Suomen kristillisdemokraattien (KD) Jyväskylän paikallisosaston toimintakertomus vuodelta 2008 (luonnos)

Toimintavuosi oli osastomme 38. Paikallisosaston puheenjohtajana toimi Arto Rinnesalo, varapuheenjohtajana Juhani Starczewski, taloudenhoitajana Tapio Ruosteinen ja sihteerinä Milla Ukkonen. Johtokuntaan kuuluivat edellä mainittujen lisäksi Tommi Meronen, Maria Ruohotie-Lyhty ja Marika Visakorpi. Muut osaston luottamushenkilöt käyvät ilmi oheisesta listasta (liite 1).
Varsinaisia valtuutettuja KD:lla oli kolme: Erkki Arvaja, Juhani Starczewski ja Marika Visakorpi.

Jäseniä oli vuoden lopussa    . Tämän lisäksi Jyväskylän maalaiskunnasta ja Korpil+ a hdelta tulevat näitten lakkautettujen paikallisosastojen jäsenet, jotka haluavat kuulua Jyväskylän osastoon.

Toiminta

Osallistuimme uuden Jyväskylän ensimmäisiin kunnallisvaaleihin yhteisellä listalla Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden paikallisosastojen kanssa. Ehdokkaita oli 32, joista valituiksi tuli 4: Marika Visakorpi, Juhani Starczewski, Raija Sipinen ja Asmo Maanselkä.
Uuden Jyväskylän vaalipäällikkönä toimi Juhani Starczewski. Vaalipäällikkö järjesti median ja suuren yleisön tukemana kaikkien puolueiden yhteisen ulkomainosvalvonnan nyt viidensissä vaaleissa peräkkäin.

 Vaalityötä tehtiin mm.

Aloittaen Hyvän olon messuilla ja jatkaen Kävelykadulla teltalla kuutena vaaleja edeltävänä lauantaina jakaen porkkanoita, lehtisiä, mehua, kahvia ja leivonnaisia, keskustellen yleisön kanssa heitä kiinnostavista poliittisista aiheista.
Nikolainkulmassa pidettiin vaalitilaisuus
yhteistyössä vaalipäällikön ja pitopalvelu Sipisen kanssa. Kaikki paikalla olleet ehdokkaat esittäytyivät. Ohjelmassa oli myös laulua ja runonlausuntaa.
Puolue järjesti koko K-S piirille tarkoitetun vaalikoulutustilaisuuden kristillisellä opistolla, kouluttajana Leena Mantere. Kaupunginvaltuutettu Marika Visakorpi kertoi kunnallisen päätöksenteon periaatteista.

Vapun aattona jä
rjestimme kolmikulmassa ulkoilmatilaisuuden yhdessä maalaiskunnan kanssa, jossa pidettiin puheita ja jaettiin ilmapalloja, vaalimateriaalia, munkkeja ja juomaa. Tilaisuudessa olivat läsnä kansanedustajat Sari Palm ja Toimi kankaanniemi. Vappupäivänä jaettiin yli 200 KD-kaasuilmapalloa Kirkkopuistossa ja Kävelykadulla lapsiperheille. Ne näkyivät ja erottuivat  hyvin monituhantisen juhlakansan keskellä.

Vaalipäällikön johdolla tehtiin yli 12 minuutin filmi paikalliselle Areatv:n kaapelikanavalle. Filmi kuvattiin Vapputapahtumassa, Jyväskylän kaupungintalolla sekä Rollaattorimarssilla Keljon vanhainkodilla. Filmi pyöri Areatv:n ruutukehällä kesäkuun alusta lokakuun vaaleihin asti.

Äitienpäivää edeltävänä lauantaina järjestettiin valtakunnallinen rollaattorimarssi Keljon vanhainkodilla. Ensin yli 30 vapaaehtoista menivät kaikille osastoille mm. auttamaan ruokailussa, laulamaan, pitämään seuraa yms. Ruokailun jälkeen kokoonnuttiin juhlasaliin, jossa esiintyivät Marianne Mäenpää laulaen, Mirjami Asikainen ja Raija Sipinen runoja lausuen sekä vaalipäällikkö puhetta pitäen. Tilaisuuden jälkeen lähdimme ulkoiluttamaan vanhuksia aurinkoiseen ja lämpimään kevätsäähän. Tilaisuus oli erittäin onnistunut ja saimme hyvää palautetta ja se noteerattiin myös mediassa.

Johtokunta kokoontui vuoden alkana 9 kertaa.

Vanhan valtuuston kokouksia oli  10 ja uuden valtuuston 4. Lisäksi uusi uuden kunnan valtuusto aloitti työnsä heti vaalien jälkeen jo vuoden 2008 puolella. Osassa ennen valtuustoa pidetyistä valtuustoryhmän kokouksista kävi johtavia virkamiehiä kertomassa hallinnonalansa ajankohtaisista aiheista
: kaupunginjohtaja Markku Andersson, sosiaali- ja  terveysjohtaja Pekka Utriainen, aluekehittämisjohtaja Jouni Juutilainen, viestintäjohtaja Helinä Mäenpää, yleiskaava-arkkitehti Leena Rossi, muutosjohtaja Risto Kortelainen, muutosjohtaja Risto Kortelainen, kaupunginlakimies Annaliisa Lehtinen, opetusjohtaja Eino Leisimo ja kehitysjohtaja Timo Rusanen.


Sääntömääräinen kevätvuosikokous pidettiin sanomalehti Keskisuomalaisen toimitalossa. Ennen kokousta tutustuttiin lehtitaloon ja sen toimintaa.
Syysvuosikokous pidettiin Nikolainsalissa, jossa tarjoiluista vastasi jälleen pitopalvelu Sipinen. Johtokuntaan ja muihin vuosikokouksessa valittaviin tehtäviin valittiin edustajia mahdollisimman tasapuolisesti kaikista yhdistyvistä kolmesta kunnasta.

Talous
Yhdistyksen taloudellinen tilanne oli vuoden aikana kohtuullisen hyvä

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Kotisivu

Laita sähköpostia Juhanille