Kirjallisuutta

Päivitetty 6.4.2008Seuraavassa esittelen hyödyllistä, pääasiassa suomenkielistä kirjallisuutta kirjan nimen mukaan aakkostettuna. Painotus kielitieteessä, osin oman taustani vuoksi, osin siksi, että juuri kielitieteen menetelmät ovat suuren yleisön vähiten tuntemat.

9000 vuotta Suomen esihistoriaa (Matti Huurre / Otava 1979/2004)

Early Contacts between Uralic and Indo-European: Linguistic and Archaeological Considerations (Toim. Christian Carpelan ym.)

Ennen, muinoin. Miten menneisyyttämme tutkitaan (Toim. Riho Grünthal / Suomalais-Ugrilainen Seura 2002)

Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat (Jalo Kalima / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1936)

Johdatus arkeologiaan (Toim. Petri Halinen ym. / Gaudeamus 2008)

Johdatus lapin kielen historiaan (Mikko Korhonen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1981)

Johdatus saamentutkimukseen (Toim. Ulla-Maija Kulonen ym. / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1994)

Johdatus unkarin kielen historiaan (Ulla-Maija Kulonen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1993)

Johdatus Suomen murteisiin (Martti Rapola / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1990)

Karhunkieli. Pyyhkäisyjä suomalais-ugrilaisten kielten tutkimukseen (Johanna Laakso / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1999)

Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen (Tapani Lehtinen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2007)

Kielitieteen perusteet (Kaisa Häkkinen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1995)

Maailman kielet ja kielikunnat (Jaakko Anhava / Gaudeamus 1998/2005)

Mistä sanat tulevat. Suomalaista etymologiaa (Kaisa Häkkinen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1990)

Mordvalaiskielten rakenne ja kehitys (Raija Bartens / Suomalais-Ugrilainen Seura 1999)

Nykysuomen etymologinen sanakirja (Kaisa Häkkinen / WSOY 2004)

Permiläisten kielten rakenne ja kehitys (Raija Bartens / Suomalais-Ugrilainen Seura 2000)

Pohjan poluilla. Suomalaisten juuret nykytutkimuksen mukaan (Toim. Paul Fogelberg / Suomen Tiedeseura 1999)

Slaavilaisperäinen sanastomme. Tutkimus itämerensuomen slaavilaisperäisistä lainasanoista. (Jalo Kalima / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1952)

Suomalainen paikannimikirja (Toim. Sirkka Paikkala ym. / Karttakeskus & Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 2008)

Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa (Kaisa Häkkinen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1996)

Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta (Erkki Itkonen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1961)

Suomalais-ugrilaiset (Toim. Péter Hajdú / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1975)

Suomen kielen etymologinen sanakirja I–VI (Toim. Y. H. Toivonen ym. / Suomalais-Ugrilainen Seura 1955–78 )

Suomen kielen rakenne ja kehitys (Lauri Hakulinen / Otava 1968)

Suomen sanojen alkuperä 1–3 (Toim. Erkki Itkonen & Ulla-Maija Kulonen ym. / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1992–2000)

Suomen väestön esihistorialliset juuret (Jarl Gallén / Suomen Tiedeseura 1984)

Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö (Ritva Liisa Pitkänen / Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1985)
Edelliselle sivulle
Seuraavalle sivulle

Takaisin pääsivulle