Jumalan sateenkaari > < Pride-lippu

Jumalan sateenkaaressa on seitsemän väriä - 7 on täydellisyyden luku!

Pride- eli kapinalipussa on kuusi väriä = 6 ihmisen ja synnin luku!

1.Mooseksen kirja:
Liitto Nooan kanssa
9:8 Ja Jumala puhui Nooalle ja hänen pojillensa, jotka olivat hänen kanssansa, sanoen:
9:9 "Katso, minä teen liiton teidän ja teidän jälkeläistenne kanssa
9:10 ja kaikkien elävien olentojen kanssa, jotka luonanne ovat, lintujen, karjaeläinten ja kaikkien metsäeläinten 
kanssa, jotka luonanne ovat, kaikkien kanssa, jotka arkista lähtivät, kaikkien maan eläinten kanssa.

9:11 Minä teen liiton teidän kanssanne: ei koskaan enää pidä kaikkea lihaa hukutettaman
 vedenpaisumuksella, eikä vedenpaisumus koskaan enää maata turmele."

9:12 Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi 
teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat:

9:13 minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä.
9:14 Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä,
9:15 muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, 
kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa.

9:16 Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa 
Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on."

9:17 Ja Jumala sanoi Nooalle: "Tämä on sen liiton merkki, jonka 
minä olen tehnyt itseni ja kaiken lihan välillä, joka maan päällä on."

Sateenkaaren seitsemän väriä ovat punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo ja violetti (lila).

SEITSEMÄN (7), hepr. שבעה (sheva'a, mask.), שבע (sheva', fem.). Täydellisyyden luku. Jumalan
tunnusluvun kolme ja luomisen ja maailman luvun neljä yhdistelmä määrittelee luvun seitsemän Toorassa,
profeetoissa ja UT:ssa.

Myös Ilmestyskirja jakaa seitsemän kolmeen ja neljään: seitsemän lähetyskirjettä (luvut 2,3), seitsemän sinettiä
(5:1-9; 6:1-17; 8:1), seitsemän pasuunaa (8:2-9:21; 11:15-19) ja seitsemän vihan malja (15:1-16:21). Näitten
seitsenlukujen jakaminen kolmeen ja neljään voidaan helposti havaita. Kolme ensimmäistä kirjettä ovat
lopultaan erilaisia kuin neljä seuraavaa. Sineteistä neljä ensimmäistä muodostavat oman ryhmänsä. Neljä
ensimmäistä pasuunaa eroavat selvästi kolmesta myöhemmästä, kun taas vihan maljojen suhde on
vastakkainen.

Jumalan ja luomakunnan tunnusluvut kolme ja neljä, kuvaavat yhdessä Jumalan sitoutumista maailmaan,
עמנואל Immanuel Jumala meidän kanssamme -totuutta, tosi jumalayhteyden olemusta ja päämäärää. Raamattu
esittää Jumalan yhteyden luomakuntaan ennen kaikkea pyhän ja korkean Jumalan liittona kansansa kanssa,
pyhyyden ja pyhityksen liittona (2Moos 19:5s.). Siksi seitsenluku on paitsi jumalayhteyden myös kaiken
täydellisen ja pyhän tai pyhyyttä sekä täydellisyyttä edistävän tunnuskuva. Jo Jumalan Nooan kanssa
tekemässä liitossa näemme etualalla luvun seitsemän (1Moos 7:2-4,10; 8:10).

Asian vahvistaa myös etymologia. Verbi שבע (shava') vannoa, on yhteydessä sanaan שבע (sheva') seitsemän
ja se merkitsee siis toimia seitsenluvun mukaisesti. Preposition ל- (le- ) varten, -lle kanssa se merkitsee
henkilöä, johon valassa sitoudutaan. Substantiivi שבועה (sh'vua') tarkoittaa valaa joka vahvistaa liiton
(1Moos 24:8; 2Sam 21:7; Neh 6:18). Valan vannominen eli seitsenluvun mukaisesti toimimisen ja liiton
solmimisen välinen yhteys ilmenee mm. kohdista 1Moos 21:31,32; 26:28; 5Moos 4:31 ja 8:18. Jumalan
ja Israelin välisen liiton kahta merkkiä, sapattia ja ympärileikkausta, leimaa molempia seitsenluku.
Seitsemän päivän kuluttua poikalapsi oli kypsä otettavaksi liittoon, kahdeksantena päivänä hänet
ympärileikattiin (1Moos 17:10-12; 21:4; 3Moos 12:3). Sapatti, levon päivä, määrättiin seitsemänneksi päiväksi
(2Moos 31:12-17).

Seitsenluku leimasi kaikkea israelilaisten elämää. Niin oli ajan ja juhlien laita. Jumala loi maailman kuudessa
päivässä ja lepäsi seitsemäntenä, seitsemäs päivä on lepopäivä, sapatti jolloin Hän päätti luomistyönsä
(1Moos 2:1s.). Joka seitsemäs vuosi on sapattivuosi. Samoin joka seitsemäs vuosi oli julistettava velat
anteeksiannetuiksi (5Moos 15) ja seitsemän kertaa seitsemän vuoden jälkeen seurasi riemuvuosi.
Pääsiäinen ja lehtimajanjuhla kestävät seitsemän päivää. Helluntai on Pääsiäisestä seitsemän viikon kuluttua eli
niiden välillä oli seitsemän kertaa seitsemän täyttä päivää (3Moos 23:15). Kahden riemuvuoden välillä on
sama määrä vuosia (3Moos 25:8,10). Seitsemäntenä kuukautena vietettiin pasuunansoitonjuhlaa, suurta
sovituspäivää sekä seitsenpäiväistä lehtimajanjuhlaa (3Moos 23:34-36). Seitsenhaarainen lamppu valaisi
pyhäkköä (2Moos 25:31ss.), verta pirskotettiin seitsemän kertaa (3Moos 4:6; 14:7), uudenkuun
ensimmäisenä päivänä uhrattiin seitsemän karitsaa (4Moos 28:11), samoin helluntaina (3Moos 23:18).

Poikalapsen synnyttäneen tuli puhdistautua seitsemän päivää, ja tytön synnyttäjän kaksi kertaa seitsemän
(3Moos 12). Mooseksen lain mukaan piti kuolleesta saastuneen puhdistautua kolmantena ja seitsemäntenä
päivänä (4Moos 19:11s.). 

Myös maallisissa asioissa huomataan seitsenluvun tunnusmerkki. Tällöin se kuvasi paitsi pyhyyttä ja
Jumalan liittoa myös täydellistä ja valmista. TaNaKh'ssa luku seitsemän esiintyy 255 kertaa, lisäksi
sana seitsemäs 108 kertaa, sana kuusi seitsemästi ja sana seitsenhaarainen yhdeksän kertaa.

Kainin surmaajalle oli kostettava "seitsenkertaisesti" (vrt. Metusaelin pojan Lemekin kohdalla: hänen
puolestaan piti kostaa seitsemänkymmentä seitsemän kertaa, 1Moos 4:15,24).

Nooan oli vietävä arkkiin kaikkia puhtaita eläimiä ja taivaan lintuja seitsemän paria kutakin. Epäpuhtaita
eläimiä pelastettiin yksi pari kutakin. Ennen vedenpaisumusta Nooa perheineen oli arkissa
seitsemän päivää. Vedenpaisumuksen jälkeen Jumala asetti taivaalle liiton merkiksi sateenkaaren jossa on
seitsemän väriä (1Moos 9:12-17).

Aabraham todisti oikeutensa kaivamaansa kaivoon lahjoittamalla Abimelekille seitsemän nuorta lammasta.
Paikka, johon kertomus sijoittuu, sai nimen Beerseba (= valakaivo, seitsenkaivo) merkitsi heidän siellä
toisilleen vannomasta valasta (1Moos 21:25-31). Jaakob palveli seitsemän vuotta sekä Leean että
Raakelin tähden (1Moos 29:18,30) ja hän polvistui ja kumarsi seitsemän kertaa kohdatessaan veljensä
Eesaun (1Moos 33:3).

Bileam rakennutti seitsemän alttaria ja hankki niille polttouhriksi seitsemän sonnia ja seitsemän pässiä
(4Moos 23:1).

Israelilaisten ryhtyessä valloittamaan Jerikoa seitsemän pappia kiersivät sen kuutena päivänä liitonarkin edellä
ja puhalsivat seitsemään oinaansarviseen pasunaan. Seitsemäntenä päivänä he kulkivat kaupungin ympäri
seitsemän kertaa puhaltaen pasuunoihin minkä jälkeen kaupungin muuri kukistui (Joos 6).

Simsonin häät kestivät seitsemän päivää. Koittaessaan salata voimiensa salaisuuden Delilalta hän sepitti
vääräksi osoittautuneen tarinan, että hän menettää voimansa, kun hänet sidotaan seitsemällä tuoreella
jänteellä (Tuom 16:7). Samoin kävi toisella kerralla, kun hän selitti. "Jos kudot minun pääni seitsemän palmikkoa
kankaan loimiin" (Tuom 16:13). Viimein hän paljasti, että hänen voimansa ovat hänen hiuksiensa seitsemässä
palmikossa (Tuom 16:16-19).

Syntiuhria toimittava pappi kastoi sormensa uhrieläimen vereen ja pirskotti sitä Herran edessä seitsemän kertaa.
Salomon Temppelin rakennustyö kesti seitsemän vuotta. Ilmestysmajassa ja myöhemmin Jerusalemin
Temppelissä oli seitsenhaarainen lampunjalka eli מנורה Menora (2Moos 25:31-39). Menoran kynttilöistä oli
tärkein keskimmäinen, jonka heprealainen nimi שכינה Shekináh merkitsee Jumalan läsnäoloa. Profeetta
Sakarjan mukaan lampunjalan seitsemän valoa tarkoittivat kaikkea maata tarkkaavia Herran silmiä (Sak 4:1-49).

Profeetta Elia rukoili sadetta seitsemän kertaa, minkä jälkeen se tuli (1Kun 18:41-46). Kun profeetta Elisa
herätti henkiin sunemilaisen naisen pojan, niin poika aivasti seitsemän kertaa ja avasi sitten silmänsä
(2Kun 4:35).

Spitaaliin sairastuneen syyrialaisen sotapäällikkö Naemanin oli peseydyttävä seitsemän kertaa Jordanissa
päästäkseen sairaudestaan (2Kun 5:1-19).

Profeetta Jesajan ennustamana pelastuksen aikana "kuun valo on oleva kuin auringon valo ja auringon
valo on oleva seitsenkertainen, kuin seitsemän päivän valo yhdellä kertaa" (Jes 30:26).

"Sillä seitsemästi vanhurskas lankeaa ja nousee jälleen, mutta jumalattomat suistuvat onnettomuuteen"
(Sanal 24:16).

Jobilla oli seitsemän poikaa ja kolme tytärtä. Jobia saapui lohduttamaa kolme ystävää, jotka viipyivät
hänen luonaan seitsemän päivää ja seitsemän yötä (Job 2:13).

"Isä meidän, joka olet taivaissa!"-rukouksessa on seitsemän rukousta:
1. Pyhitetty olkoon Sinun nimesi;
2. tulkoon Sinun Valtakuntasi;
3. tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa;
4. anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
5. ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
6. äläkä saata meitä kiusaukseen;
7. vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen]
(Matt 6:9-13).

Seitsemän lausetta ristillä:
1. "Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät" (Luuk 23:34),
2. "Vaimo, katso, poikasi!" "Katso, äitisi!" (Joh 19:26,27),
3. "Totisesti minä sanon sinulle: tänä päivänä pitää sinun oleman minun kanssani paratiisissa" (Luuk 23:43),
4. "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" (Matt 27:46; Mark 15:34).
5. "Minun on jano" (Joh 19:28),
6. "Se on täytetty" (Joh 19:30) ja
7. "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni" (Luuk 23:46).

"Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt seitsemän pylvästänsä" (Sananl 9:1):
1. viisaus,
2. urhollisuus, rohkeus,
3. itsehillintä, maltillisuus,
4. oikeudenmukaisuus, oikeamielisyys,
5. usko,
6. toivo ja
7. rakkaus (1Kor 13:13; vrt. Kol 1:4-6).

Uskovan seitsemän tuntomerkkiä:
1. sydämellinen armahtavaisuus,
2. ystävällisyys,
3. nöyryys,
4. sävyisyys, lempeys,
5. pitkämielisyys, kärsivällisyys,
6. toinen toisensa kärsiminen, tuleminen toimeen toinen toisensa kanssa ja
7. antaminen anteeksi toinen toiselleen ja "kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus, 
sillä se tekee kaiken täydelliseksi" (Kol 3:12-14).

Seitsemän vastaparia ovat:
1. viisaus ja ymmärtämättömyys,
2. ymmärrys ja tyhmyys,
3. taito ja taitamattomuus,
4. voima ja pelko,
5. tieto ja tietämättömyys,
6. Herran pelko ja ylpeys ja
7. hurskaus ja kovuus (Jes 11:2-5).

Pietaria Jeshua neuvoi antamaan häntä vastaan rikkoneelle lähimmäiselle anteeksi "ei seitsemän kertaa,
vaan seitsemänkymmentä kertaa seitsemän" (70 x 7; Matt 18:22).

Jeshua ajoi Magdalan Mirjamista (Maria Magdaleena) seitsemän pahaa henkeä eli riivaajaa (Mark 16:9; Luuk
8:2). Ihmisestä lähtenyt saastainen henki palatessaan takaisin, ottaa mukaansa "seitsemän vielä pahempaa
henkeä ja niin sen ihmisen tila on lopussa pahempi kuin alussa (Matt 12:45; Luuk 11:26).

Jeshua ruokki 4000 miestä seitsemällä leivällä ja muutamalla kalalla ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin
seitsemän korillista (Mark 8:6-9).

Alkuseurakunta valitsi seitsemän miestä "toimittamaan pöytäpalvelusta" (Apt 6:1-6).

Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa ovat Efesos, Smyrna, Pergamon, Tyatira, Sardes, Filadelfia ja
Laodikea (Ilm 1:11). Messiaan kädessä on seitsemän tähteä (Ilm 1:16,20; 3:1). Seitsemällä kultaisella
lampunjalalla kuvataan näitä seurakuntia (Ilm 1:12,20; 2:1). Jumalan Valtaistuimen edessä on seitsemän
tulisoihtua, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä (Ilm 1:4; 4:5). Lisäksi merkkinä Jumalan seitsemästä
hengestä, jotka on lähetetty kaikkialle maailmaan, olivat Karitsan seitsemän sarvea ja seitsemän silmää (Ilm 5:6).
Karitsan oikeassa kädessä Johannes näki kirjakäärön, joka oli sinetöity seitsemällä sinetillä (5:1; luvut 6 ja 7).
Seitsemännessä sinetissä seitsemän enkeliä joille annettiin seitsemän pasuunaa (8:2). Seitsemään
pasunaan puhaltamista edeltää seitsemän taivaallista näkyä (Ilm 9), joihin liittyy myös seitsemän
ukkosenjylinää (10:3). Seitsemää vitsausta toteuttamaan Jumala käyttää seitsemää enkeliä (Ilm 15; 17:1; 21:9).
Vitsauksia nimitetään myös Jumalan vihan seitsemäksi maljaksi (Ilm 16). Ilmestyskirjassa numero 7 mainitaan
54 kertaa, esimerkiksi: 7 seurakuntaa, 7 tähteä, 7 sinettiä, 7 pasunaa, 7 vitsausta, 7 maljaa, 7 enkeliä.

Seitsemän yhteiskunnallista luokkaa Ilmestyskirjassa:
kuninkaat, ylimykset, sotajoukkojen johtajat, rikkaat miehet, mahtavat miehet, muut vapaat ihmiset ja orjat
(6:15). Suurella tulipunaisella lohikäärmeellä on seitsemän päätä ja kymmenen sarvea ja kruunu kaikissa
seitsemässä päässä (Ilm 12:3). Merestä nousevalla pedolla on kymmenen sarvea ja seitsemän päätä ja
kaikissa kymmenessä sarvessa kruunua ja jokaiseen päähän oli kirjoitettu herjaava nimi (13:1). "Ne seitsemän
päätä ovat seitsemän vuorta, joiden päällä nainen istuu; ne ovat myös seitsemän kuningasta" (Ilm 17:9).
Lohikäärmeen ja pedon seitsemän päätä kuvaavat täydellistä pahuutta (Ilm 12:3; 13:1).

Hääpäiviä oli seitsemän (1Moos 29:27s.), samoin surupäiviä (1Moos 50:10; vrt. 1Sam 31:13). Aabraham
antoi Abimelekille seitsemän karitsaa (1Moos 21:28,30). Farao näki unta seitsemästä lehmästä ja seitsemästä
tähkäpäästä (1Moos 41:1-7). Egyptissä oli seitsemän lihavaa ja seitsemän laihaa vuotta. 

Raamatussa ilmenee myös tarkka seitsemän puolikas,
kolme ja puoli (Ilm 11:9,11). Koska seitsenluku on täydellisen ja valmiin vertauskuva, puolet siitä eli kolme
ja puoli on taas epätäydellisyyden sekä täyttymättömän tunnusmerkki. Tätä havainnollistaa valhemessiaan
kukistuminen kolmen ja puolen vuoden kuluttua valtaan astumisestaan (Ilm 13:5; vrt. Dan 7:25; 12:7).

Seitsenluvun luonne säilyy myös monikerroissa. Kun uutta vuotta on kulunut 14 eli kaksi kertaa seitsemän
päivää, alkaa Pääsiäinen (2Moos 12:6-8). Jokaisena lehtimajanjuhlan seitsemäntenä päivänä uhrattiin
"neljätoista vuodenvanhaa, virheetöntä karitsaa" (4Moos 29:13,17,20,23,26,29,32). Matteuksen
evankeliumissa Jeshuan sukuluettelo on järjestetty kolmeen osaan, joissa kussakin on 14 sukupolvea (Matt 1:17).

Seitsemän katumuspsalmia: 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143
sekä seitsemän aakkosellista psalmia: 25, 34, 37, 111, 112, 119 ja 145.

Baabelin kuninkailla oli seitsemän neuvonantajaa
(Esr 7:14; Est 1:14). Esterinkirjan kohtalokkaat tapahtumat sijoittuvat kuningas Kserkseen
seitsemäntenä hallitusvuotenaan järjestämien seitsenpäiväisten pitojen viimeiseen päivään.
Kuninkaalla oli palatsissaan seitsemän eunukkia ja lähimpinä neuvonantajinaan seitsemän persialaista ja
meedialaista ruhtinasta. Kserkseen valittua Esterin kuningattareksi tämä sai itselleen seitsemän valikoitua palvelijatarta.

Luku 7 kuvaa hengellistä täydellisyyttä, pyhitystä ja puhdistusta. Luku 7 on Raamatun perusluku. Jumala
lepäsi seitsemäntenä päivänä ja pyhitti sen (1Moos 2:1-3). Joka seitsemäs vuosi oli sapattivuosi (3Moos
25:1-4). Joka 7. vuosi tuli vapauttaa orjat ja antaa vapautus veloista (5Moos 15:1-15). Herran kunniaksi
tuli viettää 7 erilaista vuosijuhlaa: pääsiäinen, happamattoman leivän juhla, ensihedelmän juhla,
helluntai, pasunajuhla, suuri sovituspäivä ja lehtimajan juhla (3Moos 23:1-44).

Nooan nimi mainitaan Raamatussa 7. kerran, kun hänen sanotaan olevan hurskas ja nuhteeton (1Moos 6:9).
Luku 7 esiintyy Raamatussa 735 kertaa ja järjestysluku 7. esiintyy 119 kertaa.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kotimaa 28.11.2014 | päivitetty 28.11.2014 | 
Kaleva "Eduskunnan arvovaltaa häpäisty" 
- Oinonen tulistui sateenkaaritempauksesta
The Voice 

Eduskuntataloon heijastettiin perjantaiaamuna sateenkaarilipun värit. Kansanedustaja 
Pentti Oinonen (Ps.) vaatii tapahtuneesta selvitystä eduskunnan apulaispääsihteeriltä.
"Eduskunnan arvovaltaa on sopimattomalla tavalla häpäisty tänään valaisemalla 
eduskuntatalon ulkoseinään sateenkaarilipun värit", Oinonen sanoo tiedotteessa.Oinonen kertoo 
pyytäneensä selvitystä myös eduskunnan puhemieheltä Eero Heinäluomalta. 
Oinonen haluaa tietää, onko sateenkaarilippuun myönnetty lupaa.Tempauksen takana 
on kaupallinen radiokanava The Voice. Radiokanava tiedotti 
ottavansa valoteoksella kantaa tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.
Eduskuntatalo loisti sateenkaariväreissä puolen tunnin ajan aamuseitsemästä
 alkaen. Eduskunta äänestää lakialoitteesta kello 13.

Pride-lippu

Pride-lippu (engl. Pride Flag) on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tunnetuimpia symboleja. 
Lipun suunnitteli sanfranciscolainen taiteilija Gilberg Baker vuonna 1978 paikallisten aktivistien pyynnöstä 
sikäläisen gay-yhteisön symboliksi. Alun alkujaan lipussa oli kahdeksan väriä symboloimassa eri asioita 
(vaaleanpunainen seksiä, punainen elämää, oranssi parantavaa voimaa, keltainen aurinkoa, 
vihreä luontoa, turkoosi taidetta, indigonsininen harmoniaa ja violetti yhteishenkeä), 
mutta silloisen painotekniikan rajoittuneisuuden vuoksi vaaleanpunainen jouduttiin 
jättämään pois, koska myöhemmin lippua oli tarkoitus valmistaa teollisesti.
Syksyllä 1978 San Franciscon ensimmäinen avoimesti homoseksuaali kaupunginvaltuuston 
jäsen Harvey Milk murhattiin. Paikallinen pride-komitea päätti tragedian
 jälkimainingeissa, että seuraavassa paraatissa käytetään Bakerin suunnitteleman 
lipun värejä niin, että turkoosi poistettiin ja sinisen sävyä muutettiin. 
Näin saatiin kolme väriä molemmin puolin paraatireittiä. 
Nykyään lippu tunnetaankin kuusivärisenä:

Punainen - elämä,
Oranssi - parantava voima,
Keltainen - aurinko,
Vihreä - luonto,
Sininen - harmonia,
Violetti - yhteishenki

KUUSI (6), hepr. ששה (shesha, mask.), שש (shesh, fem.) on luomisen luku. Maskuliini muodossa luku
ששה kuusi on lukuarvoltaan 605, kuten myös sana אדם ihminen. Ihminen luotiin kuudentena päivänä
(1Moos 1:26 ss). Kuusi päivää viikossa hänen ontehtävä työtä (1Moos 3. luku; 2Moos 20:9;5Moos 5:13).

Kuusi-luvulla ei näytä olevan suurta merkitystä puhuttaessa pyhäköstä ja jumalanpalveluksesta,
ja sitä mainitaan harvoin hyvässä mielessä.

Juutalaisuuden mukaan kuusi on synnin, epätäydellisyyden ja heikkouden luku, lyhyesti
sanottuna ihmisen lukusymboli, vastakohta seitsemälle
, joka on jumaluuden ja täydellisyyden luku.

Serafeilla on kuusi siipeä, kahdella peittävät kasvonsa, kahdella verhoavat ruumiinsa ja kahdella lentävät
(Jes 6:2). Jumala loi maailman kuutena päivänä. Maata
viljeltiin kuusi vuotta ja seitsemäntenä maa lepäsi. Orja
palveli kuusi vuotta, minkä jälkeen hänet vapautettiin
(5Moos 15:12). Israelilaisten ryhtyessä valloittamaan
Jerikoa sotilaat kiersivät sen kuutena päivänä ja muurit
kukistuivat seitsemäntenä (Joos 6). Jeshuan muuttaessa
veden viiniksi kuusi kivistä vesiastiaa täytettiin vedellä (Joh 2:6). Kuusi laupeudentyötä, joiden tekemisen tai
tekemättä jättämisen Jeshua esitti vertauksessaan
viimeisestä tuomiosta: nälkäisten ruokkiminen,
janoisten juottaminen, kodittomien ottaminen luokseen,
alastomien vaatettaminen sekä käyminen sairaiden
ja vankien luona (Matt 25:31-46).

Luku kuusi kuvaa ihmistä, syntiä, saatanan vaikutusta, suhteen puuttumista Jumalaan. Raamatussa kuusi
esiintyy kolmesti ihmisen Jumalaa vastaan kohdistaman
kapinan tunnuskuvana. Tämä ilmenee Goljatissa
(1Sam 17:4), Nebukadnessarin Duuran lakeudelle
pystyttämässä kuvapatsaassa (Dan 3:1) ja pedossa
(Ilm 13:18). Kolmesti toistettu kuusi-luku merkitsee
viimeksi mainitussa tapauksessa kiihkeää, mutta
voimatonta jumalallisen täydellisyyden ja voiman
tavoittelua. Saatanallisen kolminaisuuden (saatana,
valhemessias ja väärä profeetta) halu vallata Jumalan paikka on
tuomittu epäonnistumaan. Saatanan pyrkimys tehdä
itsensä Jumalaksi, valhemessiaan  yritys
jäljitellä Messiasta ja väärän profeetan ponnistukset
päästä Pyhän Hengen asemaan joutuvat lopuksi
peruuttamattomasti häpeään. Luku 666 kuvaa samalla
ihmisen kehityksen huippua tämän kapinoidessa
Jumalaa vastaan saatanan kanssa liittoutuneena.
Jumalan vieroksumisen ja ihmisjumaloinnin
huippukohta ruumiillistuu valhemessiaan persoonassa ja teoissa.

Israelia pilkanneella jättiläisellä oli kummassakin kädessä kuusi sormea ja molemmissa jaloissa kuusi
varvasta (2Sm 21:20). Kuutta asiaa Herra vihaa,
seitsemää Hän ei edessään siedä: ylpeitä silmiä,
petollista kieltä, viattoman veren tahrimia käsiä,
sydäntä, joka punoo iIkeitä juonia, jalkoja, jotka
rientävät rikoksen tielle, väärää todistajaa ja vilpin
puhujaa sekä seitsemäs, joka on erityisen paha: ihmistä,
joka yllyttää veljen veljeä vastaan (Sananl 6:16-19).
  Kuudes käsky on "älä murhaa" (KR33: "älä tapa";
2Moos 20:13). Kuudesta ahdingosta Jumala ihmisen
auttaa (Job 5:19).

Kuusi maailmankautta: Aadamista Hanokiin 0-1000, Hanokista Aabrahamiin 1000-2000, Aabrahamista
Daavidiin 2000-3000, Daavidista Jeshuaan Messiaaseen
3000-4000, Jeshuasta valhemessiaaseen 4000-5000,
valhemessiaasta Jeshuan paluuseen 5000-6000
(vuosiluvut ihmisen luomisesta).

Luku 6 esiintyy Raamatussa 199 kertaa.

 

Vihreiden kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto tunnusti väriä Eduskunnan sisällä.

...........................................................................................................................................

Finlandiasta homolandiaksi 28.11.2014 ja 12.12.2014!

Presidentti Kyösti Kallion ajankohtainen rukous
Talvisodan aikana 75 vuotta sitten!

...........................................................................................................................................

Israelin Ystävät ry

Keren Kajemet Finland ry

Kotisivu

Laita sähköpostia Juhanille