KD:n 30. puoluekokous pidettiin Hämeenlinnan
Aulangolla 30. - 31.8.2013.

 

Shalom!

Tein lisäysehdotuksen KDn Linjapaperiin sivulle 3 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka:

Linjapaperi:

http://www.kd.fi/KD/www/fi/yhteystiedot/puolueorganisaatio/KD_linjapaperi_2013_31.8.2013.pdf

"Kristillisdemokraatit haluavat olla yhteistyössä Israelin valtion kanssa.

 Haluamme olla Raamatun kehotuksen mukaan siunaamassa Israelia.

 Haluamme toimia Israelin rinnalla luoden yhteyksiä kaikilla elämän alueilla."

Näin se meni:

Lisäys KDn Linjapaperiin sivulle 3 Ulko- ja turvallisuuspolitiikka:

Suomen tulee pysyä asiantuntevana ja puolueettomana rauhanrakentajana Lähi-idän kriisissä
samoin kuin muissakin kansainvälisissä kriiseissä. Israelin ja palestiinalaisosapuolen välistä
konfliktia ei voida ratkaista ulkopuolelta, vaan rauhan tulee rakentua osapuolten
kahdenväliseen sopimukseen. Suomen tulee tukea Israelin oikeutta turvallisiin rajoihin ja
edellyttää sen naapurimaita tunnustamaan Israelin oikeus olemassaoloon juutalaisena ja
demokraattisena valtiona. Olennaista alueella on pyrkimys rakentaa toimintaa
yhteisöllisten arvojen perustalta ilman että vahvistetaan viholliskuvia toinen toisistaan.

Edellä olevan puoluekokous äänesti linjaksi yllä olevan ehdotukseni sijaan:

Linjapaperi:

http://www.kd.fi/KD/www/fi/yhteystiedot/puolueorganisaatio/KD_linjapaperi_2013_31.8.2013.pdf

Sama kohta on myös sivulla Linjapaperin numero-osassa::

87. Lähi-idän konflikti

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kokouksessa oli ennätysmäärä osallistujia, yhteensä noin 550!

 Puolueen puheenjohtajaksi valittiin uudella kaksivuotiskaudelle Päivi Räsänen,
ja puolueen varapuheenjohtajiksi Sauli Ahvenjärvi, Teuvo V Riikonen ja Laura Peuhkuri.

TUTUSTU PUHEISIIN JA PÄÄTÖKSIIN:

Katso sisäministeri Päivi Räsäsen puhe: TÄSTÄ

Katso eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östmanin puhe: TÄSTÄ

Katso europarlamentaarikko Sari Essayahin puhe: TÄSTÄ


Katso puolueen linjapaperi: TÄSTÄ

Katso puoluekokouksen julkilausumat: TÄSTÄ

Katso puolueen toimintasuunnitelma: TÄSTÄ

Katso puolueen toimintakertomukset: 2012 ja 2011

Katso hyväksytyt jäsenyhdistysten aloitteet: TÄSTÄ


Katso valitut puoluevaltuuston jäsenet: TÄSTÄ

Katso puolueen uudet, hyväksytyt säännöt: TÄSTÄ


Seuraava puolueen suuri valtakunnallinen tapahtuma on

EUROVAALIRISTEILY 1. - 2.2.2014

 

.....


........................................................._______________________________________

Keren Kajemet Finland ry

Kotisivu

Laita sähköpostia Juhanille