GWS VAKUUTUSKASSA
gwsvakuutuskassa@elisanet.fi
Kassanjohtaja Sanna Hyry
Puheenjohtaja Markku Wahlroos
Lapintie 3
33100 TAMPERE
Puhelin 050-336 0008
Toimisto avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 9-15

ETUSIVU

ESITTELY

HALLITUS

KASSANKOKOUS

LINKIT JA LOMAKKEET

SÄÄNNÖT

TIEDOTUS
       

TERVETULOA GWS VAKUUTUSKASSAN KOTISIVUILLE


Gws:n vakuutuskassa on perustettu vuonna 1952.
Kassaan voivat liittyä kaikki toimintapiiriin kuuluvien yhtiöiden henkilöstö, jotka saavat  pääasiallisen
toimeentulonsa yhtiöistä eikä työsuhde ole tarkoitettu väliaikaiseksi.
Tällä hetkellä kassassa on 231 jäsentä.

Kassa korvaa jäsenistölleen sairaudesta aiheutuvia kuluja.
Kassa ei hoida sairausvakuutuslain asioita, vaan on ns täydennyskassa, joka korvaa ainoastaan
lisäetuuksia jäsenille. Kassa toimii jäsenistöltä keräämillä jäsenmaksuilla.


Kassan ylintä päätäntävaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva kassankokous, johon kaikilla
kassan jäsenillä on oikeus osallistua.
Kassan toimintaa valvoo Finanssivalvonta ja kassa on Vakuutuskassat ry:n jäsen

    AJANKOHTAISTA

              KORVAUSTEN HAKEMINEN

 
              Kassan sääntöjen mukaisia korvauksia tulee hakea:

                    ·         Kuuden kuukauden kuluessa kustannusten maksamisesta

                    ·         Postitse alkuperäisillä tositteilla

                    ·         Korvaushakemukseksi käy Kelan korvauspäätös tai lasku/maksukuitti, josta käy ilmi kenen kustannuksesta ja mistä                                            kustannuksesta on kyse

o   Apteekin maksukuittiin tulee liittää apteekin lääkelaskelma

o   Silmälasikorvausta haetaan nimellä varustetulla kuitilla, jossa selkeä erittely kustannuksista

o   Yksityisen sairaanhoidon kustannuksista tulee olla Kelan osuus vähennettynä tai haettuna Kelasta ennen kassan korvauksen hakemista

                    ·         Korvaushakemukseen tulee liittää tieto muuttuneista tiedoista esim. tilinumero, osoite jne. Jäsenrekisteri ei päivity                                                  automaattisesti esim. palkanlaskennan kautta.

  

            MUUTA HUOMIOITAVAA

 
          ·         Lääkärin määräys on hankittava ennen korvaukseen oikeuttavaa tapahtumaa

                ·         Lääkärin tutkimus- ja hoitomääräys tai lääkeresepti on voimassa vuoden

                ·         Tutkimuksen suorittajan tai hoidon antajan tulee olla lääkäri tai muu asianmukaisen ammattikoulutuksen saanut henkilö