HYVÄT KAUPAN ESIMIESVETERAANIT!

Terveisiä Tallinnan risteilyltä 4.-5. kesäkuuta 2018, matkalla mukana oli 56 yhdistyksemme jäsentä.

Matkan aluksi Silja Euroopalla pidettiin vuoden 2018 Kaupan Esimiesveteraanit ry:n sääntömääräinen vuosikokous. Kokoukseen osallistui 56 yhdistyksen jäsentä. Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuosikokouksessa käsiteltiin yhdistyksen hallituksen esittämä sääntömuutosesitys, koskien yhdistyksen nimen muutosta. Uudeksi yhdistyksen nimeksi hallitus esitti Kaupan Esimiesseniorit ry. Tämä oli sääntömuutoksen ensimmäinen käsittely. Vuosikokous hyväksyi hallituksen esityksen yksimielisesti. Toinen käsittely on ensi vuoden vuosikokouksessa.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Eva Rasi

Varsinaisiksi jäseniksi valittiin:

Teuvo Kailanen,Hollola

Hilkka Koivisto-Kokko,Seinäjoki

Veikko Muhos,Petäjävesi

Lahja Nummela, Valkeakoski

Markku Rouhiainen,Lohja

Varajäseniksi valittiin:

Tauno Kallio,Asunta

Raimo Koskelainen,Valkeakoski

Maija Laapotti,Ylivieska

Risto Lehtinen, Jyväskylä

Marja Mustamäki.Lieto


Kokouksen alussa muistettiin ja kiitettiin kahta yhdistyksemme pitkäaikaista jäsentä aktiivisesta mukana olosta yhdistyksen toiminnassa. Kuvassa Sirkka ja Matti yhdessä puheenjohtaja Evan ja sihteeri Hilkan kanssa.



Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri



Kokousväkeä



Kokousväkeä



Kokousväkeä