Possible Caspian Gull Larus cachinnans


Possible 3cy Caspian Gull L. cachinnans at Tara 16.4.2008. Foto: Hannu Koskinen
The same bird as Hämeenlinna Karanoja 28.2.2008.

Larus cachinnans?
Possible 3cy Caspian Gull L. cachinnans at Tara 16.4.2008. Foto: Hannu Koskinen

Larus cachinnans?
Possible 3cy Caspian Gull L. cachinnans at Tara 16.4.2008. Foto: Hannu Koskinen

Larus cachinnans?
Possible 3cy Caspian Gull L. cachinnans at Tara 16.4.2008. Foto: Hannu Koskinen

Larus cachinnans?
Possible 3cy Caspian Gull L. cachinnans at Tara 16.4.2008. Foto: Hannu Koskinen

Larus cachinnans?
Possible 3cy Caspian Gull L. cachinnans at Tara 16.4.2008. Foto: Hannu Koskinen

Larus cachinnans?
Possible 3cy Caspian Gull L. cachinnans at Tara 16.4.2008. Foto: Hannu Koskinen

Larus cachinnans?
Possible 3cy Caspian Gull L. cachinnans at Tara 16.4.2008. Foto: Hannu Koskinen