Keren Kajemet Finland ry 

 

Metsien ekologinen ja yhteiskunnallinen merkitys -        

Israelin metsissä tapahtuva hiilen eristäminen

 

Julkaisija: Keren Kajemet LeIsrael (KKL) – Maankehittämisviranomaiset / Metsäosasto

Käännös: Ethel Salutskij

Ilmakehään kasaantuvat kasvihuonekaasujen päästöt ovat vakava ongelma koko ihmiskunnalle. Hiilidioksidipäästöjä pyritään
vähentämään kansainvälisellä tasolla. Tämän lisäksi ongelman torjumiseen käytetään hyväksi puissa tapahtuvaa
yhteyttämismenetelmää (fotosynteesiä), joka varastoi hiiltä ja vapauttaa happea ilmakehään.

Professori Dan Yakir ja hänen tiiminsä Weizmann Instituutista ovat päätyneet yllätyksellisiin havaintoihin Yatir -metsässä suoritetun
pitkäaikaisen tutkimuksen tuloksena. On pystytty osoittamaan, että KKL:n havupuumetsikkö, joka kasvaa ilmastollisesti
äärimmäisissä olosuhteissa erämaassa, pystyy muodostamaan happea kuitenkin saman verran kuin metsät Euroopassa.

Yatir –metsässä puut kasvavat n. 10 metrin korkuisiksi. Puiden tiheys on n. 30 puuta/1000 m  ja vuosittainen sademäärä on
keskimäärin 285 mm. Metsikkö sitoo n. 230 kg hiiltä/1000 m²/vuosi = 7,7 kg hiiltä/puu/vuosi, ja 70-100 vuoden aikana jokainen puu
sitoo n. 500-800 kg hiiltä. Vertailun vuoksi mäntymetsät Euroopassa sitovat 200 kg hiiltä/1000 m²/vuosi. Useimmat mäntymetsät
maailmassa sitovat n. 250 kg/1000 m²/vuosi.

Kysymys herääkin, kuinka Yatir –metsä sen kuumissa ja kuivissa olosuhteissa pystyy eristämään hiiltä niin tehokkaasti?

·         näiden puiden energian tarve on vähäisempi kuin fotosynteesissä yleensä

·          hiilen eristäminen alkaa jo aikaisin keväällä, joka näin mahdollistaa pitkän prosessikauden, samoin kuin Euroopan metsissä

·         nämä osatekijät johtavat hiilen tehokkaampaan hyväksikäyttöön

·         näiden lisäksi Yatir –metsän tumma lehvistö sitoo lämpöä, joka myös edistää hiilen eristämistä

·         tällä hetkellä KKL ja tutkijat ovat laajentamassa tutkimustaan ja mittauksiaan Välimeren alueen metsiin Israelissa

Metsän muita ekologisia ja yhteiskunnallisia arvoja

Hiilen tehokkaan eristämisen lisäksi metsällä on myös muita tärkeitä arvoja.

 Yksi puu

·         suodattaa ja puhdistaa noin 100,000 m³ ilmaa vuosittain

·         imee itseensä noin 20 kg pölyä vuosittain

·         ”nielee” 80 kg saastuttavista hiukkasista koostuvia yhdisteitä vuosittain

·         tuottaa n. 700 kg happea vuosittain

·         lisää sadeveden imeytymistä maaperään ja estää täten eroosion syntymistä

·         edesauttaa alentamaan ympäristönsä lämpötilaa jopa neljällä asteella

·         vähentää melusaastetta lähiympäristössään

·         toimii pesäpaikkana kymmenille linnuille

·         saattaa vähentää maanjäristyksen tuhoja

·         nostaa ympäröivien maa-alueiden arvoa

·         lisää ympäröivän luonnon kauneutta

Myös taloudellinen tutkimus osoittaa, että Israelin tiheään asutussa kaupunkiympäristössä metsän virkistävä vaikutus on
korvaamaton maan asukkaille. Hyöty ei tosin ole nähtävissä missään virallisissa kassavirtatilastoissa, mutta metsällä on
yhteiskunnallinen arvo ihmisten viettäessä vapaa-aikaansa luonnosta nauttien.

                                            --------------------------------------------------

Voit halutessasi tukea Israelin ekologian kehitystä, mm. nykyisten metsien ja uusien alueiden kehittämisessä, Kere
Kajemet Finland ry:n kautta. Olemme saavuttaneet jo paljon, mutta edessämme on vielä runsaasti tehtävää
http://www.kolumbus.fi/kkl/
 

Tilinumero: Keren Kajemet Finland ry – Nordea 218518-1571

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ei lasten leikkiä -näyttely
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Ei_lasten_leikkia-nayttely.htm

KKL:n Yhteispohjoismainen matka 14.-21.4.2013 Israeliin
Go Green Nordic Independence Day Mission

KKL:n toimintakertomus vuodelta 2012

Israelin 64. itsenäisyyspäivä - Yom Ha`atzmaut 64!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israelin_64._itsenaisyyspaiva.htm

Tule tukemaan ja onnittelemaan Israelia ja Keren Kayemeth LeiIsraelia!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Israel_64v_KKL_110v.htm

Tule mukaan onnittelemaan 175-vuotiasta Jyväskylää puunistutuksin Israelin maahan!
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Onnittele_Jyvaskyla_175!.htm

Keren Kajemet Finland ry säännöt:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_saannot.htm

Keren Kajemet Finland ry vuosikokous 6.3.2012:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL-vuosikokous_6.3.2012.htm

Pushke eli Sininen Lipas:
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Pushke.htm  

Aikaisemmat jutut KKL:sta:


Keren Kajemet Finland ry ajankohtaista  
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry_9.12.2011.htm

Keren Kajemet Finland ry 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/keren_kajemet_finland_ry.htm

Keren Kajemet Finland ry tiedote toukokuu 2011
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_tiedote_toukokuu_2011.htm

 Keren Kajemet on ekologian asialla
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_16.2.2011.htm
 

Keren Kajemet eli juutalainen kansallisrahasto ja se on perustettu vuonna 1901
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Keren_Kajemet_Juutalainen_kansallisrahasto.htm
 

Metsien ekologinen ja yhteiskunnallinen merkitys - Israelin metsissä tapahtuva hiilen eristäminen 
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/KKL_metsien_merkitys.htm


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laita sähköpostia Juhanille

Kotisivu