Syrjäytyminen ansiotyöstä

Syrjäytyminen sosiaalisista, taloudellisista, poliittisista ja kulttuurisista suhteista johtaa usein erilaisiin ongelmiin sekä yksilöiden että ryhmien kohdalla. Tällä sivulla on linkkejä ja kirjoituksia syrjäytymisen teemasta. Erityisenä painopisteenä on syrjäytyminen ansiotyöstä.

Syrjäytyminen yleensä

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto
Social Exclusion (Governance and Social Development Resource Centre)
The Centre for Analysis of Social Exclusion (LSE)
EU:n Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi (2010)
Social exclusion (Social determinants of health, WHO)

Syrjäytyminen ansiotyöstä

Työelämän muutos, syrjäytyminen ja sosiaalipolitiikka (Studia Generalia -luento Diakonia-ammattikorkeakoulun luentosarjassa)
Exclusion from Wage Work and Regulation of Capitalism
Inclusiveness of Employment Systems – Finland and Denmark Compared (Harri Kostilainen & Ari Nieminen)
Askel - askelia kohti työelämään -hankkeen kotisivu
Policy Integration Department (ILO)

Kotisivu