävät sen itse ja laittavat rahat meidän tilille.
Lippaita voi tilata tai noutaa toimistostamme.

Ihmiset voivat käyttää adressejamme ja onnitella niiden kautta läheisiään ja ystäviään tai osoittaa surunvalittelunsa. Näistä kertyvät kaikki varat menevät
puu- tai vesiprojekteihin. Sivuiltamme löytyy tästä tarkemmat tiedot sekä palkki ja lomake, jonka kautta on mahdollista tehdä puu- ja vesitilaus.

Ole hyvä ja tutustu tarkemmin Keren Kajemetin työhön:  http://www.kolumbus.fi/kkl/

Uutiskirjeen Karmelin kunnostuksesta voit lukea Israelin suurlähetystön sivuilta:

http://helsinki.mfa.gov.il/mfm/web/main/document.asp?DocumentID=192735&MissionID=30


Kuvat: Martti Kortelainen (Keren Kajemet)
Muistiin merkitsi: Marja-Leena Kortelainen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei lasten leikkiä -näyttely
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Ei_lasten_leikkia-nayttely.htm

KKL:n Yhteispohjoismainen matka 14.-21.4.2013 Israeliin
Go Green Nordic Independence Day Mission

KKL:n toimintakertomus vuodelta 2012

Israelin 64. itsenäisyyspäivä - Yom Ha`atzmaut 64! 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israelin_64._itsenaisyyspaiva.htm 

Tule tukemaan ja onnittelemaan Israelia ja Keren Kayemeth LeiIsraelia! 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israel_64v_KKL_110v.htm


Tule mukaan onnittelemaan 175-vuotiasta Jyväskylää puunistutuksin Israelin maahan!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Onnittele_Jyvaskyla_175!.htm

Keren Kajemet Finland ry säännöt:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_saannot.htm

Keren Kajemet Finland ry vuosikokous 6.3.2012:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL-vuosikokous_6.3.2012.htm

Pushke eli Sininen Lipas:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Pushke.htm  

Aikaisemmat jutut KKL:sta:


Keren Kajemet Finland ry ajankohtaista  
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry_9.12.2011.htm

Keren Kajemet Finland ry 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry.htm

Keren Kajemet Finland ry tiedote toukokuu 2011
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_tiedote_toukokuu_2011.htm

 Keren Kajemet on ekologian asialla
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_16.2.2011.htm
 

Keren Kajemet eli juutalainen kansallisrahasto ja se on perustettu vuonna 1901
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_Juutalainen_kansallisrahasto.htm
 

Metsien ekologinen ja yhteiskunnallinen merkitys - Israelin metsissä tapahtuva hiilen eristäminen 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_metsien_merkitys.htm  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laita sähköpostia Juhanille

Kotisivu