KELJONLAHDEN VOIMALAITOKSEN VIHKIÄISET 6.8.2010 OHJELMA

Paljon Onnea ja runsasta Jumalan Siunausta Keljonlahden biovoimalalle!
Olen alusta lähtien ollut tukemassa voimalahanketta ja tehnyt myös päätöksiä sen mukaan!


KESKISUOMALAINEN 6.8.2010:  KELJONLAHDEN VOIMALA VIHITTIIN KÄYTTÖÖN

YLE KESKI-SUOMI 6.8.2010: KELJONLAHDEN VOIMALA VIHITTIIN KÄYTTÖÖN

JYVÄSKYLÄN ENERGIA 6.8.2010: KELJONLAHDEN VOIMALA VIHITÄÄN KÄYTTÖÖN

Höyryjunalla Jyväskylän vanhalta rautatieasemalta Keljonlahteen

Matkalippu oli Keljonlahteen!

Saapuminen Keljonlahteen.

Voimalarakennus

Tervetulleeksi toivottivat (oik.) Timo Fredrikson, Markku Aarnos ja Tuomo Kantola.

Musiikista vastasi Jyväskylän puhallinorkesteri Nikke Alamöttösen johdolla.

Pöydässä numero 8 Matti Pöppönen (oik.), Marja-Leena Makkonen ja Juhani.

Pöytä numero 3: Pirkko Selin (vas.), Ari Hiltunen, Veijo Koskinen, Mauri Pekkarinen,
Timo Fredrikson, Tuomo Kantola, Pauli Partanen ja Markku Andersson.

Tervetulotoivotus JE:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola.

Metsänhengettäret-tanssi Jyväskylän tanssiopiston ryhmä.

Ministeri Mauri Pekkarinen käynnistää voimalan.

Turvekuljetin alkoi toimia.

Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partasen puhe.

Jekku-tanssi Jyväskylän tanssiopiston ryhmä.

Suomen Voima Oy:n toimitusjohtaja Akke Kuuselan puhe

Tutustuminen voimalaitokseen, jossa ei saanut kuvata.

Tutustumiskierroksen jälkeen tarjottiin leivoskahvit.

Paluu höyryjunalla Matkakeskukseen.

Tiedoksesi ja nähtäväksesi saattoiJuhani Starczewski
kaupunginvaltuutettu

”Ja katsokaat sen kaupungin parasta,
johonka minä olen antanut teitä wietää,
ja rukoilkaa sen edestä Herraa,
sillä koska hän menestyy,
niin myöskin te menestytte.”
Jeremian kirjan luku 29 ja jae 7 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Kotisivu

Laita sähköpostia Juhanille