Korkattu syyspäiväntasauksena, ke 22.9.2004Uusimmat kirjoitukset kuukausikohtaisesti
(Päivitetty viimeksi 25.2.2019)

Alkuperäkeskusteluun keskittynyt foorumini Muinainen Suomi.
http://muinainensuomi.foorumimme.com/index.php
(Avattu 14.2.2011, muuttanut 1.11.2013)


Sivuston jatke löytyy Facebookista.Alkusanat

Tällä sivulla käsittelen suomalaisten alkuperää, siitä viime vuosina esitettyjä mielikuvituksellisia teorioita ja niiden kritiikkiä. Olen kirjoittanut yleistajuisesti tarjotakseni eri tieteenaloja tuntemattomallekin lukijalle mahdollisuuden ymmärtää, mistä keskustelussa on kyse.

Alkuperää tutkivat tieteenalat ovat ajautuneet liian kauas kansasta - tästä todistuksena voidaan pitää niitä mielikuvituksellisia puoli- tai jopa epätieteellisiä käsityksiä, jotka pyrkivät tunkeutumaan tieteen ja kansan (eli "suuren yleisön") väliin.

Toisaalta taas se seikka, että jonkin toisen alan arvostetut tutkijat ryhtyvät harrastelijapohjalta (eli tutustumatta riittävästi alkuperätutkimuksen tieteenaloihin, perusteisiin ja menetelmiin) tarjoilemaan kansalle "vallankumouksellisia" näkemyksiään, todistaa että tieteenalat ovat ajautuneet kauas jopa toisista tieteenaloista.

Syynä tällaiseen etääntymiseen on mitä ilmeisimmin se, että yleistajuisen, selkeän ja perusteellisen tekstin kirjoittaminen on paljon vaativampi urakka kuin oman tieteenalan asiantuntijoille kirjoittaminen.

Vaikeus ei synny siitä, että kansa olisi tai sitä pidettäisiin tyhmänä, vaan siitä, että kirjoittajan olisi purettava koodi eli avattava kaikki ne termit, jotka korvaavat vähintään yhden virkkeen ja parhaimmillaan jopa kokonaisen luvun.

Eli siinä missä kollegoille kirjoitetaan yhden sanan luonnehdinta, on kansalle selitettävä tarkoin käsitteen merkityssisältö sekä kaikki ne päällekkäin kerrostuneet tutkimushistorialliset taustaoletukset, jotka käytetty termi myös sisältää. Saman alan tuntijalla on riittävät taustatiedot ymmärtää tämä kaikki yhdestä sanasta, mutta kansalta ja muiden tieteenalojen edustajilta tällaiset taustatiedot puuttuvat, kuten tämän sivuston kirjoituksista käy masentavan selvästi ilmi.

Koska kansa ja mainitunkaltaiset harrastelijatutkijat (jotka siis jollakin muulla alalla saattavat olla mitä pätevimpiä asiantuntijoita) ymmärtävät toisiaan, kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Samalla varsinaiset tieteelliset käsitykset jäävät vieraiksi niin kansalle kuin näille populistisille harrastelijatutkijoillekin.

Tätä puutetta yritän tällä sivustolla osaltani korjata. Tieteellä ei ole varaa jättäytyä ymmärrysmuurin tuolle puolen - se olisi erittäin lyhytnäköistä. Sillä mitä pidempään epätieteellisten näkemysten annetaan esiintyä tieteellisyyden valeasussa, sitä syvemmälle kansan tajuntaan ne uppoavat ja sitä vaikeampaa niiden kitkeminen on.

Tällä on vaikutusta myös siihen, kuinka paljon ja millaisia nuoria hakeutuu opiskelemaan kyseisiä tieteenaloja sekä kuinka helppoa tai vaikeaa epätieteellisten käsitysten muuttaminen näiden opiskelijoiden mielissä on. Jos aivopesu on ollut riittävän voimakasta ja pitkäkestoista, näkemyksiä voi jo olla mahdoton muuttaa: argumentit eivät enää mene jakeluun.

Kuinka käy tieteellisen alkuperätutkimuksen siinä vaiheessa, kun viimeinenkin norsunluutorniinsa sulkeutunut todellinen tutkija heittää sanakirjansa lopullisesti nurkkaan ja kun kaikki nuoremmat professuurin hakijat ovat kahlanneet omat opintonsa läpi kyseenalaistamatta lainkaan jo äidinmaidosta imemiään epätieteellisiä ja perusteettomia lähtökohtia?

Mielestäni jokaisella suomalaisella on oikeus ymmärtää, mistä alkuperätutkimuksessa ja -keskustelussa todellisuudessa on kyse. Toisinaan alkuperätutkimukseen osallistuvilla tieteenaloilla ajatellaan olevan jonkinlainen "kansallisen tieteen" asema. Mielestäni tuo asema pitää kuitenkin ansaita tekemällä koko alkuperäkysymyksestä todella kansallinen - tuomalla tutkimus lähemmäksi kansaa, kansan kielelle ja kaikkien aiheesta kiinnostuneiden kansalaisten ulottuville.

Uskon, että luettuasi tämän sivuston

  1. tiedät eri tieteenalojen nykytutkimuksen vallitsevan ja parhaiten perustellun näkemyksen suomalaisten alkuperästä.
  2. osaat itse jossain määrin arvioida esitettyjen näkemysten tieteellisyyden tai epätieteellisyyden, samoin kuin perustelujen pätevyyden.
  3. olet saanut pintakäsityksen alkuperätutkimukseen liittyvistä tieteistä ja voit jatkaa niihin tutustumista oman kiinnostuksesi mukaan.

Palautetta, kritiikkiä ja aiheeseen liittyviä kysymyksiä voi lähettää sähköpostiosoitteeseen:

hakkinenjaakko@gmail.com


Kaikki sivustolla esiintyvät ideat ja ajatukset olen todennäköisesti lukenut jostakin tai kuullut joltakulta opettajistani; yhteydet olemassaoleviin ajatuksiin ovat tuskin sattumaa. Kirjallisuus-osiossa mainituista teoksista voivat kiinnostuneet selvittää täsmällisesti sen, kuka tutkija on esittänyt minkäkin näkemyksen. Omat näkemykseni esitän höystettyinä "mielestäni" tai "nähdäkseni" -kommentein, mutta siitä huolimatta joku on saattanut joskus jossain esittää tietämättäni saman näkemyksen.Sisällys


I - Yleisesti alkuperästä: II - Alkuperätutkimuksen tieteenalat ja niiden menetelmät: III - Alkuperätutkimuksen tuloksia: IV - Alkuperäteorioiden virheitä ja heikkouksia: V - Keskustelupuheenvuoroja: VI - Sukututkimus:


VII - Muualla julkaistua: VIII - Oppimateriaalia ja esitelmiä: IX - In English: X - Kirjallisuus ja linkit:
Kultakin alasivulta pääset järjestyksessä edelliselle tai seuraavalle alasivulle tai takaisin tälle pääsivulle.


Kaikki tekstit näillä sivuilla © Jaakko Häkkinen.
Kirjoitusten käyttäminen ilman lupaa kielletty.
Luvan saatua alkuperäinen kirjoittaja mainittava.