Kaupungin tervehdyssanat
kaupunginjohtaja Markku Andersson

Your Excellency, Ambassador of Israel, dear guests of the exhibition
Arvoisa Israelin suurlähettiläs, hyvät näyttelyn avajaisvieraat

On behalf of the City of Jyväskylä I have a great honour to bring my welcoming address to the
opening of the exhibition called ’No Child’s Play’.
Jyväskylän kaupungin puolesta minulla on kunnia tuoda kaupungin tervehdys Ei lasten
leikkiä –näyttelyn avajaisiin.

The exhibition is telling about an extensive tragedy of the humanity, and these things have
to be kept in minds to prevent them happen never again.
Näyttely kertoo ihmiskunnan historian suuresta tragediasta. Näistä asioista on puhuttava,
jotta ne eivät toistuisi.

  I would like to tell something about our City of Jyväskylä.
Jyväskylä is a vibrant growth centre and one of the five major urban regions in Finland.
Jyväskylä is also one of the most popular places to move in Finland.
 
Jyväskylä on elämää sykkivä kasvukeskus ja on yksi Suomen viidestä suuresta kaupunkialueesta.

Jyväskylä tunnetaan koulutuksen ja opetuksen kaupunkina.
Jyvaskylä’s reputation as a city of education is well known and respected.

The first Finnish speaking school started here and about the same time, 150 years ago,
the first Finnish Teacher Training College was founded in Jyväskylä. To-day this college
is the University of Jyväskylä celebrating its 150th anniversary.
Ensimmäiset suomenkieliset koulut perustettiin Jyväskylään ja suunnilleen samoihin aikoihin,
150 vuotta sitten, perustettiin ensimmäinen suomenkielinen opettajaseminaari. Tänään tuo
seminaari on Jyväskylän yliopisto, joka juhlii 150-vuotista taivaltaan.

  Almost 45,000 of our town´s population consists of schoolchildren or students. In fact, every
one in four people in Jyväskylä is a schoolgoer or a student. This great number of young people
enhances our innovative capabilities as well as our ability to renew. In addition, the adult
population is amongst the most highly educated in the country.

  Kaupunkimme asukkaista koululaisia tai opiskelijoita on lähes 45.000. Toisin sanoen Jyväskylässä
joka neljäs vastaantulija on koululainen tai opiskelija. Nuorten suuri määrä haastaa meitä olemaan
innovatiivisia ja uudistushaluisia paremman tulevaisuuden rakentamisessa. Myös aikuisväestömme
kuuluu maamme korkeimmin koulutettujen joukkoon.

I would like to thank the organisers of the exhibition, and I hope that the exhibition will be visited
by our schoolgoers, students and all inhabitants.
Haluan kiittää näyttelyn järjestäjiä ja toivon, että näyttelyssä tulee olemaan runsaasti kävijöitä.

By these words I would like to welcome Your Excellency , Ambassador of Israel, to Jyväskylä,
and to welcome you all to the opening of the Exhibition.

Näillä sanoilla toivotan Teidät, arvoisa Israelin suurlähettiläs, tervetulleeksi Jyväskylään,
ja toivotan teidät kaikki tervetulleiksi tämän näyttelyn avajaisiin.

Takaisin näyttelysivulle.

..........................................................................................................................................

Keren Kajemet Finland ry

Kotisivu

Laita sähköpostia Juhanille