Suomen Sota 1808-09

Tämä sivusto on luotu kunniaksi menneiden aikojen

suomalaisille sotilaille, jotka itseään säästämättä

yrittivät tehdä sen mitä heiltä vaadittiin.

Niissä olosuhteissa, sillä varustuksella,

sillä johdolla ja tämän sodan kärsimysten

läpikäyneenä eivät minkään maan

sotilaat olisi pystyneet parempaan.

   KÄYKÄÄ SISÄÄN !   

Tämä sivusto pyrkii valaisemaan Suomen Sodan olosuhteita sen ajan kenttäarmeijan ja tavallisen ruotusotilaan näkökulmasta.