FI CH Finadynen Quidam Jr






Nalle on käytettävissä jalostukseen                                                            Nalle koiranet:ssä

Nallelta on tutkittu silmät ja polvet 15.2.2013.
Silmät terveet ja polvet 0/0