ELISA HEINOSEN NÄYTTELY GALERIE OLJEMARKISSA 12.- 30.3.2003

Galerie Oljemark,
KUVA 1

Elisa Heinosen teos"Katse"
KUVA 2

Elisa Heinosen teos "Matka",
KUVA 3,

Galerie Oljemark,
KUVA 4

Galerie Oljemark,
KUVA 5

Galerie Oljemark avajaiset 12.3.2003
KUVA 6