____________________________________________
HOME
| TEAM | INFO | CALENDAR | NEWS | GALLERY
 


 

Shamrock on symboli, joka liittyy kiinteästi St. Patrick -muistopäivään. Nimi "shamrock" viittaa kolmilehdykkäiseen kasviin, jota Patrick käytti havainnollistaessaan Pyhää Kolminaisuutta; lehdykät symboloivat erillisiä elementtejä (Isä, Poika ja Pyhä Henki), jotka ovat silti yhtä.

Patrickin alunperin valitsemasta kasvista ei kuitenkaan olla varmoja. Mahdollisia kolmilehdykkäisiä kasvilajeja, joita hän on aikanaan saattanut poimia, on useita. Aidon shamrockin asemasta kilpailevat pikkuapila (Trifolium dubium), valkoapila (T. repens), nurmimailanen (Medicago lupulina) sekä käenkaali (Oxalis acetosella). Pikkuapilalla on useita paikallisnimiä (mm. suckling clover, hops clover, small hops clover, yellow shamrock, Kleiner Klee), kun taas valkoapila (white clover), nurmimailanen (black medic) ja käenkaali (wood sorrell) ovat nimiltään vakiintuneempia.