Haastattelu:
toimittaja Helena Leppänen

TRAUMA - lyhyt johdatus

 


 1  

 2  

 3  

 4  

 5  

 6  

 7  

 

H.L. - Mitä traumalla tarkoitetaan?

I.P. - Silloin kun ihminen joutuu äärimmäiseen hätätilanteeseen, hänessä käynnistyy suunnattomia energioita. Ihminen ottaa käyttöön kaikki voimavaransa joko kamppaillakseen vihollista vastaan tai paetakseen tämän ulottuvilta. Jos ihminen kuitenkin jää tappiolle, hän joutuu alistumaan väkivallan tekijälle tai tilanteen tuhoisuudelle - tällöin hän saa mahdollisesti fyysisiä vammoja tai jopa menettää henkensä.

Fyysiset vammat paranevat omaa tahtiaan, eivätkä ne välttämättä ole trauman alkusyy. Sen sijaan hermoston uhkatilanteessa aktivoimat voimat saattavat "lukkiutua " elimistöön purkautumatta toiminnaksi samalla tavalla kuin esimerkiksi vanhanajan kello saattoi lukkiutua, kun vieteri vedettiin liian tiukalle. Nämä jännittyneet voimat alkavat vaikuttaa tuhoisalla tavalla ihmisen mieleen ja käyttäytymiseen.

"Kehomuistiin " lukkiutuneet voimat ovat samalla tavalla pelottavia kuin ulkoinen uhka, jolle ihminen altistui. Jollei voimia osata purkaa, ne jäävät vaikuttamaan kehoon ja psyykeen tuhoisalla tavalla. Traumatilanteessa aktivoituneet voimat synnyttävät pelko- ja paniikkitiloja sekä poikkeavaa käyttäytymistä - esimerkiksi traumatilanteen uudelleenelämistä tai reaktioiden aktivoitumista tiettyjen virikkeiden sanelemana. Tällöin kehon aktivoitumistila - tai toimintojen alasajo - toistuu, jolloin ihminen on kyvytön suoriutumaan arkielämän vaatimuksista.


Peter Levine tunnisti luultavasti ensimmäisenä "jähmettymisreaktion " merkityksen traumatisoitumiselle, ja hän kirjoitti siitä teoksessa Waking the Tiger, mikä julkaistiin vuonna 1997. Suomeksi Kun tiikeri herää. Trauma ja toipuminen, Traumaterapiakeskus (2008).

Teoksessa Pat Ogden: Trauma and the Body vuodelta 2006 tunnistettiin jo useampia jähmettymisreaktion muotoja: esimerkiksi "valpas liikkumattomuus " ja "täydellinen halvaantuminen ". Näiden lisäksi kuvaillaan erilaisia alistumisreaktioita - esimerkiksi täydellistä passiivisuutta ja "robotisoitumista ". Suomeksi Trauma ja keho. Sensorimotorinen psykoterapia. Traumaterapiakeskus (2009).