Sinivalkoista taivalta 25 vuotta
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Sinivalkoista_taivalta_25_vuotta.htm

Kuvagalleria 25-vuotisjuhlasta
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Kuvagalleria_25v.htm

Lähetystösihteeri Yuval Donio-Gideonin haastattelu 13.11.2011 13.11.2011
http://www.elisanet.fi/juhani.starczewski/Haastattelu_13.11.11._lahetystosihteeri_Yuval_Donio-Gideon.htm  

Jyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry:n 25-vuotisjuhla nettitv:ssä:
http://www.areatv.fi/nettiareatv.php?tunnus=25v_juhla 

Israelin suurlähetystön lähetystösihteeri Yuval Donio-Gideonin 
juhlapuhe 13.11.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 Israelin suurlähetystön lähetystösihteeri Yuval Donio-Gideon piti juhlapuheen Jyväskylän Suomi-Israel yhdistys ry:n paikallisosaston 25-vuotisjuhlassa 
sunnuntaina 13.11.2011. Puheessaan Donio-Gideon käsitteli mm. demokratian arvoja, Israelin ja palestiinalaisten välistä rauhanprosessia sekä Iranin uhkaa.  
Tilaisuus järjestettiin Jyväskylässä Kuokkalan koulun juhlasalissa. Donio-Gideonin puheen tulkkasi hepreasta suomeksi 
Suomi-Israel Yhdistysten Liitto ry:n puheenjohtaja, pastori Juha-Pekka Rissanen.

Hyvät rouvat ja herrat, hyvät ystävät, hyvää iltaa. On suuri ilo saada olla tänä iltana täällä juhlinnassa mukananne. 
Haluan toivottaa Israelin suurlähetystön puolesta Israelin valtion edustajana parhaat onnitteluni Jyväskylän Suomi-Israel yhdistyksen 
paikallisosastolle toiminnan johdosta, joka näyttää olevan varsin runsasta ja monipuolista.

Israelin ja Suomen välillä on erittäin hyvät välit, jotka perustuvat osittain vastaavan tyyppiselle historialle. 
Kaksi tällaista demokraattista kansakuntaa, nuoria ja molemmat sijaitsevat ympäristössä, joka ei aina kaikin osin 
ole ystävällismielinen sitä kohtaan. Kaksi tuollaista kansakuntaa, jotka pystyvät sanomaan, mitä merkitsee saada olla vapaa. 
Näyttää siltä, että molemmat kansakunnat eivät ota itsestään selvänä asiana tätä vapautta.

 


Haluan sanoa nyt joitakin asioita siitä, mitä tapahtuu meidän ympäristössämme siellä Lähi-idässä ja miltä se täällä näyttää.
Viimeisimmän vajaan vuoden aikana on ollut kaikkein eniten puheenaiheena arabikevät ja me osana vapaata maailmaa
kohotamme katseemme hieman epäillen ja arvioiden sitä, mihinkä tämä kaikki johtaa. On paljon kysymysmerkkejä. Silloin,
kun nähdään toivorikkaasti se mahdollisuus, että vapaus lisääntyy näissä arabimaissa ja kehitys tapahtuu hyvään suuntaan, saatetaan
unohtaa yksi asia. Se, että demokratia ei ole sama asia kuin vapaat vaalit. Jokaiseen demokratiaan toki kuluu, että siellä on
vapaat vaalit, mutta se ei ole riittävä ehto demokratian toteutumiselle. Jokaisessa todellisessa demokratiassa, sellaisessa
jossa me ajattelemme tarpeitamme, on oltava myös joitakin lisäehtoja ja edellytyksiä täytettyinä. Tämän yhteisön täytyy
sisäistää ensin tiettyjä arvoja, sellaisia jotka me ehkä otamme itsestään selvyyksinä, mutta jotka eivät ole itsestään selviä meidän 
ympäristössämme Lähi-idässä. Esimerkiksi se, että olemme kaikki samanarvoisia lain edessä alimmasta ylimpään kaikilla elintasoilla 
yhteiskunnassa, myös konfliktien ratkaisu rauhan puolesta, kun siihen on tarvetta ja parlamentin, kansanedustuslaitoksen ja 
hallituksen välinen tehtävienjako sekä perusoikeudet, kuten mielipiteenilmaisunvapaus ja poliittisenjärjestäytymisenvapaus. 
Yhteisössä, joka ei sisällä näitä arvoja joista tässä puhutaan, vaikka järjestääkin vapaita vaaleja - jos todella on vapaat vaalit ja se toteutuu - e
i välttämättä tulos ole demokratian arvojen mukainen. Itse asiassa vaalien tulos saattaa olla radikaalien islamistien voitto, 
kuten Algeriassa, Jordaniassa, palestiinalaisalueilla ja nyt viimeisimmäksi Tunisiassa on tapahtunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Se on aika yksinkertainen ajatus kun ajatellaan, että mikä tahansa ideologia pystyisi ajamaan ja edistämään demokratian kehitystä. 
En hyväksy sellaista väitettä, että kuka tahansa tulee valituksi tällaisissa vaaleissa, osaisi ja pystyisi edes ajamaan demokratian toteutumista.

Demokratia sinänsä ei ole arvo. Arvoina pidän esimerkiksi sitä, että ihmisillä on vapaus ja sisäinen turvallisuus ja tällä tavalla elinolosuhteiden 
parantamisen mahdollisuus. Demokratia on vain poliittinen mekaniikka näiden arvojen toteuttamiseksi ja edusajamiseksi. Demokratia on 
kaikkein paras mekanismi mitä tiedetään, mutta ei myöskään täydellinen sinänsä. Jos valtaan nousee demokratian nimissä voimia, 
jotka haluavat viime kädessä ottaa pois ihmisiltä vapauden, vainota poliittisia vähemmistöjä, naisia tai uskonnollisia vähemmistöjä, 
niin silloin ei ole mitään makua ja mieltä tällaisessa demokratiassa.


On hyvä osata tehdä tämä erottelu, että ihanko todella ajetaan näiden ihmisten hyvää, joista kansoista puhumme. Yleensäkin, tähän demokratian 
avoimeen kehittymiseen liittyen, tarkoitammeko sitä joka vie myös aikaa. Se otti ja vei hyvin paljon aikaa koko vapaassa maailmassa, se ei tapahtunut yhdessä päivässä. 
Se ei tapahdu yhdessä päivässä myöskään meidän alueellamme vain siksi, että joku henkilö siirtyi syrjään ja 
joku toinen otti hänen paikkansa. Siksi eidän on toki tuettava demokraattisia prosesseja, mutta myös oltava realisteja ja suhtauduttava tulevaisuuteen. 
Katsottava ajan kanssa, mihin tämä johta. On selitettävä myös se, että demokratia tarkoittaa myös velvollisuuksia, ei vain vapauksia. 
Enemmistö demokratiassa ei vain päätä, aan myös suojelee vähemmistöä.
 
Eräs lisäaihe, josta on puhuttu viime aikoina, on rauhanprosessi Israelin ja palestiinalaisten välillä. Prosessi, joka on kestänyt jo 18 vuotta ja 
viimeisimpinä vuosina se on ollut hieman juuttuneena. Tosiasiat tässä suhteessa ovat varsin yksinkertaiset. On yksi osapuoli, joka viimeisimmän 
kolmen vuoden aikana haluaa, pyytää ja hyvin vahvasti sitä ajaa, että istutaan neuvottelupöytään ja on toinen osapuoli, joka kieltäytyy istumasta 
neuvottelupöytään. Israel sanoo naapurustolleen: tulkaa, istukaamme neuvottelupöydässä, käykäämme rankka keskustelu, joka on pakko käydä 
läpi siitä, kuinka me saamme aikaan ja ajamme rauhanasiaa. Potentiaaliset osakkaat tässä eivät ole samaa mieltä. On totta, että meillä on 
erimielisyyksiä heidän kanssaan enkä ole varma, onnistummeko rakentamaan siltaa näiden eri näkemysten välille. Jos istumme neuvottelupöytään, 
ehkä onnistumme, ehkä emme, mutta olen varma, että ellemme istu neuvottelemaan, me emme onnistu.

Siksi Israel vastustaa myös kaikkien yksipuolisten askelten ottamisia, joita palestiinalaiset ovat harrastaneet tässä viime aikoina, esimerkiksi YK:ssa ja Unescossa.
Ajattelemme, että nämä otetut askeleet itse asiassa karkottavat rauhaa, vievät kauemmaksi kuin lähentävät osapuolia keskenään. Ne ovat askelia,
jotka ovat tarkoitetut ajamaan Israel nurkkaan, mutta ne eivät muuta todellisuudessa mitään, mitä siellä eletään. Tulee vain enemmän turhautumista ja
pelkoa molemmanpuolin. Siksi tuki tällaisia prosesseja ajatellen ei ole tukea rauhanprosessin puolesta.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimeisin asia, johon tässä haluaisin ottaa hieman kantaa, on Iran ja erityisesti Iranin suunnitelmat ydinaseen kehittämiseksi.
Viime viikolla Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA julkaisi erittäin pelottavan asiakirjan. Vaikka tuollaista raporttia ei ole
koskaan aikaisemmin julkaistu, siinä  on väitteitä, joista olemme puhuneet jo useita vuosia. Iran ei pelkästään kehittele ydinasetta,
vaan se tekee myös kaikkensa peitelläkseen ja valehdellakseen tätä asiaa kansainväliselle yhteisölle. Nyt Iran on paljon lähempänä
kuin koskaan aikaisemmin tavoitteessaan saada tuo ase valmiiksi. Israelille tai länsimaisille tiedusteluelimille raportissa ei ollut
mitään sinänsä  yllättävää, mutta raportin julkaisun myötä se on nyt  myös jo aivan yleistietoa, että ydinaseesta puhutaan.
Kuka tahansa meistä voi ajatella, miksi se on vaarallista ja miksi sitä kukaan ei todellisesti halua, että Iran tuon aseen saa.
Tuollainen hallinto joka on teokraattinen, erittäin radikaalinen ja joka myös aivan julkisesti ilmoittaa pyrkivänsä naapurustossa olevan valtion,
Israelin, tuhoamiseen. Joka
kieltää holokaustin aivan julkisesti, tukee avoimesti terroria ja kaikkein jyrkimpiä terroristijärjestöjä Hamasia ja
Hizbollahia sekä islamilaista jihadia, rahoittaa ja kouluttaa näitä järjestöjä, jotka lähettävät nuoria iskuntekijöitä kahviloihin ja
siviilien keskuuteen räjäyttämään itsensä. Ainoa valtio, joka tukee toista valtiota joka tappaa kansalaisia ja tukee Assadia ja Syyrian hallintoa.
YK:n mukaan ilmeisesti 3500 ihmistä on kuollut tähän mennessä Syyriassa.

Irania edelleen kuvaillaksemme se on hallinto, joka tekee kaikkensa monessa suhteessa myös omien kansalaistensa alistamiseksi ja vaimentamiseksi.
Olemme nähneet sen viimeisen kahden vuoden aikana selvästi. Puhumme hallinnosta, joka kehittä ohjuksia joiden kantama on jo Eurooppaan asti.
Miksi, jos Israel on se vihollinen, pitää kehittää ohjuksia, jotka kantavat aina Skandinaviaan asti? Näitä kehitetään satojen miljoonien eurojen kustannuksella.
Miksi täytyy kehittää aseita, joita ei koskaan tultaisi käyttämään?


 

 

 

 

 

Näistä kaikista eri syistä johtuen, vaikka en olisikaan Israelin kansalainen vaan olisin vapaan maailman jossain muualla asuva kansalainen,
en osaisi välttämättä nukkua yötäni aivan rauhassa. Pyrkimys estää Iranin ydinaseohjelman eteneminen ei ole vain Israelin ponnistus,
On totta, että se ei ole mikään yksinkertainen ponnistus ja pyrkimys. Siinä on myös omat riskinsä ja
vaaransa, mutta on oltava selvää se, että toinen vaihtoehto on paljon huonompi. Me Israelissa olemme varmaankin siinä eturintamassa,
mutta tämä kamppailu on koko vapaan maailman kamppailu.

Voimme sanoa ilman pelkoa, mitä vastustamme ja mitä puolustamme ja se on meille suuri oikeus. Suurimmalle osalle maailman kansalaisia
ei itse asiassa ole vastaavanlaisia oikeuksia. Se tärkein ja ehkä ainoa asia, jonka teille sanoisin, on: sanokaa se, mitä ajattelette.
Jokainen teistä sillä tavalla, joka on teidän omalle sydämellenne lähin tapa ilmaista itseänne.

  Kiitos paljon teille ja hyvää iltaa.


Tulkatun puheen muistiin merkitsi: Marja-Leena Kortelainen

Kuvat: Martti Kortelainen

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Keren Kajemet Finland ry

silJyväskylän Suomi-Israel -yhdistys ry

Laita sähköpostia yhdistykselle

Kotisivu