Irja Unkuri          


Linkkejä
Lyriikkaa,
tutkielmia

 

Aloitus-
sivulle

 

 
 
 

 
Lopputyö:

Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, yleinen kirjallisuustiede 1992.

Työn aihe:

Kirjallisuuden koodit ja kontekstit. Jevgeni Zamjatinin Me-teos modernistisena antiutopiana.

Käsittelee kommunikaatioteorian dekonstruktiota ja antiutopialajin kehityskulkuja.
Helsingin yliopiston humanioran kirjasto.

Katso artikkelit:

Koodi: kirja - kuuntelen.Synteesi 3/94.
Modernin maailman sietämätön moniäänisyys. Parnasso 4/93.
Me - taide ja totalitarismi. Tiede & edistys 2/93.
(Ks. englanninkielinen yhteenveto   Tiede & edistys -lehden  sivustolta.)

 

 
Lisensiaattityö:

Tanssi järkkymisen salissa. Läsnäolo arvona ja vaikutelmana 1980-luvun suomalaisessa runoudessa.

Käsittelee Arto Mellerin, Anne Hännisen, Ilpo Tiihosen, Tiina Kailan, Hannu Kankaanpään ja Satu Salminiityn tuotantoja. Helsingin yliopiston humanioran kirjasto.

Katso artikkeli:

The poetic legacy of the eighties:
In the home of human voices and touches.

Teoksessa Snow, Forest, Silence.The Finnish Tradition of Semiotics. Ed. Eero Tarasti. Acta Semiotica Fennica.   Indiana University Press , Bloomington 1999.

 
Lisäksi:

Kirjoittanut kirjallisuuskritiikkiä, artikkeleita ja tutkielmia alan julkaisuihin.

Kääntänyt André Bretonin ja Allen Ginsbergin runoutta.