Sekalaulava uunilintu / A song switching Phylloscopus warbler

Äänitimme ja rengastimme tämän linnun Keravalla 25.6.2008. Linnun löytäjä on Pekka Nurminen, ja kuulimme siitä Mika Asikaiselta, mistä molemmille kiitokset. We sound recorded and ringed this bird in Kerava, close to Helsinki on 25 June 2008. The finder of the bird was Pekka Nurminen, and we heard about it through Mika Asikainen. Thanks to both.
Linnun laulu oli hyvin vaihteleva. Siinä oli sekä varsin tiltalttimaisia Phylloscopus collybita että melko pajulintumaisia Phylloscopus trochilus osuuksia. Lintu reagoi huomattavasti voimakkaanmmin sille nauhalta soitettuun pajulinnun kuin tiltaltin lauluun. The song of the bird was very variable, with both Chiffchaff Phylloscopus collybita and Willow Warbler Phylloscopus trochilus like elements. The bird reacted much more strongly to a playback of Willow Warbler than Chiffchaff song.
Äänite 1 Tiltalttimaista laulua Recording 1 Chiffchaff-like song
Äänite 2  Kutsuääni, tiltalttimainen Recording 2  Call, Chiffchaff-like
Äänite 3 Tiltalttimainen laulu muuttuu pajulintumaiseksi Recording 3 Chiffchaff-like song turns to Willow Warbler-like
Äänite 4 Pajulintumaista laulua Recording 4 Willow Warbler-like song
Äänite 5 Pajulintumaista laulua Recording 5 Willow Warbler-like song

(1.)

(2.)

(3.)

(4.)

(5.)

Seuraavassa käsisulat on numeroitu sisältä ulos / Primaries are numbered outwards

Rengasnumero Ring number 20979L
Siipi Wing length 63
Käsisulat siiven kärjestä Primaries from the wing tip 7/0/0/~6/~7/~9
P10 > käph P10 > pc 5,2
Nilkka Tarsus length 20,8
Nokka kalloon Bill to skull 11,8
Pyrstö Tail 48

 

Lintu näytti kädessä erittäin paljon tiltaltilta, ja uskomme sen olevankin sellainen. P5 oli kovertunut (tämä ei näy kuvassa 4, koska P5:n kärki on hyvin kulunut, näkyi toisessa siivessä). P9:n suhteellisesta pituudesta määritys on vaikeaa kuluneiden sisimpien käsisulkien takia. Siipi olisi koiraspajulinnulle hyvin lyhyt, mutta koirastiltaltille normaalin pituinen. Käsisulkien ulottuma on tiltalttimaisen lyhyt. Keltaisen värin puuttuminen silmäkulmajuovasta ja rinnasta olisi suomalaiselle pajulinnulle erikoista, mutta sitä esiintyy hyvin kuluneilla tiltalteilla (joskaan se ei ole mitenkään tyypillistä suomalaisilla tiltalteilla). Myös pään kuviot ovat pikemminkin tiltalttimaiset. Jalkojen väri on tiltaltille normaali. Käsisulkien kuluneisuus on tyypillinen tiltaltille (joskin kuluneempi kuin keskimäärin). Pajulinnut vaihtavat siipisulkiaan myös talvehtimisalueilla, joten ne ovat tuoreempia kesällä. In the hand, the bird looked very much like a Chiffchaff, and we believe it to be one. P5 was emarginated (not visible in photo 4 because the tip of P5 is very abraded, but was visible on the other wing). It is difficult to interprete the relative length of P9 because the tips of the inner primaries are very abraded. The wing length would be very short for a male Willow Warbler, but perfect for a Finnish male Chiffchaff. The primary projection is short, as in Chiffchaff. The lack of yellow in the supercilium and breast would be very unusual for a Finnish Willow Warbler, but it occurs in very faded and abraded Chiffchaffs (although it is not very common). The head pattern is Chiffchaff-like. The leg colour is normal for Chiffchaff. The abraded primaries are typical for summer Chiffchaffs (although this bird is more abraded than most). Willow Warblers also moult their primaries on the wintering grounds, so they are fresher in summer.
Lintu oleskeli koivuvaltaisessa metsikössä esikaupunkialueella, mikä ei ole tyypillinen tiltaltin biotooppi Etelä-Suomessa. The territory of the bird was in a small wood with mostly birch trees, in a suburban area, which is not a typical habitat for Chiffchaff in Finland.