ELISA HEINOSEN TEOKSET KOSKISTON TAIDEKESKUKSEN NÄYTTELYSSÄ 10.6. - 26.8.2012

KUVA 1

KUVA 2

KUVA 3

KUVA 4

KUVA 5