TERÄSOPAS

OSOITEKARTTA
ALOITUSSIVULLE


TERÄSOPAS

Esityksen pohjana on Harri Nevalaisen jo -70 luvulla kirjoittama kirja "TERÄSOPAS".
Kirjaa tullaan tarpeen mukan päivittämään nykyiseen tiedon tasoon, mutta aluksi teksti vastaa alkuperäistä kirjan tekstiä. Kuvamateriaali on valokopiodusta "TERÄSOPPAAN" painoksesta suoraan skannattua, mikä selittää sen heikon laadun. Kommentteja ja korjausehdotuksia voi lähettää kotisivulla olevan sähköpostin välityksellä. Kirjasta on tähän mennessä saatu www.-muotoon n.50%

1.     TERÄSTEN MÄÄRITTELEMINEN

2.     SEOSAINEIDEN VAIKUTUS
2.1       Seosaineiden vaikutus mikrorakenteeseen
2.2      Seosaineiden vaikutus rakennemuutoksiin
2.3      Seosaineiden vaikutus lujuusominaisuuksin

3.     TERÄSTEN LÄMPÖKÄSITTELYT
3.1      Austeniitin muodostuminen
3.2      Austeniitin hajautuminen
3.2.1     Esieutektoidinen ferriitti ja karbidi
3.2.2      Perliitti
3.2.3      Bainiitti
3.2.4      Martensiitti
3.3      Lämpökäsittelyt,joissa tapahtuu austeniitin muodostuminen ja hajautuminen
3.3.1      Kuumamuokkaus
3.3.2      Normalisointi
3.3.3     Karkaisu ja päästö, nuorrutus
3.3.3.1     Karkenevuus
3.3.3.2      Karkaisuhehkutus
3.3.3.3      Sammutus
3.3.3.4      Päästö, nuorrutus
3.3.3.4.1    Päästön aiheuttamat muutokset mikrorakenteessa
3.3.3.4.2   Päästön aiheuttamat muutokset mekaanisissa ominaisuuksisssa
3.3.4       Isotermiset lämpökäsittelyt
3.3.4.1    Perlitointi ja patentointi
3.3.4.2     Bainitointi
3.4          Lämpökäsittelyt,joissa ei tapahdu austeniitin muodostumista ja hajautumista
3.4.1      Pehmennyshehkutus
3.4.2      Myöstöhehkutus
3.4.1      Rekristallisointihehkutus
4.          TERÄSTEN KÄYTTÄYTYMINEN JÄNNITYKSEN ALAISENA
4.1          Kimmoinen ja plastinen muodonmuutos
4.1.1      Kiteen rakenne
4.1.2     Virheettömän kiteen muodonmuutos
4.1.3      Todellisen kiteen muodonmuutos
4.1.1      Muodonmuutosmekanismi
4.1.2     Dislokaatioiden muodostuminen
4.1.3.3   Todellisen kiteen lujuus
4.2         Muokkauslujittuminen
4.2.1     Monikiteinen metalli
4.2.2     Erilliskiteen muokkauslujittuminen
4.3        Murtuminen
4.4        Staattiset lujuus- ja sitkeysominaisuudet

4.4.1     Myötolujuus
4.4.1.1 Myötövanheneminen
4.4.2     Murtolujuus
4.4.3     Murtovenymä
4.4.4     Tasavenynä
4.4.5     Murtokurouma